Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Agnete Dale, norsk jurist i Lawfirminspain
På bakgrunn av at flere utbyggerselskaper har erklært seg konkurs de siste månedene, vil vi i denne artikkelen kort redegjøre for kjøpers rettsstilling ved konkurs....
Ved salg av fast eiendom i Spania skal det iht. spansk lov betales gevinstbeskatning til Spania. Skatteplikten gjelder både residenter og ikke residenter. Fra og...
1. Grunnlag De fleste som kjøper fast eiendom i Spania velger nå en personlig eierform, men enkelte vurderer andre alternativer, f.eks. eierskap via et allerede...
  Kjøpsprosessen i Spania skiller seg vesentlig fra kjøpeprosessen i Norge. I denne fremstillingen vil vi gi en generell redegjørelse for omstendigheter man bør være...
Kjøpsprosessen i Spania skiller seg vesentlig fra kjøpeprosessen i Norge. I denne fremstillingen vil vi gi en generell redegjørelse for omstendigheter man bør være spesielt...
Spansk arveskifte – hvordan gjennomføres det i praksis? Vi vil derfor i denne fremstillingen gi en oversikt over den praktiske gjennomføringen av arveskifter i Spania,...
Det høye skatte- og avgiftsnivået i Spania medfører at mange vurderer alternative overføringsmåter av eiendomsrett enn tradisjonelt kjøp og arv. Hvorvidt dette er hensiktsmessig avhenger...

Siste Artikler

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.