Månedsmagasinet på Costa del Sol
Samarbeid iPad 2
 

Skolen ser ut til å få godt belegg også neste skoleår, men har fortsatt noe ledig kapasitet. Det er altså fortsatt mulig å få skoleplass ved Den Norske Skolen, Malaga skoleåret 2016/2017. Hvorfor du skal velge Malaga er enkelt: Her får familien alt det beste Spania har å tilby, og ungene får en bedre skole!

Den Norske Skolen Malaga er en norsk, privat grunnskole for elever på 1. – 10. – trinn. Skolen tilbyr alt det beste fra skolenorge. I tillegg tilbyr Den Norske Skolen, Malaga en fremoverlent satsing på ny teknologi i undervisningen, nivåtilpasset spanskundervisning, varm skolelunsj fra egen kantine og daglig fysisk aktivitet.

Et velkomponert skoletilbud
Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, faglig og sosialt. Skolen har kun høyt kompetente lærere som forholder seg både til moderne, godt dokumenterte undervisningsmetoder og god tradisjonell pedagogikk, for å sikre et best mulig framtidsrettet skoletilbud.

Små elevgrupper, høy lærertetthet og utvidet bruk av faglærere til sikrer et læringsmiljø av meget høy kvalitet ved skolen vår. Elevene blir sett, inkludert og ivaretatt på beste måte. Hos oss blir elevene ønsket velkommen ved skoleporten hver morgen. Vi vet at elevene må trives for å lære, og legger vekt på å danne et trygt og mobbefritt miljø der elevene tar hensyn til og inkluderer hverandre. Et tett, forpliktende skole-hjem samarbeid bygger sterke relasjoner og sikrer trivsel og læring.

Alle elevene har tilgang til egen iPad i undervisningen, og vi bruker ny teknologi aktivt i lese- og skriveopplæringen, samt innen matematikk, omvendt undervisning, prosjekter og muntlige presentasjoner.

I skolens kultursal får elevene gjennom faste, månedlige samlinger øve seg på å opptre og være publikum. På tvers av alderstrinnene arrangeres feiringer, utflukter og turer som krydrer hverdagen og tar elevene med ut i spansk kultur og miljø.

Et godt sted å være
Flere av de som bor her sier at de også er på Costa Del Sol på grunn av klimaet. De vil ha sol på kroppen, og mer tid sammen med familien. Mange familier velger å forlenge oppholdet når året er omme, nettopp fordi de trives så godt. På Costa Del Sol får man gjennomsnittlig 320 soldager i året, og man lever tettere til det spanske samfunnet. Det er et hav av fritidstilbud i det spanske nærmiljøet, og alt ligger tilrette for integrering om man ønsker dette. Det er også et godt, norskt miljø å være i, som møtes til foreldrecafe og fritidsaktiviteter på skolen og klubbkvelder for barna i sjømannskirken.

Korttidsplasser
Skolen tar også imot korttidselever. Korttidsplass kan søkes og innvilges fortløpende, men det oppfordres til å søke så tidlig som mulig. Minimum periode for opptak er 3 uker, og plass kan tildeles såfremt skolen har ledig kapasitet.

For mer informasjon, kontakt kontoret for en uforpliktende skoleprat! http://www.dnsmalaga.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.