Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Har du dekning med din spanske innboforsikring når du er på reise eller hvis du kommer ut for en ulykke?

Hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglere får de ofte dette spørsmålet og mange andre forsikringsspørsmål. I Norge er det vanlig å tegne en kombinert forsikring som dekker innbo, privat ansvar og reiser. På en innboforsikring i Spania er det inkludert en privat ansvarsdekning. Du kan også kombinere din spanske boligforsikring slik at den dekker både bygning og innbo. I en spansk innboforsikring er det ingen dekning hvis du blir syk på en reise eller hvis du kommer ut for en ulykke. Er du bosatt i Spania, er du kun dekket hvis du har tegnet en ulykkesforsikring. Skulle du komme ut for en ulykke vil du motta erstatning hvis du blir midlertidig eller permanent invalid. Ønsker du å være dekket mot sykdom når du er på reise, må du tegne en reiseforsikring. Det finnes reiseforsikringer som enten dekker enkeltreiser eller alle reisene som du foretar i løpet av et år (en helårs- reiseforsikring). Har du barn i Spania er det verdt å vurdere å tegne en ulykkesforsikring for barnet. Skolene har ulykkesforsikringer, men forsikringssummene er for det meste lave, og dekker kun når barnet er på skolen. Utenfor skolen vil barnet ikke være dekket av noen forsikring i forbindelse med en ulykke, med mindre foreldrene har tegnet en ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen dekker også tannskader og kosmetiske operasjoner som følge av en ulykke. De fleste ulykkesforsikringer opphører når man fyller 70 år. Det finnes en god senior ulykkesforsikring som kan tegnes opp til fylte 75 år. Denne forsikringen opphører først når man fyller 81 år.
Kom innom til Kaas og Kirkemann hvis du har noen spørsmål om dine forsikringer eller ønsker mer informasjon.
 
Av Kaas & Kirkemann

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet