Månedsmagasinet på Costa del Sol


De fem norske privatskolene i Spania opplever alle sterk økning i søkermassen. Flere skoler er fullt belagt og har ventelister.
– Ja, søkningen har vært klart større enn tidligere år, og grunnskolen er helt full med 80 elever fordelt på første til og med tiende klassetrinn. I grunnskolen står åtte elever på venteliste, opplyser konstituert daglig leder ved Den norske skolen Málaga, Stefan Östgård. Skolen har godkjenning for å gi undervisning på første trinn på studiespesialiserende linje på videregårende skole. Også her har søkningen vært større enn tidligere:
– Vi har nærmere ti elever på videregående, men her har vi plass til ytterligere ti elever.

Rekordsøkning
Også de fire andre norske skolene i Spania melder om rekordsøkning dette skoleåret:
– Helt fullt på barne- og ungdomstrinnet! For første gang har vi nådd ”taket” og fylt opp alle våre 105 godkjente plasser, sier rektor Signy Munkeby ved Den norske skolen i Rojales på Costa Blanca. Bare på videregående skole finnes det fortsatt noen ledige plasser.
”Naboskolen” Costa Blanca Undervisning melder også om klart flere søknader om skoleplass enn tidligere år:
– Her er det helt fullt. Vi har godkjenning for å ta inn 60 elever på barne- og ungdomstrinnet, men kunne nok tatt inn både og 80 og 100 elever, – dersom vi hadde godkjenning for det, sier skoleleder Lill Bakkelund Strømsnes. Ved skolestart sto 10 elever fortsatt på venteliste.

– Noen ledige plasser
Selv om Den norske skole Costa Blanca – en av de største norske privatskolene i Spania – fortsatt har ledige plasser på både grunnskole og videregående, sier rektor Knut Lithell at søkningen på skoleplass har vært klart større enn tidligere år:
– Vi har godkjenning for 205 elever på grunnskolen og har i dag 135 elever. På vårt videregående studietilbud har vi 105 elever på studiespesialiserende linje og 95 elever på helse- og sosialfag, opplyser Lithell.

Får fortsatt henvendelser
– Ikke helt fullt ennå, men det nærmer seg. Vi får stadige henvendelser om plass på både grunnskole og videregående skole og tar inn til det er helt fullt, sier rektor Benedikte Grongstad ved Colegio Noruego (den norske skolen på Gran Canaria).
Skolen har nå 196 elever i grunnskolen og har godkjenning for i alt 235 elever. På videregående er det hittil i år 76 elever. Taket ligger på 90 elever, ifølge Grongstad som sier at søkningen i år har vært veldig bra i forhold til fjoråret.
– Vår skole ble startet som et tilbud til kronisk syke barn, særlig lunge-, astma- og allergiproblemer. I samarbeid med sykehus i Norge sendes hvert år grupper av elever ned hit til Kanariøyene i vintermånedene, og når vi regner inn disse elevene er vårt videregående studietilbud i praksis fullt, sier Grongstad.

Hvorfor Spania?
– Jeg tror det er to viktige forklaringer på den populariteten de norske skolene her i Spania opplever. For det første er skolene flinkere til å markedsføre seg og få fram at skolene har gode tilbud, dyktige lærere og godt rykte, mener Stefan Östgård ved Den norske skolen Málaga. Viktig er det også at dagens norske arbeidsliv er mer fleksibelt:
– Mange familier bosetter seg her nede mens mor eller far jobber gunstige skiftordninger i offshoreindustrien. Om du bor her eller i Norge spiller jo ikke lenger noen rolle. Andre foreldre kan ta med seg jobben hit ned og være minst like effektive som om de satt på et kontor i Norge. Det sørger datateknologien for.

Bra klima
– Dessuten er jo været og det gode klimaet i seg selv et godt argument for å ta et friår eller to, mener rektor Knut Lithell på Costa Blanca. Hans skole ligger midt i en av de største norske koloniene i Spania.
– Jeg tror på ”munn til munn”-metoden, kommer det raskt fra rektor Signy Munkeby: – Når jeg snakker med folk som har vært her, sier de at de kjempefornøyd med oppholdet. Når dette spres videre til familie, venner og kolleger, gjør nok det at flere gjerne også vil prøve. Munkeby peker også på at i kjølvannet av finanskrisen har det blitt billigere både å leie og kjøpe egen bolig i Spania.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.