Månedsmagasinet på Costa del Sol
perros-bus
 
Hunder tillatt på strender og på bussen
Byrådet i Fuengirola har vedtatt at det heretter skal være tillatt åt ta med hunden på stranden og i bussen.
Fuengirola blir dermed den tredje kommunen i Andalucía som tillater hunder på offentlige transportmidler. Hittil har det bare vært førerhunder som var velkommen på byens busser. De nye reglene trer i kraft så snart bussene i Fuengirola er ordentlig innrettet med de fasiliteter som er nødvendige.
Man må bare ha med én hund med per person, og det er hundeeieren som er ansvarlig for eventuelle skader. Eieren må alltid ta med hundens papirer, og hunden må være i bånd og ha på munnkurv.
Hunden kan ikke veie over 25 kg, den må ikke oppta seteplass, og det kan maksimalt være fem hunder på hver bus. Bussjåføren har dessuten rett til å avvise hunder hvis det er for mange passasjerer på bussen.
Samtidig anlegges det en strand for hunder ved borgen Castilo Sohail. Stranden vil være åpen for alle. Likevel må eierne skal samle opp ekskrementer etter dyrene, og hunder over 20 kg må ha på munnkurv.
 
 
Jorge Fernández Díaz
 
Bøter på 30.000 euro for å fornærme Spania
Er det opp til innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) – og det er det sannsynligvis – så kan det fra januar koste 30.000 euro i bøter å fornærme eller foreta en «lovovertredelse mot Spania».
Lovforslaget er nå godkjent av ministerrådet og skal i begynnelsen av det nye året forelegges kongressen der det antas å bli vedtatt.
«Lovovertredelser mot Spania» skal ifølge avisen El País inkludere alle offentlige handlinger, enten det dreier seg om å rope eller bære plakater som kan skade eller håne Spania eller en region i landet, under en protestaksjon eller en demonstrasjon. Ifølge lovforslaget kan man også få bøter for å forhindre andre i å gå på arbeid i forbindelse med en arbeidskonflikt, å forhindre politiet i å gjennomføre utkastelser, samt å drikke på åpen gate på såkalte «botellones», noe som er et stort problem.
Forslaget til ny lov og de store bøtene har fått opposisjonspartiene til å se rødt. De mener at den konservative regjeringens ultimative mål er å forhindre demonstrasjoner. Miljøorganisasjonen Greenpeace protesterer også, og talsperson Sara del Río uttaler at man vil oppfordre alle spanjoler til å protesterer mot lovforslaget fordi regjeringen bryter med demokratiske prinsipper.
 
 
Michelin 2014
 
Michelin-stjerner over Spania

Michelin-guiden har nettopp offentliggjort antallet stjerner som er gitt i guidens utgave for 2014.
Hele åtte kokker på spanske restauranter, én mer enn i utgaven for inneværende år, har fått tre stjerner, som jo er det maksimale man kan oppnå i guiden som anses for å være toneangivende i den gastronomiske verden.
Det er kokken David Muñoz som driver restauranten DiverXo i Madrid, som er ny på listen blant den absolutte eliten. Ellers er det igjen først og fremst de baskiske og katalanske kokkene som forsyner seg av stjernene, og de kommer fra restauranter som Arzak, Martín Berasategui og El Cellar de Can Roca som av magasinet Restaurant Magazine er utnevnt til verdens beste spisested.
17 spanske restauranter har fått to stjerner, mens 134 er tildelt én stjerne.
 
 
Tibet
 
Spanias jakt på Kinas kommunistpartis ledere skaper bekymringer
Den spanske regjeringen frykter nå en skikkelig krise i forholdet til Kina etter at høyesterett Audencia Nacional utstedte internasjonale arrestordrer på fem av de tidligere lederne av Kinas kommunistiske parti. Blant dem er Jiang Zemin som i årene 1989 til 2002 var generalsekretær i kommunistpartiet og som fra 1993 til 2003 var president i Kina.
Anklagene lyder på overtredelser av menneskerettighetene i forbindelse med Kinas tilstedeværelse i Tibet. Saken har sine røtter i et søksmål fra 2006 der menneskerettighetsorganisasjoner og den spanske statsborgeren Sherpa Thubten Wangchen anklagde Kina for å eliminere Tibets særegenheter og selve landets eksistens.
Arrestordrene er utstedt gjennom den internasjonale «vakthunden» Interpol, noe som betyr at de kinesiske lederne kan bli arrestert hvis de forlater Kina.
Spanias ambassadør i Kina, Manuel Valencia, har allerede vært kalt inn til møte med den kinesiske utenriksministeren Hong Lei i Beijing. Der uttrykte ministeren stor utilfredshet med domstolens avgjørelse og advarte om at den kan skade forholdet mellom Kina og Spania. I tillegg har den ansvarlige for asiatiske affærer ved det spanske utenriksministerium, Ernesto Zulueta, møtt representanter for den kinesiske ambassaden i Madrid. Spanske diplomater har forklaret at politikere ikke kan endre en domstols avgjørelse, men det skal ikke kineserne være overbeviste om.
De spanske politikerne har tidligere yndet å bruke klisjeen om at «Spania er Kinas beste venn i EU», og peker på at det har vært en kø av spanske representanter i det asiatiske landet for å øke eksporten til Kina, fremme kinesiske investeringer og turisme i Spania, mv. Spania eksporterte i 2012 varer for 3,76 milliarder euro til Kina, 11 prosent mer enn i 2011, men importerte kinesiske varer for 17,6 milliarder euro, noe som var 5,4 prosent mindre enn året før. Kinesiske forretningsfolk investerte i 2012 for 130 millioner euro i Spania, og det er dobbelt så mye som i 2011. Med andre ord har man sett et stort potensiale for ytterligere eksport og investeringer, og det er det som nå er truet.
De kinesiske lederne har tidligere straffet land som har fornærmet dem, slik det f.eks. har skjedd med land som har tatt imot Dalai Lama.
Spania heller til den internasjonale og juridiske fortolkningen om at et land kan forfølge overtredelse av menneskerettighetene i et annet land. Denne tradisjonen har bl.a. ført til at den daværende høyesterettsdommeren Baltasar Garzón i 1998 ville arrestere Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet. Denne og en rekke andre saker har resultert i diplomatiske og politiske bekymringer, og i 2009 ble det vedtatt at høyesterett bare kan behandle saker som involverer spanske statsborgere, noe som altså er tilfellet i denne nye saken rundt Tibet.
 
 
RB PLUS  Striden om 774283a
 
Gibraltars grenseproblem er ikke ulovlig
Gibraltars klager over den spanske grensekontrollen ved La Linea de la Concepción er ifølge EU-kommisjonen ikke berettiget.
I løpet av de siste årene har EU-kommisjonen mottatt en rekke klager over de spanske myndighetenes omfattende grensekontroll ved grensen til Gibraltar. Klagene har særlig kommet etter at både bilister og fotgjengere ofte har måttet vente i timevis for å krysse grensen i sommer.
EU-kommisjonen utførte under et teknisk besøk hos La Linea de la Concepción den 25. september 2013 undersøkelser av de spanske tolleres arbeidsmetoder og prosedyrer, og konklusjonen er klar:
«Kommisjonen har ikke funnet grunnlag for å konkludere med at kontrollen av personer og varer som foretas av de spanske myndighetene på grensen, har overtrådt de relevante EU-bestemmelser for grense- og tollkontroll,» opplyser EU-kommisjonen i en rapport som ble offentliggjort på deres hjemmesider 15. november i år.
EU-kommisjonen ser med andre ord ikke noe galt i at spanske tollere bruker flere timer på å sjekke bagasje og personer som krysser grensen til Gibraltar.
Selv om EU-kommisjonen ikke gir Gibraltar medhold i klagene, erkjenner den at grensen til Gibraltar er særlig problematisk på grunn av den store daglige trafikken inn og ut av Gibraltar, og fordi det er svært litt plass til rådighet. Samtidig anerkjenner kommisjonen Spanias anklager om økt tobakksmugling inn i Spania.
EU-kommisjonen anbefaler i et brev at de spanske myndighetene bør forbedre grenseovergangen ved å legge til ekstra veibaner og gjennomføre færre stikkprøvekontroller til fordel for mer målrettede kontroller. I tillegg blir det anbefalt at Spania og Storbritannia bør utveksle data om smugling av tobakk og sprit.
«Kommisjonen vil fortsatt overvåke situasjonen ved grenseposten i La Linea de la Concepcion,» heter det avslutningsvis i rapporten.
 
