Månedsmagasinet på Costa del Sol

Arv og skifte er kanskje ikke det første kjøpelystne nordmenn tenker på når de kjøper en bolig i Spania. Vi anbefaler allikevel alle å sette seg inn i hovedreglene og allerede planlegge så mye som mulig før eiendomskjøpet er gjennomført. 

For å komme med noen gode råd i denne sammenheng har jeg kontaktet Roberto Ortega, spansk advokat og partner i Andersen & Bache-Wiig Advokatbyrå.

Arv er gjerne ikke det første du tenker på når du kjøper feriebolig i Spania. Hva kan jeg som kjøper planlegge fra starten?

Spansk arveskatt er kompleks, og det er derfor viktig at kjøper søker råd så tidlig som mulig i en kjøpsprosess.

– Først og fremst er det viktig å bestemme seg for hvem som skal stå som eier(e) av eiendommen. Det bør avklares før kjøpekontrakten signeres.

– Videre er det viktig å planlegge hvordan du skal finansiere kjøpet. Et lån som hefter på den spanske eiendommen kan beskytte deg, både i forhold til arv – og formuesskatt, da beregning av arveavgift tar utgangspunkt i nettoverdien, – kun det du faktisk eier.Dette betyr også at om du velger å finansiere fra ditt rammelån i Norge, vil dette lånet ikke komme til fradrag, sier Ortega.

– Planlegger du som foreldre å gi barn eiendomsrett i ferieboligen som ‘forskudd på arv’, er det beste rådet i denne sammenheng å forskuttere et beløp i Norge slik at barn kan betale sin del fra egen konto. Dette for å unngå å komme i en situasjon hvor spanske myndigheter sier at det er en donasjon, noe som kan utløse gaveskatt når det kommer til et arveoppgjør. 

Kan du si litt om spansk arveavgift?

Spania har 17 forskjellige autonome regioner med forskjellige regler for arveavgift. Regionene regulerer selv bunnfradrag og skatteprosent. Det kan være krevende å holde seg oppdatert om du ikke snakker flytende spansk.

Som vi vet er Spania relativt uforutsigbart slik at dagens regler fort kan endres. I tillegg kan eiendomsverdien øke betydelig over tid. Arveavgift beregnes etter eiendomsverdi den datoen en av eierne dør. Og selv om det ikke er det store beløpet i dag, er det ingen garanti for fremtiden.

– Skatteprosenten er progressiv. Jo mer du arver, dess høyere prosentsats må du betale, forteller Roberto Ortega. Arver du for eksempel verdier opp til 80 000 € betaler du 11,5% i arveavgift, og 13 % ved verdier fra 120 000 € i enkelte regioner. Har du eksisterende formue over en viss størrelse og ikke er i nær slekt med avdøde, kan prosentsatsen bli vesentlig høyere: 60 % ved verdier opp til 800 000 €, og 81,6% fra 800 001 € og oppover. Det vil derfor være spesielt viktig å planlegge arv dersom beløpene blir høye. 

Formuesskatten var suspendert i Spania i en periode, men er nå gjeninnført. Dette reguleres også etter regler i de ulike autonome regionene.

–        Generelt kan jeg si at et ektepar med barn og uten formue, løper liten risiko i forhold til arv- og formueskatt. 

Hva med arv i et samboerforhold, spør Mona Eriksen, Sales and Relationship Manager i DNB Luxembourg?  

Dersom et samboerpar kjøper en ferieeiendom sammen, og ønsker at de skal arve hverandre, vil en samboer i utgangspunkt ha samme rettigheter ved dødsfall som en ektefelle. Jeg anbefaler at samboerkontrakten registreres i det spanske registeret i den regionen som ferieboligen ligger. I enkelte regioner er det et krav at kontrakten er registrert for at det skal kunne påvirke utmåling i forhold til arv- og formueskatt. Om dette ikke er gjort, risikerer du som arving (som ikke er i slekt) å måtte betale høyere arveavgift.Hva er ditt beste råd for å planlegge for fremtidig arv og skifte?Mitt beste råd i denne sammenheng er at det opprettes et testament, sier Roberto. Og husk; testamentet MÅ registreres i det spanske testamentregisteret for å forenkle arveprosessen.

Hovedargument for å opprette et testament er at man skaper klarhet i hvem som skal arve og, i de fleste tilfeller, vil det være enklere å gjennomføre arveskifte i Spania.

Et testament bør speile eierandeler, og arvinger i direkte opp- eller nedstigende rekkefølge (ektefelle, foreldre og barn). Oppnevn så mange arvinger som mulig, anbefaler han, siden flere arvinger reduserer beregningsgrunnlaget for hver enkelt. Hver arving har krav på et bunnfradrag på arvebeløpet, hvor nærmeste familie beskattes lavere enn arvinger lenger ut i arverekken.Bunnfradraget varierer mye i de ulike autonome regionene etter dagens regler, men disse kan fort endres.

Hva om jeg har flyttet til Spania og er registrert som skattemessig bosatt der?

Som norsk statsborger registrert som skattemessig bosatt i Spania, vil du ved dødsfall bli skattemessig vurdert på den globale formuen, dvs. alt de eier ‘i hele verden’. 

–        Er du skattemessig registrert bosatt i Spania kan du som norsk statsborger allikevel kreve at et skifte skal foregå etter norsk arvelov på den globale formuen. Da vil kun boligen svare for arveskatt i Spania, resten av formuen vil skiftes etter norsk arvelov. Dette må imidlertid være nedfelt i et testament som er registrert i Spania.

Men hva skjer om en av eierne faller fra? Kan lengstlevende sitte i uskiftet bo slik som i Norge?

Selv om uskiftet bo ikke er et kjent juridisk begrep i Spania, har vi mulighet til å tilpasse ditt testament til uskiftet bo dersom det er ønskelig. Om en av eierne faller fra skal det utføres et hjelpeskifte.

 Dersom man har norsk statsborgerskap med bopel i Norge skal som hovedregelen norsk arvelov legges til grunn for selve arvefordelingen, mens selve arveavgiften og skiftet på boligen i Spania skal skje etter spanske regler.

Selve skiftet foretas av Notaren i Spania hvilket innebærer at en spansk Notar skal foreta en arvefordeling etter norske arveregler. En spansk notar vil ikke ha oversikt over de norske reglene om selve arvefordelingen (herunder pliktdelsarv, ektefelle arv, slektens arverettigheter etc.).

I tillegg til å skape klarhet ved hjelpeskiftet, finnes det en annen viktig grunn til å opprette testament for spanske eiendeler. I Spania finnes det 17 forskjellige regioner, og hver region har eget regelverk for arveavgift. Vi kan gi kunden skreddersydd rådgivning på hvordan arvefordeling bør sette opp slik at deres arvinger ikke risikerer å betale for mye arveavgift i Spania, avslutter Roberto.

Roberto Ortega.

Du er velkommen til å ta kontakt med advokat Roberto Ortega i Andersen Bache – Wiig eller DNB Luxembourg, boliglan@dnbgroup.luom du har spørsmål.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.