Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ditt spanske liv – fra begynnelse til slutt, del 10

Ditt spanske liv - fra begynnelse til slutt, del 10

Når alderdommen nærmer seg
Når har man som nordmann rett på pensjon i Spania? Har man rett til å komme på spansk pleiehjem? Hva finnes av private pleiehjem?

Folketrygd fra den spanske staten
Pensjonsalderen er 65 år. For å ha rett på folketrygd, må man ha arbeidet og dermed betalt inn penger til Seguridad Social i minst 15 år.
De første 13 årlige bidragene kan være innbetalt over en lang rekke år, men de siste to årene må være betalt i løpet av de siste 15 årene, altså mellom fylte 50 år og til man som 65-årig kan gå av med pensjon.
Minimumspensjonen er 7.697,20 euros i året. Den minste, årlige uføretrygden er på 11.708,20 euros.
Det beløpet man får utbetalt i pensjon er avhengig av hvor mye man har tjent i løpet av de årene man har vært aktiv på arbeidsmarkedet. Beløpet regnes ut ved at man regner ut den gjennomsnittlige, månedlige grunnlønnen for de siste 15 år. Først tar man grunnlønna de siste to årene som legges sammen med gjennomsnittslønna for de tretten år forutgående årene. I utregningen blir det tatt høyde for inflasjonsreguleringen i løpet av alle årene.

Pensjon til selvstendige næringsdrivende
For selvstendige (autónomos) regnes pensjonen ut på bakgrunn av det faste beløpet som hver måned har blitt betalt til Seguridad Social. Minimumsbeløpet som man betaler til Seguridad Social ligger p.t. på 249,18 euros per måned. Hvor mye man betaler inn som selvstendig avgjør hvor mye man vil få utbetalt i pensjon.

Man må selv kreve pensjon
Man må tidligst tre måneder før, senest tre måneder etter at man slutter i arbeidet, kreve å få pensjon. Det skjer ved henvendelse til Instituto Nacional de la Seguridad Social som så sender deg de skjemaene du må fylle ut. Du får beskjed om de forskjellige dokumentene som må legges ved søknaden. Opplysninger om den enkeltes lønnsforhold osv. ligger i Seguridad Socials database.

Tradisjonell form for eldrepleie
Den tradisjonelle formen for eldrepleie i Spania der barn og barnebarn har tilsyn med de eldre, blir mer og mer sjelden. Oftest arbeider begge ektefeller, alle har travle liv og har dermed ikke tid til å ta seg av de eldre familiemedlemmene.
Den familiære pleien er helt naturlig i ferd med å bli erstattet av profesjonellt tilsyn, noe som sikkert også passer mange eldre, ettersom det gir enslige eldre en sjanse for å få tilpasset pleie.

Offentlige pleiehjem
Pleiehjemstradisjonen har ingen lang historie i Spania, og antallet pleiehjem er svært lavt. Det finnes til sammen ca. 3.500 offentlige pleiehjem på landsplan, og det koster en beboer 75 % av den månedlige pensjonen å bo på slike hjem. Kommunen dekker de resterende utgifter.
Man må søke om å plass, og kommunen vurderer på bakgrunn av søknaden hvilke behov den eldre har. Det tas hensyn til helsetilstand, økonomi og familiesituasjon.

Hjemmehjelp
Har man bruk for hjemmehjelp, er dette også omfattet av Seguridad Social. Det ble i 2006 innført som en del av den nye loven, Ley de dependencia.
Man må kontakte kommunen for å forhøre seg om mulighetene.

Private pleiehjem og seniorhotell
Det finnes også en del private pleiehjem, som tilbyr luksus og høy service. Disse kan koste opp mot 2.500 euros i måneden. Disse pleiehjemmene har vanligvis ikke mer enn 100 beboerne, og kravene tilsier at det skal være én medarbeider for hver fjerde beboer.
Et godt alternativ er seniorhotellet Casa Klein som drives av danske Joan Klein. Stedet ligger i vakre omgivelser i Vélez-Málaga. Les mer på www.casaklein.com


Lena Grøn fra Cyclo Advokater informere om nye regler angående pension fra Norge:
15 prosent av norsk pensjon

Er du norsk pensjonist, har du emigrert fra Norge til et annet land eller aldri har bodd i Norge men har rett til norsk pensjon? Hvis dette er dit tiltaelde og du kan dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i Spania kan du søke om skattefritak av hele eller deler av pensjonen fra Norge.
Etter de nye regler hvil Norge fra 1 januar 2010 trekke 15 prosent av din norske pensjon hvis du ikke er skattemessig bosette i Norge.
Derfor må du søke om skattesertifikat hos Agencia Tributaria(Skattevaesene i Spania) for at bevise at du er skattepligtig i Spania, samt denne originale formular skal der også innsendes kopi av dit spanske residencia, opplyse hvem der utbetaler pensjonen og hva inntekter du har. Dette skal sendes inn til Skat Nord i Norge, helst per anbefalt brev, da skattesertifikatet er et original dokument..
Etter dette hvil du blive fritatt for Norsk Skatt for hele eller deler av pensjonen fra Norge, etter reglene i en skatteavtale, kan du søke om skattefritak eller lavere skattetrekk.
Skatteetaten krever at det spanske skattesertifikat ikke er eldre enn tre måneder.

Følg med på denne serien
Følg med i serien Ditt spanske liv – fra begynnelse til slutt.
Tidligere emner:

• Januar (2000): Om å føde i Spania
• Februar: Barnehager og spedbarnsstuer
• Mars: Skolegang
• April: Videregående og praktisk utdannelse
• Mai: Selvstendig næringsdrivende
• September: Lønnsmottakere
• Oktober: Å bli gift
• November: Skilsmisse
• Desember: Sykdom og helsevesen
• Januar (denne utgaven): Pensjon
Kommende emner
• November: Dødsfall
Alle tidligere artikler kan leses på www.norskemagasinet.com.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.