Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Oktober 2020)

Et verdivalg

Rektor Trude Jahren har en egen spalte på skolens hjemmeside, Rektors Hjørne, der hun blant annet blogger om temaer som opptar skolen. I september skrev hun et innlegg der, hvor hun forteller at man også har foretatt et verdivalg når man har valgt den norske skolen, framfor de internasjonale og spanske skolene. I innlegget setter hun ord på den største forskjellen mellom skolesystemene etter fagfornyelsen, nemlig at den norske skolemodellen og de nye læreplanene definerer selve kompetansebegrepet annerledes.

«Det som er typisk for endringene i mange av fagene er at det nå legges mindre vekt på detaljkunnskap. Elevene skal jo ikke bare kunne ting, de skal også opparbeide seg ferdigheter og holdninger slik at de kan bruke kunnskapen. Dette er på mange måte selve definisjonen på kompetanse, det å bruke kunnskap, ferdigheter og holdninger i samspill i konkrete og komplekse situasjoner» Trude Jahren

Folkehelse og livsmestring

I fjerdeklasse har elevene nå i september startet opp med en liten bit av det nye, tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, der de tok med med noen kompetansemål innen etikk og filosofi for faget KRLE «Livet og familien», og så på følelser man kjenner på i ulike situasjoner. 

Etter undervisningen, der elevene gikk i dybden, leste og diskuterte tekster om temaet, flettet kontaktlæreren deres, Elisabeth inn kompetansemål for norskfaget skriftlig og muntlig. Elevene skapte en tekst selv, og fremført den for klassen i form av en presentasjon. Dermed fikk de også trent på hvordan man holder en god presentasjon med engasjement, artikulasjon, volum, tempo og kontakt med publikum.

Innholdet i tekstene viste at elevene hadde fått sortert inntrykkene og tilegnet seg innsikt og forståelse for flere av følelsene i spektret vårt. De ble en ganske rørende fremføringstime.

Elinor presenterer en tekst om følelser for klassen, rørende vakkert, med høy røst og innlevelse. Å sortere og anerkjenne forskjellige tanker og følelser, og også tørre å snakke om dem, er viktige egenskaper for helse og livsmestring

Ledige skoleplasser. 

Har du lekt med tanken om å bil i Spania et års tid (eller mer) med familien? Da råder vi deg til å levere inn søknad om skoleplass nå, så snart du har bestemt deg. Vi har ledig kapasitet etter nyttår inneværende skoleår, men søknader for skoleåret 2021/22 kan også med fordel sendes nå, siden vi allerede har mottatt mange søknader, og venter stor pågang når coronasituasjonen har stabilitet seg. Søknadsfristen for å være garantert skoleplass går ut 1. februar.

Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.