Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Spanske severdigheter, – men også litt ditt og mitt!

Millioner av norske kroner har de siste årene gått med til å redde spanske kulturelle og historiske minnesmerker. Dermed “eier” både du og jeg en liten del av “Via de la Plata” (Sølvveien) i Estremadura, Akvedukten i Segovia, St. Olavskapellet i Covarrubias og Gaudís Park Güell i Barcelona.

Da Norge sa nei til EU-medlemskap etter folkeavstemmingen i 1994, ble EØS-avtalen inngått bl.a. for å sikre norske varer og tjenester markedstilgang innenfor EU-området.

Sammen med de to andre EØS-EFTA-landene, Island og Liechtenstein, har Norge siden den gang bidratt med økonomisk hjelp til de minst velstående landene i EU.

25 milliarder kroner
I 2004 ble EU og EØS-området utvidet med ti nye land. Samtidig etablerte man de såkalte ”EØS-midlene 2004 – 2009”. I løpet av denne femårsperioden forpliktet Norge seg til å stille med 10 milliarder kroner – nesten 97 prosent av de totale midlene – som Island, Liechtenstein og Norge sammenlagt hadde forpliktet seg til å betale for å redusere sosiale- og økonomiske forskjeller mellom EU-landene.
I den neste perioden 2009 til 2014 er Norges bidrag økt til 15 milliarder kroner. Det vil altså si at Norge på ti år til sammen vil bruke 25 milliarder kroner på støtte til EU-land. Det tilsvarende åtte Bjørvika-operaer!
EØS-midlene brukes til bl.a. utviklingsprosjekter innen områdene miljøvern og bærekraftig utvikling, helse og barn, forskning og – altså – til bevaring av den europeiske kulturarven.

Spanske EØS-prosjekter
15 av de mest trengende 27 EU-landene fikk mellom 2004 og 2014 nyte godt av den økonomiske støtten fra Island, Liechtenstein og Norge. For perioden 2004 til 2014, vil Spania motta til sammen mer enn 86 millioner euro, det aller meste kommer fra Norge.
Oversikten for perioden 2009 til 2014 er ikke klar, men i perioden 2004 til 2009 fikk 21 prosjekter i Spania penger fra EØS-midlene. Åtte av prosjektene handler om vern av den europeiske kulturarven i Spania:

 


St. Olavskapellet utenfor middelalderlandsbyen Covarrubias nord for Madrid, er finansiert med penger fra EØS-midlene.

400.000 euro til St. Olav-kapellet
I september i fjor ble det nye St. Olavkapellet høytidelig innviet i middelalderbyen Covarrubias, 240 kilometer nord for Madrid. Til stede var både den norske kulturministeren og en rekke offisielle representanter fra både Norge og Spania.
Av den samlede prislappen på drøyt 1 mill. euro (knapt 8 mill. kr), har EØS-midlene dekket opp for rundt tre millioner norske kroner.
Det var den norske middelalderprinsessen Kristina som ønsket å få bygd et kapell til ære for den norske helgenkongen Olav den hellige. Det skulle altså gå 750 år og gå med tre millioner kroner av EØS-midlene for å få prosjektet i havn!

 

1,5 mill. euro til Via de la Plata

Sølvveien – Via de la Plata – fra Sevilla i sør til Gijon i nord, ble i sin tid bygd av romerne. Langs den historiske veien finnes en rekke historiske og kulturelle minnesmerker som til sammen har mottatt 1,5 mill. euro i støtte fra EØS-midlene. Pengene er brukt til å sette i stand, grave fram og registrere nye historiske funn langs ”sølvveien”.

4 mill. euro til Vigo
Hensikten med dette prosjektet er å bedre bymiljøet, tilgang til byens infrastruktur og etablere en bærekraftig utvikling i den nordspanske byen, i tillegg til å renovere historiske bygninger og tradisjonelle bysentra.

3 mill. euro til Park Güell i Barcelona
Denne parken som den modernistiske arkitekten Antoni Gaudí er mester for, ligger i Barcelona, byen som også rommer et annet av Gaudías enda mer kjente byggverk ”La Sagrada Familia”.
Parc Güell ligger på en høyde i El Carmel-bydelen og er med på Unescos verdensarvlist. Nå har det gått med tre millioner euro fra EØS-midlene til å ruste opp og bedre adgangen til parken.

 


Den verdenskjente akvedukten i Segovia har nytt godt av ferske EØS-midler til restaureringer. Foto: Arne Bjø

800.000 euro til Tomatines hjemby
I august kaster tusenvis av tilreisende og fastboende i Buñol i Valencia tusenvis av tomater på hverandre. Nå har byen også fått drøyt seks millioner kroner av EØS-midlene til å ruste opp byen, bedre de fysiske forholdene for innbyggerne og øke byens muligheter for å tiltrekke seg turister.

2,3 mill. euro til Segovia
Hensikten med prosjektet er å restaurere og tilpasse byens kulturelle arv slik at den kan bygge opp Segovias image som turistby. 2,3 mill. euro av EØS-midlene går med til å restaurere den verdenskjente akvedukten, i tillegg til arbeidene på de gamle bymurene, portene som hører til og restaurering av byens jødiske kirkegård. I høst brakte vi her i Det Norske Magasinet en artikkel om nettopp akvedukten i Segovia.

1,6 mill. euro til kirkebygg i Estremadura
I Burguillos del Cerro i Estremadura, har byens gamle kirkeanlegg fått en ansiktsløftning til 1,6 mill euros fra EØS-midlene.

1 mill. euro til Hostalric
Med en million euro eller knapt åtte millioner kroner, har byen Hostalric i nordøst- Spania fått pusset opp bymuren, piffet opp både kirken og byens teater, utviklet et nytt senter for kulturelle aktiviteter og revitalisert byens historiske senter. Alt takket være fete EØS-tilskudd fra Island, Liechtenstein og Norge.

 

Mer om Norges bidrag til EØS-midler:
www.eeagrants.org (her finner du informasjon om hvert mottakerland, og hvilke innsatsområder og prosjekter som støttes).
– Regjeringens hjemmeside med oversikt over mottakerland 2004-2009: http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-midlene/slik-fordeles-eos-midlene.html?id=476793

– Oversikt over mottakerland 2009-2014: http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-midlene/Slik-fordeles-EOS-midlene-2009-2014.html?id=593473

 

 

Den verdenskjente akvedukten i Segovia har nytt godt av ferske EØS-midler til restaureringer. Foto: Arne Bjørndal

Martin: Bilder fra Burguillos del Cerro i Estremadura?

Martin: Bilder fra Hostalric ?

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.