 
009-OLMO-CALVO-VICTIMIAS-DE-LOS-DESAHUCIOS.jpeg
 
Den andalusiske regjeringen tar i bruk nye midler for å unngå at folk ender på gaten
Et nytt forslag fra Junta de Andalucía skal være med på å gi folk tak over hodet hvis de ikke selv kan betale husleien. Det er det siste utspillet fra regjeringen i Andalucía som nå forsøker å løse problemet med de mange utkastelsene som finner sted på grunn av krisen.
To mål presenteres i det nye forslaget. Det ene fokuserer på å forhindre at folk ender på gaten, og det andre skal hjelpe til med å skaffe nye boliger til personer som allerede har blitt kastet ut av sine boliger.
Idéen bak prosjektet er at de personene som bor i sosiale boligområder, eid av regjeringen, skal kunne kompensere for den manglende betalingen ved å utføre et stykke arbeid i lokalområdet. Regjeringen råder over 80.000 boliger i 512 kommuner, og i dem bor det mer enn 350.000 personer, og ifølge Elena Cortés, minister for bygge-og boligområdet, vil 10 prosent (ca. 8.000) av de belastede familiene ha nytte av de nye tiltakene. Det forventes at det nye forslaget blir endelig vedtatt på slutten av året eller i begynnelsen av 2014.
 
 
oliven
 
Nå skal du vite hva slags olje du spiser
Regjeringen har bestemt at restauranter, barer og andre steder som serverer mat bare kan ha olivenolje med tydelig angivelse av innhold, navn og opprinnelsessted på flasken. Det betyr at det nå er slutt på å bruke flasker som kan fylles flere ganger. Loven gjelder fra 1. januar 2014, men spisestedene har frist fram til 28. februar med å få byttet ut sine lagre med slike flasker.
Grunnen til at den nye regelen innføres er at forbrukerne skal være sikre på hva de spiser, og samtidig ønsker ikke myndighetene at det skal være mulig å fylle på billigere olje på flasker som før har vært brukt til kvalitetsolje.
Etter 28. februar er det kun oljer med navn og merke, opprinnelsessted og næringsinnhold som kan stå på bordene i restaurantene.
Italia og Portugal har allerede innført samme regel.
 
 
Elkoerestol
 
Bøter for å kjøre med elektrisk kjørestol
Kommunen i Benidorm på Costa Blanca har vedtatt at man nå kan få bøter hvis man misbruker elektriske kjørestoler. De nye reglene begrenser bruken av de elektriske transportmidler slik at bare folk som har problemer med å gå, er handikappede eller eldre enn 55 år kan benytte kjørestolene.
Reglene krever også at firmaer som leier ut og selger kjørestolene, må forsikre seg om at kundene oppfyller kommunens krav. Utleiefirmaene må også registrere seg hos kommunen og samtidig tegne en ansvarsforsikring på minimum 60.000 euro.
Blir man stoppet i en elektrisk kjørestol, og ikke overholder kravene, vil det koste mellom 50 og 90 euro i bøter. For eksempel koster det 80 euro i bot hvis du kjører uansvarlig eller er til fare for andre, skriver avisen La Verdad.
Ifølge tall fra kommunen selges og leies det ut flere enn 500 elektriske kjørestoler om dagen, og i de fleste tilfeller er det ikke personer som trenger det som gjør bruk av dem. Kjørestolene blir i stedet brukt til å kjøre om kapp og for moro skyld.
 
 
burro taxi mijas
 
Nye regler setter fokus på esler og hestenes velbefinnende
I over 50 år har esler vært benyttet som taxi i Mijas Pueblo, og fra begynnelsen av 2014 blir det mer fokus på deres velbefinnende. I tillegg til de allerede eksisterende reguleringene på området for eseltaxi, eselkjerrer og hestevogner kommer det nå regler for god praksis som organisasjonen Refugio del Burrito har vært med på å utvikle sammen Mijas kommune. Her settes det fokus på dyrenes staller, kosten og helsen. En av bestemmelsene fastsetter at dyr som står ute, må være beskyttet mot sollys og annet vær som kan være skadelig for dem. En annen bestemmelse slår fast at esler eller hester skal sjekkes av dyrlege eller smed fra Refugio del Burrito annenhver måned og få tannbehandling en gang i året. Overholder ikke eierne disse bestemmelsene, vanker det bøter.
 
