Månedsmagasinet på Costa del Sol
Flere betalingsmotorveier under planlegging

Flere betalingsmotorveier under planlegging

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Den spanske sentralregjeringen har inngått en avtale med Brussel om å finne bæredyktige økonomiske løsninger for landets motorveinett, en infrastruktur som i dag koster millioner av euro, og som mangler bærekraft. Løsningen vil ikke bare være en finansieringsmetode, men også en forutsetning for at Spania får adgang til EU-midler på 70 000 millioner euro, hvilket staten har stort behov for. Den spanske regjeringen har derfor sendt et forslag til Brussel, hvor man på ny foreslår å innføre motorveiavgifter på enkelte av de motorveiene som i dag er gratis. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å spesifisere nøyaktig hvilke veier som kan bli berørt, men generelt henviser forslaget til to- eller tre-filers ‘autovías’. På Costa del Sol kan veier som MA-20, A7 og A-45 kystveien til Antequera bli påvirket. Det skal allikevel understrekes at det ennå ikke er truffet konkrete beslutninger, og at Andalucías regionalregjering er imot forslaget. Andalucías minister for utviklingshjelp, Marifrán Carazo, har blant annet sagt at det er feil tidspunkt for landets sentralregjering å gjennomføre forslaget, i lys av den nåværende koronakrisen.

(Kilde: SUR in English og El Confidencial)

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet