Månedsmagasinet på Costa del Sol
”Jeg har ingenting å skjule”

partileder

Profil: José Bernal Gutiérez: Ordførerkandidat for PSOE-Marbella

”Jeg har ingenting å skjule”

PSOEs ordførerkandidat i Marbella, José Bernal Gutiérez, ligner på overfladen en typisk politiker. Han lover flere arbeidsplasser, et fornyet fokus på turisme og mer gjennomsiktighet i kommunen, om han blir valgt som ordfører. Men går man bak fasaden, møter man også en mann som snakker åpent om sitt familieliv, visjonene for Marbella og ikke minst om en tvilsom billagsak som inkluderer fakturaer på middager på over 500 euro med hans underskrift på.

Marbella er Spanias svar på Den franske riviera. Byen er synonymt med glamour, imponerende biler, eksklusive butikker, dyre cocktailbarer og smakfulle restauranter, og stedets økonomi er tett forbundet med de mange turistene. Derfor er én av José Bernals Gutiérez og PSOEs store merkesaker å promovere Marbellas image i utlandet som en eksklusiv feriedestinasjon.

”Selv om vi er et sosialistparti, støtter vi hundre prosent opp om det glamorøse imaget som Marbella har oppnådd de seneste årene, og vi ønsker at det skal intensiveres og promoveres enda mer. Marbella skal være det første, man ser og tenker på når man går ut av flyet – byen i seg selv må være en merkevare i udtandet.”Den 40 år gamle José Bernal Gutiérez vil dessuten tilgodese de små, selvstendige virksomhetene i Marbella som han beskriver som byens batterier. Og sist, men ikke minst kan borgerne i kystbyen forvente en større gjennomsiktighet i forhold til kommunens økonomi og forbruk – noe som José Bernal Gutiérez legger stor vekt på etter han selv har vært innblandet i en sak om noen dyre bilag.

Mannen bak jakkesettet     

 José Bernal Gutiérez er født og oppvokst i Costa del Sols glamourby nummer én, han er utdannet historiker og har i flere år arbeidet som lærer i Marbella. Han har sittet i Junta de Andalucía der han blant annet var talsmann for kultur og utdannelse, og så ble han i 2009 ansatt som administrerende direktør for den offentlige vannforsyningsfirmaet Acosol der han arbeidet i to år. Siden den gang har han vendt tilbake til sine røtter, og nå handler det om lokalpolitikk som ordførerkandidat for PSOE ved det kommende kommunevalget. Jobben som politiker er likevel ikke uten omkostninger, særlig ikke på lokalt plan, for her er han mer utsatt enn da han hadde sin daglige gang i parlamentet i Sevilla der han kunne ta bussen, uten at noen visste hvem han var.

”Som lokalpolitiker, og hvis man som jeg også er fra byen, så vet alle hvem du er og jobben fyller 24 timer i døgnet, og det er min kone til tider nokså lei av. Ofte om søndagen, når vi endelig har tid til å gå tur hele familien, så kommer det noen til oss som vil snakke med meg om et problem. Men det er jobbens vilkår, og det har hun også selvfølgelig forståelse for,” smiler han.

”Men det kan også bli for mye. Min far som er en eldre herre, får ofte telefoner fra naboer, venner eller bekjente som ønsker at han skal fortelle deres problemer videre til meg. Det kan være folk som ikke kan finne arbeid, ikke kan betale sine boliglån eller har en gravid datter. Det er problemer som folk kommer med for at jeg skal presentere dem for en løsning. Men det kan jeg jo ikke.”

Gutiérez’ familie bor alle i Marbella. Hans kone er fra byen, og deres sønn går i en alminnelig kommunal skole. Gutiérez’ er lokalpolitiker med stort L, og det er det som gjør at han føler seg godt rustet til oppgaven som ordfører – men det krever hardt arbeid å nå toppen. Personlige angrep og skittkasting preger debattene, og det fikk José Bernal Gutiérez for alvor merke da PP, ifølge ham, lekket en historie til mediene rundt noen svært dyre middager.
 
Politikk er et spill uten regler

I en artikkel bragt i avisen ABC de Sevilla 17. november 2014, står det i overskriften: ”PSOEs kandidat i Marbella holder ”etegilde” for offentlige midler”. Saken omhandler tiden der han var administrerende direktør for det før omtalte vannforsyningsfirmaet, og den begynte å rulle da pressen fikk nyss om noen dyre regninger på opptil 700 euro, brukt på jobbmiddager – alle underskrevet José Bernal Guitérez.

”Det undrer meg at det kommer fram nå da alle fakturaene har vært offentlig tilgjengelige siden 2009. Det dreier seg om middager der jeg selv eller mine overordnende, har holdt møte med samarbeidspartnere eller embetsmenn, og det er normen at de blir invitert på middag. Én av de omtalte regningene inneholder to flasker dyr vin, men de ble bestilt av hele bordet, og man sitter ikke på et slikt møte og sier nei til det de inviterte bestiller. Jeg kunne godt fått servitøren til å skrive det opp som kaffe i stedet, noe politikere ofte gjør, men det så jeg ingen grunn til. Jeg har ingenting å skjule.”

Flere fakturaer nevnes i artikkelen, i tillegg til at det også beskrives hvordan José Bernal Gutiérez etterpå måtte gå ned i lønn som en konsekvens av de høye regningene. Enda en påstand som vekker hoderisting hos politikeren.

”Da jeg ble ansatt, sa jeg både nei takk til å få bilgodtgjørelse og til en lønn på drøyt 105.000 euro i året som jeg gjerne ville ha satt ned til 70.000 euro brutto, fordi jeg mente det var et svært høyt beløp. Men det fikk jeg ikke lov til, fordi det betød at de andre styremedlemmene som inkluderte folk fra PP og IU, også måtte gå ned i lønn, og det var de interesserte i. Jeg bestemte derfor å åpne en konto hvor jeg satte inn de overskytende pengene som senere gikk til et godt formål – men den historien er det morsomt nok ingen medier som har bragt.”

Det er nå fem år siden José Bernal Gutiérez sa farvel til vannkampen og god dag til valgkampen. Siden da er drøyt 70.500 euro donert til organisasjonen ASPANDEM hvor de er blitt brukt til å bygge hjemmet ”El Ingenio” for familier med et handikappet barn. Planene for Marbella kommune er allerede i støpeskjeen der José Bernal Gutiérez, hvis han vinner ordførerposten som noe av det første vil innføre mer gjennomsiktighet i forhold til byrådsmedlemmenes lønn og forbruk. Siden 2007 har PP (Partido Popular) med María Ángeles MuñozUriol hatt ordførerposten i Marbella, og til kommunevalget 24. mai blir det avgjort om hun igjen kan innta ordførerstolen, eller om José Bernal Gutiérez blir den nye mannen ved roret.

 Fun facts om José Bernal Guitérez:

Da han avsluttet sin master i historie, handlet hans tese om hvordan Marbella i mange år kunne betraktes som en britisk koloni, da britene utnyttet Spanias ressurser. Byens mineproduksjon tiltrakk utlendinger, og i drøyt 60 år på 1900-tallet var området under britisk dominans.     

Dette lover José Bernal Gutiérez innbyggerne i Marbella:
  • Offentlig ansatte, som for eksempel politiet, vil bli belønnet for å snakke et fremmed språk slik at de kan hjelpe alle borgerne i de områder hvor de patruljerer.
  • En direkte telefon for utlendinger hvor de kan få hjelp og svar på sine spørsmål på engelsk eller andre språk.
  • Det blir opprettet en utlendingsavdeling som ligner på den som finnes i Mijas.
  • Et online-system der enhver borger kan gå inn og se fakturaer og utgifter, blir opprettet.
  • Personer som ønsker å etablere seg selvstendig vil kunne få mikrolån på mellom 3.000 og 9.000 euro av kommunen til oppstart av virksomhet, til innkjøp av første porsjon varer eller for å unngå konkurs. Avbetaling på et mikrolån på 3.000 euro er drøyt 60 euro i måneden i fire år.   
  • Personer som risikerer å bli kastet ut av sine hjem, vil kunne få gratis advokathjelp til å inngå avtaler med banken.
  • Sosiale boliger der husleien reguleres etter inntekt eller settes ned i en tidsbegrenset periode.   

*Redaksjonen har fått innsyn i dokumenter som bekrefter José Bernal Gutiérez påstander i forhold til hans ønske om å gå ned i lønn, ikke motta kjøregodtgjørelse og overføring av drøyt 70.500 euro til det veldedige formålet ASPANDEM.

 

Av Christine Petersen (tekst & foto)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.