 
bygge
 
Ingen vil bygge for det offentlige
Færre byggefirmaer har lyst til å gi anbud på offentlig prosjekter. I forrige måned avsluttet Adif, et stort infrastrukturselskap en budrunde for et prosjekt der en test-høyhastighetstogbane skal bygges og vedlikeholdes. De hadde ikke mottatt et eneste tilbud, og det er ikke et enkeltstående tilfelle. Prosjektenes stramme budsjetter kan avholde byggefirmaer fra å gi bud. For eksempel var et prosjekt i Málaga som skulle fjerne vond lukt fra Gualdalmedina-elven, budsjettert til under én halv million euro. Det lokale vannfirmaet Emasa hadde tidligere vurdert samme prosjekt til å koste to millioner euro. Dårlige erfaringer med ikke å få betaling fra offentlige institusjoner kan også betyr at entreprenørselskap ikke vil gi anbud på offentlige arbeider. Noen firmaer mangler fortsatt etter ett år å få betaling for byggearbeider.
 
 
Kastanjer
 

Mer politiinnsats for å fange nøttetyver

Årets kastanjesesong har vært særdeles god for mange bønder som er helt avhengige av inntektene fra salget av dem. Nøttene selges i stor stil til utlandet, særlig Italia, og Ronda har etter sigende Spanias beste kastanjer. I Genal-dalen har årets høst gitt 4 mill. kg kastanjer som selges engross til to euro per kilo. Det brune gullet har betydd at området har opplevd flere og flere nøttetyverier, og politiet har fått det ekstra travelt. Hittil har de fanget seks tyvebander som var i gang med å stjele kastanjer og har arrestert 24 nøttetyver i landsbyene Igualeja, Cartajima, Parauta og Farajan.
 
 
metro
 
Metroen i Málaga kan ikke ansette medarbeidere
Neste år skal metroen i Málaga tas i bruk. Nesten hele banen er klar og finansiert, men ingen fra ministeriet Fomento tør sette noen dato for når metroen kan åpnes, fordi byggingen er avhengig av 46 mill. euro som Den europeiske investeringsbanken har frosset inntil det foreligger en politisk avgjørelse om at arbeidet kan fortsette, skriver Diario Sur.
Virkeligheten er den at selskapet bak Málagas Metro ikke vil putte én euro mer inn i prosjektet for å ferdigstille de to metrolinjene inntil det har fått full råderett over de 46 mill. euro fra investeringsbanken. Samtidig trengs det penger for å gjennomføre de siste tekniske arbeidene og for at man kan ansette det personalet for at de to metrolinjene kan tas i bruk. Det dreier seg om 63 togførere og -kontrollører, 20 teknikere som skal arbeide i kontrollrommet og 12 administrative medarbeider som også skal ta seg av kundeservice. De 95 nye medarbeiderne har vært valgt ut i flere måneder, men de har fortsatt ikke underskrevet arbeidskontraktene. Når kontraktene er underskrevet, skal de bruke ca. to måneder på opplæring og én måned der de kjører togene uten passasjerer. I beste fall vil metroen kjøre på begynnelsen av det nye året hvis Den europeiske investeringsbank frigir pengene.
 
 
Rajoy 5
 
Livremmen skal strammes enda mer
På tross av at den spanske økonomien har begynt å gå i riktig retning og ikke bare nedover, er man ikke helt tilfredse i Brussel.
Europakommisjonen har nettopp advart den spanske regjeringen om at den risikerer å ikke nå målet på et maksimalt underskudd på tre prosent av bruttonasjonalproduktet i 2016, slik kommisjonen tidligere har diktert. Man oppfordrer derfor regjeringen om i løpet av de neste tre årene å finne besparelser og/eller øke skattetrykket slik at det kommer inn ytterligere 35 milliarder euro i statskassen.
Regjeringen anført av statsminister Mariano Rajoy (PP), har ellers ved hjelp av pinefulle innsparinger, økt moms, osv., fått underskuddet tilstrekkelig redusert til at man regner med at landet når målet for inneværende år. Målet er et underskudd på 6,5 prosent som inkluderer de 100 milliarder euro som staten lånte for å hjelpe de de kriserammede bankene og kredittinstitusjonene.
Underskuddet skal ses i forhold til 2010 da det var på 10,6 prosent.
 
 
Fodgængere
 

Alkoholtest av fotgjengere kan være rett rundt hjørnet

Regjeringen vurderer å innføre alkohol- og narkotikatester av fotgjengere. Det er innenriksminister Jorge Fernández Díaz som har kommet med forslaget som innebærer at man kan bli testet uansett om man er involvert i en ulykke eller ikke. Det kan være nok til å bli testet hvis man ikke krysser veien på lovlig vis.
Årsaken til forslaget er at bare i årene 2005 til 2010 omkom 3.327 fotgjengere i trafikken, mens 13.327 kom alvorlig til skade. Siden 2006 da bilistenes poengsystem ble innført, har tallet på drepte fotgjengere falt med 60 prosent til gjennomsnittlig 376 personer i året.
Rundt halvparten av ulykkene med dødelig utgang skyldes at fotgjengere trosset reglene for f.eks. å gå over gaten der det ikke var fotgjengerovergang, eller ved å gå over på rødt lys.
20 prosent av alle drepte i spansk trafikk har vært fotgjengere, og av disse har 30 prosent vært under påvirkning av alkohol, mens 17 prosent hadde tatt narkotika.
Blir initiativet vedtatt, vil det være det samme som å sidestille fotgjengernes risiko for å bringe andre trafikanters liv i fare med bilistenes. Hvordan en eventuell lovovertredelse vil bli straffet, er fortsatt uvisst.
Lovforslaget er en del av en større ommøblering i trafiklovgivningen som debatteres i parlamentet, og avgjørelsen er ventet i løpet av våren.
 
 
Norge er det mest korrupte land i Skandinavia
Den nylige offentliggjorte oversikten over korrupsjon i 2013, foretatt av Transparency International omfatter 177 land.
Ifølge rapporten er Danmark sammen med New Zealand nok en gang kåret til de minst korrupte landene i verden. Samtidig viser oversikten at Norge er det mest korrupte land i Skandinavia, likevel uten at det gir grunn til alarm.
Derimot ser det ikke bra ut for Spania som i 2012 lå som nummer 30. Nå har landet falt ned på en 40. plass og ligger nå likt med lande som Syria.
Rapporten viser også at det er en stor forskjell på hvordan man bekjemper korrupsjon i land som Spania, Hellas og Syria. Mens Hellas gjør en innsats og har vedtatt tiltak for å bekjempe korrupsjonen, korrupsjonen i Syria er stabilisert, ser det ut til at den spanske regjeringen fortsatt ikke tar problemet seriøst. Derfor har landet falt ti plasser på listen.
Oversikten foretas ut fra en måling av korrupsjon i offentlige sektor.
De mest korrupte landene i verden i 2013 er, ifølge rapporten, Somalia, Nord-Korea og Afghanistan.
 
 
Prostituerede
 

Gangsterbande rullet opp på Costa del Sol

Policía Nacional har avslørt en bande som drev med sexslaveri og salg av narkotika på Costa del Sol.
Det har skjedd etter at en rumensk kvinne i februar henvendte seg til politiet. Kvinnen ble lokket til Spania av en mann med løfter om jobb og bolig, men hun ble i stedet tvunget til å prostituere seg bak busstasjonen i Málaga. Der skulle hun arbeide minst 12 timer om dagen, og det måtte hun fortsette med selv om hun var blitt gravid.
Hennes henvendelse førte politiet på sporet av banden som også kontrollerte deler av den prostitusjonen som foregår i industrikvarteret Guadalhorce. I en weekend i november ble 11 personer arrestert, bl.a. to antatte ledere av banden. De har lokket flere unge rumenere til Spania med løfter om gull og grønne skoger for deretter å tvinge dem til prostitusjon. De har ifølge avisen Diario Sur også beskjeftiget seg med narkohandel og pengeforfalskning.
Samtidig med arrestasjonene er seks kvinner reddet, og de er nå under spanske myndigheters beskyttelse.
 
