Månedsmagasinet på Costa del Sol
Krever bedre forhold for nordmenn i utlandet

Krever bedre forhold for nordmenn i utlandet

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

 

– Norske statsborgere i utlandet må også få dekket sine omsorgsbehov, sier FrPs stortingsrepresentant Per Arne Olsen. I sitt foredrag på årsmøtet til Málaga FrP, slo han fast at både hjemmehjelpsordninger og avlastningsplasser på utenlandske eldreinstitusjoner er rimelige krav, også for pleietrengende nordmenn som bor store deler av året i utlandet.

– Klart du skal bli tatt vare på selv om du har valgt å bo i utlandet, sier Olsen som er nestleder i Fremskrittspartiet (FrP) og som leder partiets fraksjon i Helsekomiteen på Stortinget. Han mener at norske pensjonister som tilbringer deler av året i utlandet, har krav på både avlastningsplasser på institusjoner og hjemmehjelp betalt av hjemkommunen i Norge.
– Det skjer jo dessuten til halv pris i utlandet, sier Olsen som var trekkplaster da det snart to år gamle lokallaget av FrP i Málaga avholdt sitt årsmøte på Restaurant Regina i havnen i Fuengirola, 18. oktober.

Alternative løsninger
Per Arne Olsen viser til at FrP prinsipielt mener at pengene skal følge pasientene. Det betyr at når et pleie- og omsorgsbehov er nødvendig, er dette noe pasienten har krav på, uansett hvor i verden man måtte befinne seg.
– Når tjenesten er levert, får leverandøren, uansett om det er en norsk eller utenlandsk leverandør, pengene betalt fra det offentlige, sier Olsen. Han mener tjenestene kan spenne over et vidt spekter av tilbud, bl.a. hjemmesykepleie, særbehandling, ulike typer hjelpemidler, osv.
FrPs nestleder mener at ulike typer omsorgstjenester kan dekkes inn av utenlandske, lokale syke- og hjelpepleiere som er hyret inn av norske kommuner.
– Det er behovet og at man faktiske er ”norsk”, i den forstand at man skatter til Norge som er avgjørende for støtten, sier Olsen.

Nytt partiprogram
FrP har nå lagt fram sitt forslag til nytt partiprogram. Her blir også spørsmål knyttet nordmenn i utlandet tatt opp. Partiet skriver at altfor mange ”utenlandsnordmenn” blir satt i en helt umulig situasjon på grunn av mangelfulle svar fra diverse offentlige kontorer. I tillegg blir nordmenn i utlandet forskjellsbehandlet av bl.a. ligningskontor og folkeregister, avhengig av hvor kontoret ligger. Partiet mener derfor at det er helt nødvending at NAV Internasjonalt er i stand til å gi nødvendig og riktig informasjon til alle.
På spørsmålet om NAV bør være til stede i utlandet og på steder der det bor mange nordmenn, svarer Per Arne Olsen et klart ja. Han mener også, med støtte i det nye partiprogrammet, at nordmenn bare skal skatte til ett land:
– Enten er man skattepliktig til Norge og betaler ordinær skatt hit, eller så er man skattepliktig i landet man har flyttet til, sier FrPs nestleder som sier nei til den såkalte kildeskatten til nordmenn som er skattemessig utflyttet fra Norge.

– 260.000 på venteliste
Selv om Per Arne Olsen synes norsk helsevesen er ganske bra, er det likevel nok av ting å rette opp. Punkt for punkt gikk FrP-nestlederen gjennom det han vil ha rettet opp dersom han og FrP får helseministerjobben etter neste stortingsvalg:
Olsen pekte bl.a. på ventelistejukset som er påvist i Asker og Bærum der operasjoner med hensikt ble ”kodet” feil for å hente mer penger til sykehuset, at den rødgrønne regjeringen etter hans mening har Norgesrekord i nedleggelser av lokalsykehus, at mer enn en kvart millioner nordmenn står på venteliste til operasjoner og at det fortsatt mangler 25.000 sykehjemsplasser og at kravet om enkeltrom langt fra er innfridd.

– En sliten regjering
I sitt foredrag til de 40 frammøtte var budskapet at den rødgrønne regjeringen etter sju år med regjeringsmakt nå er sliten. Olsen pekte på at SV er i krise og ligger under sperregrensen og at Senterpartiet har en i overkant ”engasjert” partileder og samtidig slites internt.
FrPs helsepolitiske talsmann hevdet videre at han ikke har tro på at Aps nye helseminister Jonas Gahr Støre, klarer å få ryddet opp i norsk helsevesen:
– Dette handler om ressurser, sa Olsen som hevder at det ikke er nok med administrative endringer. Han mener mer penger er det som må til for å få bukt med lange helsekøer og dårlig teknisk utstyr.

Mer optimistisk
I sin vurdering av den politiske situasjonen i Norge, pekte Per Arne Olsen også på at både Venstre og Kristelig Folkeparti nå er klare på at de ønsker et regjeringsskifte etter neste valg.
– Situasjonen foran stortingsvalget neste år lover bra. Selv om vi ikke skal undervurdere Arbeiderpartiet, er jeg mer optimistisk enn foran sist valg, sa Per Arne Olsen og viste til gode galluptall for FrP mer opp mot 20 % oppslutning og Høyre med rundt 35 %.

Fremskrittspartiets om nordmenn i utlandet
I forslaget til nytt partiprogram har utlandsnordmenn fått sitt eget punkt. Her blir bl.a. spørsmål om skatt og helsetjenester tatt opp. Etter at det nye forslaget har vært ute på høring i partiorganisasjonen, skal partiprogrammet vedtas under landsmøtet i mai 2012.
Her er de viktigste punktene som knytter seg til nordmenn i utlandet:

• Alt for mange har blitt satt i en helt umulig situasjon grunnet mangelfulle svar fra diverse offentlige kontorer. Det er derfor nødvendig å sørge for at Nav Internasjonal er i stand til å gi nødvendig og riktig informasjon til alle.
• Frp vil i neste Stortingsperiode foreta en grundig gjennomgang av internasjonale avtaler og norske lover, med sikte på å legge bedre til rette for nordmenn i utlandet.
• FrP mener det grunnleggende må være at man skatter til kun ett land, og at det er landet man skatter til som man skal inneha og opparbeide seg videre rettigheter. Det skal ikke ilegges kildeskatt på pensjon til nordmenn som er skattemessig utflyttet.
• Pensjonsytelser er individuelt opparbeidede rettigheter. Disse skal ikke avkortes, selv om pensjonisten velger å bosette seg i land med lavere kostnadsnivå enn Norge.
• Nordmenn som er bosatt i utlandet, men som har rettigheter til norske helsetjenester gjennom frivillig deltakelse i folketrygden, eller fordi de foreløpig ikke er skattemessig utflyttet, gis mulighet for å oppholde seg i Norge utover fastlagte tidsperioder dersom de er til nødvendig helsemessig behandling.
Bildetekster:
Per Arne Olsen Eirik Petterson FrP okt 2012 2.JPG/ Per Arne Olsen Eirik Petterson FrP okt 2012 3.JPG:
FrPs nestleder Per Arne Olsen (t.v.) og gjenvalgt lokallagsleder Eirik Pettersson er enige om at også nordmenn i utlandet har krav på å få betalt sine omsorgsbehov fra NAV.

Per Arne Olsen FrP okt 2012 1.JPG:
– Situasjonen foran stortingsvalget neste år lover bra. Jeg mer optimistisk enn foran sist valg, sa Per Arne Olsen til de 40 frammøtte på årsmøtet i FrP Málaga.

Av Arne Bjørndal

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet