Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Christina Radics, tandlæge, Nordic Dental Centre
Hei Christina Jeg har et spørsmål…for en tid siden var jeg hos en tannlege som gjorde en stor fylling i en tann fordi jeg hadde...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet