Månedsmagasinet på Costa del Sol
Flere sulter – stort behov for hjelp

Flere sulter – stort behov for hjelp

Den økonomiske krisen rammer Spania hardt. Bare her i Málaga-provinsen er nå 120.000 mennesker avhengig av matvareutdelinger for å klare seg.
– Det blir stadig flere som trenger hjelp, sier prosjektkoordinator Rocío Monserrate Molina i Bancosol Alimentos. Bancosol er én av til sammen 52 ”matvarebanker” i Spania.
I det store matvarelageret på et industrifelt utenfor Málaga, er det nå nesten helt tomt. Men i løpet av vinteren setter organisasjonen i gang nye kampanjer for å fylle opp lageret for tørrmat og frossenmat.
– Blant annet skal vi samle inn 150 tonn matvarer i løpet av to dager utenfor 150 av de største supermarkedene her i regionen, 30. november og 1. desember. Mer enn 2.000 frivillige deltar, forteller Rocío:
– Vi har en moralsk forpliktelse til å stille opp overfor ofrene for dagens økonomiske krise.

Økende behov
Med rekordhøy arbeidsledighet (i Spania under ett er den nå ca. 25 %, i Málaga-provinsen ligger den på hele 33 %) og kutt i lønninger og trygder, er behovet for hjelp sterkt økende.
I Málaga-provinsen er det tre store organisasjoner som står for det meste av hjelpearbeidet; Røde Kors, den katolske kirkens egen hjelpeorganisasjon Caritas og Bancosol Alimentos.
Ifølge Rocío Monserrate Molina får i dag 120.000 mennesker i Málaga-regionen hjelp gjennom disse tre organisasjonene.
– At behovet for hjelp øker sterkt, merker vi godt, forteller Rocío: – For fem år siden delte Bancosol jevnlig ut mat til 24.000 mennesker. I dag er tallet 52.000. Det øker trolig til 60.000 mennesker i løpet av kort tid.

Nye innsamlingsaksjoner
Gjennom statlig, regional og lokal støtte, penger fra EU, matvarer fra de store supermarkedene, pengeinnsamlinger og samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner, har Bancosol siden 1998 stått for utdeling av ris, olje, sukker, melk, pasta og andre basismatvarer med høyt næringsinnhold.
– Tidligere gikk matvarene først og fremst til innvandrerne her i Spania. Nå er spanjolene i klart flertall, sier Rocío.

”100×6”
– Før nyttår satser vi også på å samle inn ytterligere fem millioner kg med mat fra de store supermarkedkjedene. Dette er ”overskuddsmat” som ellers ville blitt destruert, bl.a. fordi de er i ferd med å gå ut på dato. Gjennom våre 230 samarbeidsorganisasjoner skal vi få delt ut maten til de som trenger det, forteller prosjektkoordinatoren.
Kampanjen har fått navnet ”100×6”. Forklaringen er at Bancosol får 100 kg med matvarer fra supermarkedene for hver seks euro (i underkant av 45 norske kroner) de klarer å samle inn. Maten får Bancosol gratis, pengene skal dekke transport- og administrasjonsutgiftene som supermarkedene har.

Flere på fattigdomsgrensa
Med rundt 200.000 arbeidsledige bare i Málaga-provinsen og med hundrevis av familier uten faste inntekter, er hjelpeorganisasjonene for stadig flere de eneste som kan gi dem mat.
Ifølge en ny studie fra Universitetet i Málaga som er offentliggjort i avisen Sur, lever nå en tredel av alle barna i provinsen på fattigdomsgrensa. Det er slike opplysninger som gjør at store og små hjelpeorganisasjoner nå intensiverer innsamlingsarbeidet.

Hedret med ærespris
Presidenten i Bancosol Alimentos i Málaga, Javier Peña Vázquez, tror høstens innsamlingsaksjoner vil bli blant de største og viktigste i regionenes historie:
– Vi står sammen om dette, og vi må komme oss styrket gjennom denne krisa.
Det spanske Bancosol Alimentos er en ikke-kommersiell organisasjon der bare et fåtall av medarbeiderne er fast ansatt. Det aller meste skjer gjennom frivillig innsats. Nylig ble organisasjonen hedret med den høyt hengende ”Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012” (den spanske kronprinsen Felipes ærespris) for …”sin innsats for å lindre de mest presserende behovene i befolkningen”.

Bancosol Alimentos
• Det finnes i dag 52 matvarebanker innenfor Bancosol-systemet i Spania
• Siden starten i 1998 har målet vært å ”unngå at mat blir avfall og kjempe mot sult”
• Samarbeider bredt med hundrevis av frivillige organisasjoner (NGO´er), med statlige, regionale og lokale myndigheter, matvareprodusenter og butikkjeder, i tillegg til økonomisk støtte fra bl.a. EU
• 62 % av inntektene kommer fra frivillige bidrag fra enkeltpersoner, foreninger, bedrifter og gjennom innsamlinger
• 30. november og 1. desember vil Bancosol i Málaga ved hjelp fra 2.000 frivillige samle inn 150 tonn basismatvarer utenfor 150 supermarkeder i hele regionen
• Gjennom aksjonen ”100×6” vil Bancosol for hver seks euro som blir samlet inn, få tilkjørt 100 kg med matvarer fra de store supermarkedkjedene. 230 samarbeidene organisasjoner skal sørge for at maten går videre til 52.000 nødstilte.
• Bancosol ble nylig hedret med ”Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012”, den spanske kronprinsen Felipes ærespris
• Kontaktinformasjon og mer om Bancosol og høstens innsamlingsaksjoner: www.bancosol.info (bare spansk)

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.