Månedsmagasinet på Costa del Sol
Minimalt invasiv tannbehandling, ”tittehullkirurgi”

Minimalt invasiv tannbehandling, ”tittehullkirurgi”

 

I dag arbeider vi for mer og mer utføre kirurgiske inngrep med et så lite inngrep som mulig. For eksempel utføres mange hjerteoperasjoner og kneoperasjoner med det som kalles «tittehullkirurgi». Dette gjelder også kirurgi som utføres i munnen. På den måten kan vanskeligheter og komplikasjoner etter inngrepet minimeres. Med nye hjelpemiddel kan disse inngrepene utføres med stor sikkerhet og høy suksessrate.

Vi snakker her om minimal invasiv kirurgi. Med minimal invasiv kirurgi mener vi et lite operasjonssnitt eller et lite operasjonsområde. I munnen utføres ”tittehull”-operasjon ofte ved implantatkirurgi (ved innsetting av titanskruer i kjeven). Tidligere ble disse operasjonene utført med store snitt i tannkjøttet, men med den nye teknikken kan altså problemer med blødninger, hevelser og ømt tannkjøtt minimeres.

For å utføre minimale invasive kirurgiske behandlinger kreves riktige metoder, instrumenter samt kunnskap, og før en implantatbehandling kreves nøye klinisk og røntgenologisk planlegging. Et detaljert 3-D røntgenbilde overføres til en datamaskin med et spesielt program der implantat og tenner posisjoneres. Hele behandlingen planlegges på datamaskinen. Med datamaskinenes hjelp kan tannlegen sammen med pasienten se sluttresultatet virtuelt.

Vi i Puerto Banús Dental Group & Implant Center kan dermed utføre hele behandlingen ved hjelp av data. Foruten at vi kan utføre kirurgi med «tittehullteknikk» får vi en sikrere måte å arbeide på der vi kan ta hensyn til følsomme strukturer som nerver og blodkar mer nøye. Vi kan posisjonere implantatet slik at det blir lett å holde rent, samt at vi får et mer estetisk sluttresultat. Målsettingen med behandlingen er å etterligne orginaltennene i så stor utstrekning som mulig. 

I dag etterspørres denne behandlingsmetoden av stadig flere pasienter. I mange tilfeller trengs ikke noe snitt i tannkjøttet, men isteden operere inn implantatet gjennom tannkjøttet. Det blir mindre plager i ettertid med raskere rekonvalesens, og pasienten kan gå tilbake til sitt dagligliv raskere enn tidligere.

Vi i Puerto Banús Dental Group & Implant Center har stor erfaring og har arbeidet med disse teknikkene i våre virksomheter i Stockholm med stor suksess.

Er du interessert i å høre mer om dette, tilbyr vi akkurat nå gratis konsultasjon. Velkommen!

Av Dejan Tomic, Puerto Banús Dental Group & Implant Center

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.