Månedsmagasinet på Costa del Sol
Frp og Høyre inntar Costa del Sol

Frp og Høyre inntar Costa del Sol

Bedre skoletilbud for nordmenn i Spania. Bedre samordning av skatter, avgifter, helsetilbud og trygderettigheter mellom Spania og Norge. Dette er blant de viktigste kampsakene for Fremskrittspartiet og Høyre som om kort tid stifter egne lokallag her på Costa del Sol.

 – Nordmenn er ikke ”utmeldt” av Norge selv om de har valgt å bo deler av året i Spania, sier Eirik Petterson som regner med å lansere sitt lokale Frp-lag i Fuengirola i år. Petterson har i en årrekke sympatisert med Fremskrittspartiet, men har ikke tidligere hatt politiske verv. Først i mars i fjor meldte han seg inn i partiet.
– Dersom flere enn 30.000 nordmenn her i Spania står sammen, er det mye lettere å presentere våre problemer for norske politiske myndigheter, hevder Henning Nordby som stifter Høyre Spania 1. februar. Nordby har vært utenlandsnordmann og trofast Høyre-medlem i en årrekke, men heller ikke han har tidligere hatt politiske tillitsverv.

Stemmesanking
Tenk deg en middels stor norsk by, omtrent på størrelse med Arendal (ca 41.000 innbyggere). Så mange mennesker utgjør trolig de samlede norske koloniene her i Spania. Dermed kan deres stemmer, særlig ved kommunevalg, bli avgjørende for den politiske sammensetningen av Norges mer enn 430 kommunestyrer og kanskje også Stortinget.
Eldrebølgen er på full fart og vil snart skylle over fedrelandet. Det vil trolig bety at enda flere nordmenn flytter sørover til Spania. Derfor er det også viktig at norske politiske partier også finnes her nede, mener både Petterson og Nordby. Det Norske Magasinet inviterte dem begge til en prat om den kommende partibyggingen:

Hvorfor er det viktig med norske politiske lokallag her på Costa del Sol?

Eirik Pettersen (EP):
– Fordi nordmenn ikke er ”utmeldt” av Norge selv om man er pensjonist og har valgt å bo deler av året i Spania. De fleste er fortsatt opptatt av utviklingen i Norge, og følger med på viktige og aktuelle debatter.

Henning Nordby (HN):
– Som mangeårig utenlandsnordmann opplever jeg at våre problemer knyttet til at vi bor utenfor Norge, ofte blir glemt i den hjemlige, politiske debatten. Dersom vi presenterer problemene sammen, er det enklere å bli hørt på den norske politiske arenaen.

Hva slags politiske fanesaker vil ditt parti ha her på kysten?

EP:
– Frp (Fremskrittspartiet) her på Costa del Sol vil være opptatt av flere ting: Gjennom et langt, yrkesaktivt liv i Norge har nordmenn opparbeidet trygderettigheter som de selvsagt er opptatt av. Andre saker er f.eks. helse- og skattepolitikk.
For egen del irriterer jeg meg grønn over forfallet av skolebygg og det lave kunnskapsnivået innenfor skoleverket i Norge.

HN:
– For det første er jeg oppgitt over at sittende regjering er mot privatskoler. Nordmenn befinner seg utenlands av forskjellige årsaker, jobb eller for eksempel helsemessige grunner. De er her gjerne i 1 – 2 år, og mange har barn i skolepliktig alder. Det er tilnærmet umulig å integrere elever på mellom- eller ungdomsskolenivå som ikke snakker spansk. Uten et norsk skoletilbud utsettes disse familiene for utfordringer som kanskje fører til at de må splitte familien eller reise hjem.
Dessuten er Høyre opptatt av harmoniseringen av inntekts-, formue- og eiendomsskatt, samt helse- og trygderettigheter mellom Norge og Spania.
Vi ønsker å være pådrivere for at norske myndigheter kjøper syke- og aldershjemsplasser i Spania. I Norge står pleietrengende i kø. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen har man her tomme pleiehjem. Driftskostnadene er drøyt halvparten av hjemme.

Hvor langt har du og ditt parti kommet i arbeidet med å stifte lokallag?

EP:
– Ideen om å stifte eget lokallag av Frp kom under et besøk i Torrevieja i mars i fjor. Der snakket jeg med flere Frp-folk, meldte meg inn i partiet og tente på tanken om å lage et lokallag her nede. Fordi det var kort tid til stortingsvalget og jeg var mye opptatt, kokte alt litt bort. Men nå er jeg klar. Jeg må understreke at FrP´s sentralstyre ennå ikke har godkjent en etablering av lokallag på Costa del Sol, men jeg håper jo at det blir en realitet.

HN:
– I Høyre har vi fastsatt dato for stiftelsesmøtet. Det blir 1. februar. Da kommer bl.a. stortingsrepresentant Michael Tetzschner fra Oslo Høyre. Lokallaget vårt blir trolig et lokallag av Oslo Høyre, jevnstilt med bydelslag i hovedstaden. Navnet blir ”Høyre Spania”.

Hvordan skal partilagene deres drives, som politisk verksted eller som sosiale klubber?

EP:
– Frp-laget vårt skal ikke bli noen ”Gutteklubben Grei”. Det er ønskelig at også kvinner er aktivt med. Vi ønsker å være aktive, ha medlemsmøter og ta opp saker som er interessante for oss her på Costa del Sol. Jeg har allerede 20 navn på lista over folk som ønsker å være med.

HN:
– Høyre Spania skal være et aktivt lokallag med fokus på relevante saker for våre medlemmer. Det finnes allerede et hundretall registrerte medlemmer med adresse i Spania.

Hvorfor ligger Costa del Sol så langt etter Costa Blanca. Der finnes det jo allerede både Frp-lag og Arbeiderpartilag?

EP:
– Kanskje det rett og slett skyldes at det er færre nordmenn her på Solkysten enn på Costa Blanca? Noe skyldes sikkert også at tidligere partiformann Carl I. Hagen i flere år har hatt bolig på Costa Blanca. Etter det jeg vet hjalp han til med å få fart i partibyggingen.

HN:
Vårt lokallag blir Høyres første utenfor Norge. Derfor føler jeg ikke akkurat at vi ligger etter…

Er det tilfeldig at det er partiene til høyre på den politiske aksen som er først ute med lokallag her på kysten?

EP:
Frp´ere er aktive folk, og ser mulighetene som ligger i å bo i et annet land for en kort eller lengre periode.

HN:
Å flytte fra Norge krever initiativ og mot. Høyre står for frie, individuelle valg. Det er mennesker som ikke bare trenger sol, men en ferie fra den rød-grønne politikken i et land der pensjonskronene varer noe lengre. Derfor tror jeg at vi som parti er overrepresentert her på Solkysten.

Hvor mange medlemmer håper dere å få?

EP:
– Det første året regner jeg med rundt 50 medlemmer i lokallaget. Etter hvert bør vi klare godt over 100 medlemmer.

HN:
– Et sted mellom 50 og 100 medlemmer på kort sikt bør være et realistisk mål for det nye Høyre-laget her nede.

Er dere ikke redde for at en partietablering her nede i sola bare vil forsterke bildet nordmenn hjemme har av Spania-nordmenn som sytere, skatteflyktninger og trygdemisbrukere?

EP:
– Norske medier gir et skjevt og fortegnet bilde av nordmenn som bosetter seg i Spania. De leter bare etter negative ting og utelater det positive. Nordmenn flest oppfører seg skikkelig. Det gode klimaet er hovedgrunn til at nordmenn er her.

HN:
– Jeg har ikke opplevde denne svartmalingen av nordmenn utenlands. Men om det er slik, tror jeg at etableringen av politiske partier kan skape en aksept for at det er legalt å bo her nede.

Vil ditt parti ha krav å stille i forhold til lokale- og sentrale spanske myndigheter?

EP:
– Jeg tror at språket og kulturelle forskjeller gjør det vanskelig for nordmenn å delta i spansk politikk.

HN:
– Ja, det er ikke utenkelig at høyrefolk i Spania vil engasjere seg i spansk politikk, men da ved gjennom etablerte spanske partier.

Kan det være aktuelt at Frp og Hs lokale partilag etter hvert stiller til valg ved spanske lokalvalg?

EP:
– Nei.

HN:
– Nei.


Eirik Petterson

• Alder: 68 år
• Kommer fra Åmodt i Modum
• Bodd i Spania siden 2001
• Bor i Fuengirola
• Driver egen bedrift i Spania
• Vil starte Frp-lag på Costa del Sol

Henning Nordby

• Alder: 56 år
• Kommer fra Hedalen i Valdres
• Bodd i Spania frå våren 2009
• Bor i Fuengirola
• Daglig leder av Den norske skolen i Benalmádena
• Vil starte lokallag av Oslo Høyre på kysten

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.