Månedsmagasinet på Costa del Sol
Til kamp mot pirat-taxier · Skjeve arbeidsledighetstall · Flere hjemløse hunder

Til kamp mot pirat-taxier · Skjeve arbeidsledighetstall · Flere hjemløse hunder

Til kamp mot pirat-taxier

Málagas taxisjåfører og lokalpolitiet iverksatte fra 1. juni en mindre aksjon mot lufthavnens ulovlige taxier. Aksjonen har hittil ført til 46 anmeldelser mot privatpersoner, som uten tillatelse tilbyr persontransport fra flyplassen. Det er primært turister som bruker pirat-taxier. De anklagede pirat-taxiene har alle fått en bot på 1.380 euro. I alt har politiet satt fire mann på oppgaven, hvorav to er sivilbetjenter som søker etter kjøring fra flyplassen. Aksjonen koordineres med de lokale autoriserte taxisjåførene, som via sitt daglige virke på flyplassen har en klar oppfatning av hvem som opererer som illegale sjåfører. De 46 anmeldelsene i juni tangerer nesten den samlede mengden anmeldelser for hele fjoråret. Både politiet og de autoriserte sjåførene råder passasjerene til å ta avstand fra pirat-taxiene, som ikke er forsikret.

 
 
{loadposition google_native}
 
 

Skjeve arbeidsledighetstall

19,5 millioner er nå på arbeidsmarkedet i Spania. Det er flere enn noensinne. Allikevel er den samlede ledigheten fortsatt på over tre millioner, til tross for at køen ble redusert med 63.000 personer i løpet av juni. Tallene viser tydelig at det skapes en del nye jobber i dagens Spania – men tallene forteller også at det er store årskull og generasjoner som nå er klare til å delta på arbeidsmarkedet. Derfor er ledigheten fortsatt på feil side av 15 prosent. Alle håper dog at arbeidsledigheten vil falle ytterligere i løpet av sommeren – selv om det blir for en kort stund.
 
 
{loadposition google}
 
 

Flere hjemløse hunder

Det adopteres flere hunder enn noen sinne før. Men dessverre blir det også flere og flere hjemløse husdyr. I året første seks måneder har Málaga-provinsens kenneler i alt tatt i mot 786 etterlatte husdyr. Hele 672 av dem er hunder, og det er flere enn noensinne. Resten er primært katter, men det er også kaniner, fugler og skilpadder blant de etterlatte husdyrene. Formannen for dyrebeskyttelsen i Málaga-provinsen, Carmen Manzano, forteller at flere hunder enn før etterlates med et sår på kroppen, etter at eieren har fjernet den obligatoriske chipen. Hun oppfordrer naturligvis alle til å innlevere etterlatte husdyr til sin lokale kennel, samt å adoptere et husdyr. Formannen for dyrebeskyttelsen frykter at flere kenneler snart ikke har kapasitet til å ta imot flere dyr.
 
 
{loadposition google_native}
 
 

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.