 
Julelotteri
 
Vinn 2.240.000.000 euro i julelotteriet!
Julelotteriets loddsedler er for lengst lagt ut i loddkioskene og hos gateselgerne. Og det lokkes i år med intet mindre enn 2,24 milliarder euro i premier. Men det er faktisk 280 millioner euro mindre enn i fjor, noe som bety at det selges 160 serier av 100.000 loddsedler der man for 20 euro kan sikre seg en tiendedel.
Av de 2,24 milliarder går 640 millioner euro til hovedpremien kjent som El Gordo – altså den feite.
For første gang i historien må det i år betales skatt av gevinstene. Det gjelder beløp over 2.500 euro der man må skatte 20 prosent.
Tradisjonen tro trekkes numrene om morgenen den 22. desember i Teatro Real i Madrid der tallene synges opp av barn fra skolen San Ildefonso.
 
 
Tyrefægtning2
 

Tyrefekting er nå kulturarv og tillatt

Det spanske senatet har fulgt opp kongressens vedtak og bestemt at tyrefekting nå skal opphøyes til kulturarv.
På tross av diverse dyrevernforeningers protester, 235.000 innsamlede protestunderskrifter og eksperters utsagn om at tyrefekting kan være skadelig å se på bl.a. for barn, ble saken vedtatt etter oppfordring fra aficionados som hadde samlet inn 580.000 underskrifter for tyrefekting. Medlemmer av det regjerende partiet, PP, samt UPN, som er et regionalt parti fra Navarra stemte for, mens bl.a. venstrefløykoalisjonen IU og de nasjonalistiske, baskiske og katalanske partier stemte mot. Selv om 54 medlemmer av PSOE unnlot å stemme, fikk de to førstnevnte siste ord.
PP mener at den nye lov som gjelder for hele Spania, betyr at tyrefekting igjen bør tillates på Kanariøyene og i Katalonia. Det er de to regionene som har forbudt tyrefekting, som nå altså er en del av landets historiske kulturarv. Derfor har alle spanjoler rett til å se tyrefekting, heter det og en ny maktkamp mellom sentralregjeringen og særlig den katalanske lokalregjeringen er nå i gang.
«Tyrefektingen kommer tilbake til Katalonia,» har PP-senator Sebastián Ruiz Reyes uttalt.
Det er altså blitt nok en uenighet mellom staten og den uavhengighetssøkende regionen. Den spanske regjeringen vil nå be UNESCO om å inkludere tyrefekting på listen over verdens kulturarv.
 
 
Mordere løslates

Etter at Den europeiske menneskerettsdomstolen underkjente den såkalte Parot-doktrinen, og dermed dikterte at fengslede har rett til å bli frigitt på grunn av god oppførsel mv., før de har utholdt de maksimale 30 års fengsel, fortsetter de spanske domstolene å frigi ETA-terrorister, pedofile og mordere.
Senest gjelder det tre menn i sistnevnte kategori som provinsdomstolene i hhv. Toledo Valladolid og Valencia har beordret frigitt. Den første er Emilio Muñoz Guadix som var dømt til 43 års fengsel for å ha kidnappet og drept den unge kvinnen Anabel Segura i 1993. Den andre er Juan Manuel Valentín Tejero som sonet en dom på 63 år for å ha drept den bare ni år gamle Olga Sangrador i 1992. Og den tredje er Miguel Ricart som sonet 170 års fengsel for å ha kidnappet, voldtatt og drept tre tenåringsjenter fra Alcàsser i Valencia i 1992.
Da Muñoz Guadix forlot fengslet sa han at han var lei for det han hadde gjort og at han ikke lenger er noen fare for samfunnet. Valentín Tejero har ikke kommet med noen uttalelse, men en psykiatrisk rapport sier at han – da han forlot fengselet – utgjorde samme risiko for samfunnet som da han første gang ble fengslet.
Da han nylig ble satt fri fra fengselet Herrera de la Mancha i Manzanarez Ciudad Real, sa Miguel Ricart:
«Det man gjorde mot disse jentene var forferdelig.» Han ble eskortert av Guardia Civil og en flokk pressefolk til togstasjonen i Manzanarez der han truet pressen med en kjepp. Han tok det første det beste toget som gikk mot Jaén, men man antar at han gikk av allerede på stasjonen Linares-Baeza.
Siden oktober har spanske domstoler vært nødt til å etterleve Den europeiske menneskerettsdomstolens kjennelse og foreløpig har over 50 personer blitt løslatt.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.