Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ris er fylt med uorganisk arsen 
– og hva så?
Risengrynsgrøt og paella. Risgrøt og Arroz con leche. Caldoso og fiskeboller i karri.
 
Spanias nasjonalrett er basert på ris og nordmennenes kjøkken er heller ikke fremmed for frøene fra sumpgresslekten Oryza, som vi kaller ris i daglig tale.
Hvor spanjolenes risinntak er stort hele året, inntar de fleste nordmenn ekstra store mengder ris i julemåneden. Mange av oss er dog ikke oppmerksomme på at det kan være et problem for helsen å innta store mengder ris, hvis man ikke tar sine forhåndsregler.

Hva er uorganisk arsen og hvorfor er det farlig?


Uorganisk arsen finnes naturlig i jord og vann. Tidligere har det også vært brukt som blant annet sprøytemiddel og i forbindelse med impregnering av trær.
I 2009 vurderte den Europeiske Matvaresikkerhetsautoriteten at uorganisk arsen faktisk er mer giftig i lavere doser enn hva tidligere vurderinger viste. Inntaket av ris, og dermed uorganisk arsen, er i Norge så høyt at det forventes en liten økning i risikoen for å utvikle kreft i lunger, urinblære og hud.
 

Barn påvirkes mer av arsen enn voksne


Som utgangspunkt er alle som spiser ris påvirket av arsen. Barn har dog et høyere inntak av matvarer i forhold til kroppsvekten, hvorfor de vil ha et høyere inntak enn voksne.
Det anbefales at man spiser færre risprodukter og at barn direkte holder seg unna riskjeks og risdrikkevarer.

Organisk og uorganisk arsen – hva er forskjellen?


Arsen er et grunnstoff. Det er nr. 33 i det periodiske systemet og har forkortelsen «As». Både organisk og uorganisk arsen finnes naturlig. Organisk arsen vurderes, i motsetning til uorganisk arsen, til å være uproblematisk. Fisk er den primære kilden til organisk arsen.
I miljøet finnes arsen også i forbindelse med andre grunnstoffer som luft, klor og svovel – i forbindelse med disse kalles arsen for uorganisk arsen. Uorganisk arsen kan stamme fra sprøytemidler og forurensning, som har spredt seg til matvarekjeden.
 

Unngå arsen – skyll risen


Brun ris anses normalt for å være sunnere enn hvit ris, men hvis man bare ser på innholdet av arsen er det brun ris som har det høyeste innholdet. Forsøk viser at du faktisk kan unngå en god del arsen ved å skylle risen i varmt vann og sette dem i bløt natten over. Husk så å bytte ut vannet før du koker risen neste dag. Du kan fjerne opp til 82 % av arsen-innholdet ved å bruke denne metoden, viser forsøk fra Belfast Universitet i Nord-Irland.
 
Så det er altså ingen grunn til å helt utelukke ris fra kjøkkenet ditt. Så lenge du bare tar disse forholdsreglene kan du med god samvittighet sette risfatene frem på bordet.
 
I 2011 (som er de sist tilgjengelig tallene) inntok hver nordmann 4,74 kg ris i året, mens spanjolene tygget seg gjennom 8,5 kg.
 
Kilde: Helgilibrary.com
Av Louise Mercedes Frank, louise-mercedes@norrbom.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.