Månedsmagasinet på Costa del Sol
Flaskehalsproblemer betyr mangel på spesialleger

Flaskehalsproblemer betyr mangel på spesialleger

Andalucía opplever rekordhøy søkning til videregående utdannelse med en økning på henholdsvis 12,64 % i forhold til i fjor. Der er altså håp når det gjelder den framtidige arbeidsstyrken. Men noen sektorer har ikke råd til å vente på at krisen skal skli over av seg selv. Dette gjelder bl.a. for helsesektoren der det nå er dystre utsikter til voksende legemangel. Det Norske Magasinet har målt temperaturen på legesituasjonen i Málaga.

Økt interesse for legeyrket
Andalusiske universiteter har mottatt 66.357 søknader. Det finnes 50.951 studieplasser, noe som tilsvarer en svak økning på 434 flere plasser i forhold til i fjor. Og det er økt interesse for blant annet lege- og sykepleierutdanningen. 14 % av de unge i Málaga velger en karriere innenfor medisin, hvis de selv kunne bestemme. Karaktergjennomsnittet for å komme inn på legestudiet i Málaga ligger høyt, med et adgangskrav på 12,225 på en skal fra en til 14 (høyest).

Den økte interessen kan skyldes en ny prioritering av samfunnsverdier som er betinget av den herskende lavkonjunkturen. Altså fordrer krisen en holdningsendring blant unge andalusiere som i høyere grad vektlegger omsorg og nestekjærlighet.

Verken- eller -generasjonen til bøkene
Andalusiske økonomer regner med at arbeidsløsheten runder 28 % ved utgangen av 2010, noe som tilsvarer 1,2 mill. arbeidsløse. Med disse utsiktene har de unge andalusierne mellom 18 og 24 år fått tilnavnet verken- eller -generasjonen (generación ni-ni), fordi de verken får seg utdannelse eller arbeid. Den rekordhøye søkningen til universitetene i Andalucía motbeviser imidlertid denne tendensen, og vitner om en vilje blant de unge til å snu den negative utviklingen. Ifølge en undersøkelse foretatt av konsulentfirmaet Círculo Formación, velger 61 % av de unge i Málaga utdannelse på grunnlag av framtidige jobbutsikter, mens 59 % velger studieretning etter hjertefølelsen.

Mangel på spesialleger i Málaga
Innen utgangen av 2025, har 35 % av Andalucías leger gått ut i pensjon, noe som betyder et underskudd på 6.000 leger. Junta de Andalucía har derfor iverksatt tiltak som å gi leger mulighet for å gå av med pensjon når de fyller 70, og øke studentinntaket med 25 % på medisinstudiet. Men ifølge homøopatisk lege gjennom 21 år, dr. Margarita Souviron, burde man heller sikre de nyutdannede legene jobber.

– Jeg mener at det bør settes inn tiltak tre steder; man bør utvide antallet studieplasser på medisin og på spesialeoverbygningen MIR (Médicos Internos Residentes), samt plasser på sykehus, helsesentra og legevakter, sier hun til Det Norske Magasinet.

Hun mener imidlertid at økningen i tallet på universitetsplasser kan forverre det aktuelle flaskehalsproblemet ved utdannelsen av leger i Spania:
– Problemet er at vi ikke bare mangler nyutdannede leger, men derimot utdannelsesstillinger form å bli spesialleger. Det oppstår derfor et flaskehalsproblem – man kan utdanne rikelig med leger, men hvis de ikke kan komme seg videre i systemet, så løser det ikke så mye.
I følge dr. Margarita Souviron har det lenge vært en skjev balanse mellom utdannelsen av leger og deres senere karriere på arbeidsmarkedet.
– Det er ikke nok plasser på MIR, så mange legestudenter spesialiserer seg i for eksempel

Portugal eller England. Samtidig er det mangel på spesialister på sykehusene som i stedet må ansette utenlandske leger fra Sør-Amerika eller fra Øst-Europa, forklarer hun.

Hun innrømmer at det på nåværende tidspunkt allerede kan spores en viss mangel på spesialistleger, men dette er ikke det samme som å si at det i Andalucía er en generell mangel på leger.

Av Lajka Hollesen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.