Månedsmagasinet på Costa del Sol
USA: sammenbrudd rett rundt hjørnet?

Selv om katastrofale sysselsettingstall i slutten av mai tilsynelatende antydet at oppgangen i USA slet i sterk motvind, konkluderte den amerikanske sentralbanken i sin økonomiske oversikt for april-mai med at økonomien faktisk var i ferd med å bedre seg. Men mindre enn tre uker senere senket sentralbanken vekstprognosen for 2012 fra 2,9 prosent til 2,4 prosent. I begynnelsen av juli fulgte Det internasjonale pengefondet etter og senket vekstprognosen for USA fra 2,1 til 2,0 prosent for 2012 og fra 2,4 til 2,25 prosent for 2013. Ferskere tall bekrefter tilsynelatende de nedjusterte prognosene, for eksempel nedgangen i privatforbruket bidro til et fall i detaljhandelsprisene tre måneder på rad. I andre kvartal antyder disse en BNP-vekst på årsbasis på bare 1,5 prosent (etter 2,0 prosent i første kvartal).

Formidable utfordringer
Veksten i den amerikanske økonomien har helt klart avtatt raskt, og mye raskere enn de fleste analytikerne hadde sett for seg. I tillegg er det flere ting som bidrar til å øke bekymringene fremover. For det første kommer politikerne stort sett til å fokusere på valgkampen frem til presidentvalget i november, og i mellomtiden vil det ikke bli fattet politiske beslutninger.

Etter valget vil USA ved utgangen av året stå overfor et skikkelig dilemma; hvis budsjettpakken med USD 4 billioner i skatteøkninger og utgiftskutt som etter planen skal iverksettes i begynnelsen av 2013 blir gjennomført, risikerer man en ny resesjon. Men dersom omfanget av pakken reduseres, vil det øke underskuddet og muligens føre til en finanskrise på linje med den europeiske. Den andre store risikoen, nemlig at det amerikanske gjeldstaket på USD 16,4 billioner nås, har heldigvis blitt unngått (forsinkelsen med å løse denne saken gjorde at USA mistet AAA-ratingen sin i fjor). Men fordi 2012 er et valgår, er det tvilsomt om man vil klare å nå et politisk kompromiss i tide.

Det er imidlertid ikke alle som deler bekymringene. Noen analytikere hevder at bak de svake tallene i det siste skjuler det seg en sterkere underliggende fremgang i den amerikanske økonomien, og at sesongmessige faktorer i det minste delvis får det til å se ut som om veksten har avtatt mer enn den egentlig har. Når man justerer for disse faktorene, hevder analytikerne, vil det vise seg at den eventuelle svekkelsen er noe lavere (nye sysselsettingstall antyder at dette faktisk kan stemme). Men selv om situasjonen ikke er så alvorlig som nøkkeltallene antyder, og nye tall gir større grunn til optimisme, vil bekymringene til amerikanske investorer sannsynligvis likevel øke etterhvert som presidentvalget og en avklaring på gjeldstaket nærmer seg.

www.nordeaprivatebanking.com

Av Nordea Private Banking

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.