Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Line Juuhl, norsk jurist. og Roberto Ortega, spansk jurist, Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Ut i fra våre erfaringer er skattekontoret i Spania mer aggressive og ikke minst mer effektive en noensinne. Flere opplever inspeksjoner – dette gjelder både...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet