Månedsmagasinet på Costa del Sol
Norske elever elsker spansk

 

Interessen for å lære spansk har aldri vært større i norske skoler. Spansk som fremmedspråk danker ut både tysk og fransk.

Puggingen av tyske preposisjoner og øving på franske nasallyder er på vei ut av norske klasserom. Isteden heter det nå ”nos encanta el español” (vi elsker spansk).
De offisielle tallene viser at spanskinteressen har vist en nesten eksplosiv vekst de siste årene, særlig på ungdomstrinnet, men også innenfor videregående skoler. Skolene melder om akutt behov for flere spansklærere for å tilfredsstille den økende interessen for spansk blant norske elever.

Tallenes tale
Engelsk er obligatorisk fag i norske skoler, men når elevene skal velge andre språk i tillegg, er det spansk de fleste elevene vil ha. Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem viser at i skoleåret 2008/2009 valgte mer enn dobbelt så mange norske 13-, 14- og 15-åringer spansk framfor fransk som fremmedspråk. 11.000 flere elever valgte spansk framfor tysk.
Også på videregående skoler er spansk det største fremmedspråket, selv om forskjellene her ikke er like store som på ungdomstrinnet. I følge Utdanningsdirektoratet var det i skoleåret 2008/2009 nesten 2.000 flere elever som valgte spansk framfor tysk, mens det var 9.000 flere som valgte spansk framfor fransk.

Skaper problemer
Den enorme interessen for å lære spansk må tydeligvis ha kommet overraskende på skolemyndighetene. For fra store deler av Norge meldes det om store problemer med å skaffe nok kvalifiserte spansklærere. Andre steder må elevene trekke lodd om de begrensede plassene i spanskklassene.
– Mellom 60 og 70 prosent av elevene har ønsket seg spansk. Det er så populært at ikke kan alle kan få førstevalget sitt, sier Kjersti Øye til Bergensavisen. Øye er spansklærer ved Hop ungdomsskole i Bergen. I Vestlandets hovedstad er det mer enn dobbelt så mange ungdomsskoleelever som har valgt spansk som tysk og fransk til sammen.
– Vi fyller spanskklassene opp så mye vi kan. Men vi kan ikke ha mer enn 25 elever i hver av de fire klassene, sier lærer Øye.
Som svar på den voldsomme interessen for å lære spansk, har universiteter og høgskoler landet rundt nå lagt til rette for å utdanne nok lærere i faget. Men naturlig nok vil det ta noen år før det er utdannet mange nok lærere til å dekke behovet.

Hever pekefingeren
Fra lærerhold er ikke lat bare fryd og gammen. Det kommer også kritiske kommentarer til utviklingen:
– Mange elever har forventninger som ikke tilsvarer realitetene. De tror spanskfaget ikke kreves innsats. Spansk er faktisk et komplisert språk, sier spansklærer Lena Skår Størseth ved St. Svithun skole i Stavanger til NRK.
Hun viser til at mange elever mener at det er lett å lære spansk. Det er hun ikke enig i:
– Det er et logisk språk på mange måter og lett å lære til opp til et visst nivå. Men så blir det mer komplisert etter hvert. Ikke alle er klar over vanskelig det kan bli, sier hun.
– Ord som ”amigo” og ”cerveza” kjenner de fleste fra ferier i Spania. Men å lære et språk handler om mye mer enn enkeltord, sier spansklærer Maria Langeland ved samme skole. Hun mener noe av det vanskeligste å lære er bøyning av spanske verb.

Fortsatt lav status
Selv om elevene ønsker å lære seg spansk, blir språket av mange fortsatt sett på som mindreverdig sammenlignet med andre språk, hevder José Maria Izquierdo. Han er selv spansk, født i Valencia, men har bodd i Norge i mer enn 20 år. I dag underviser han i romanske språk ved Universitetet i Oslo.
– Spansk sees på som et ”feriespråk”, noe man bare trenger på Syden-reiser. Hele den spansktalende verdens kultur i fortid og nåtid nedvurderes i Norge, trolig pga. stor uvitenhet, sier Izquierdo i et intervju med Lektorbladet.

Stadig flere snakker spansk
Izquierdo mener at om man satte opp en liste over internasjonalt betydningsfulle oppfinnere, oppdagelsesreisende, vitenskapsmenn, forfattere, kunstnere, ingeniører, arkitekter, med mer fra Spania, Argentina, Colombia, Chile, Mexico, osv. ville den blitt veldig lang. Men det er ikke alle i Norge like klar over.
– At disse ikke er kjent i Norge og ikke omtales i norske lærebøker, gjør dem til noe ikke-eksisterende eller språket og kulturarven til noe mindreverdig, sier Izquierdo. Han håper at norske ungdommers voldsomme interesse for spansk og de spansktalende kulturene vil endre det norsk ”sneversynet” og åpne Norge for mer av verden.
Izquierdo mener også at interessen for å lære spansk vil holde seg fordi dette er en klar internasjonal trend:
– Men også fordi spansk er ett av få vestlige språk som er verdensspråk. Dessuten er det stadig flere mennesker som har spansk som morsmål.

– Krever jobbing

– Spansk er ikke spesielt vanskelig å lære, men det krever jobbing, mener Morten, Kristoffer og Aleksander som alle går i 10. klasse.

– Spansk er jo et verdensspråk. Derfor er det greit å lære seg, mener Morten som bare skal være elev ved Den norske skolen i to måneder denne høsten. På sin vanlige ungdomsskole i Norge, har han valgt spansk som fremmedspråk:
– Mest fordi alle vennene min tok det, forklarer han.
– Vi vet vel ikke om vi kommer til å få bruk for spansken når vi en gang skal ut i arbeidslivet, men om ikke annet er det jo greit å kunne på ferier, sier Kristoffer og Aleksander.
På Den norske skolen i Benalmádena slipper elevene å slåss om plassene i spanskklassene, for her er spanskundervisning obligatorisk på alle klassetrinn, fra første klasse på barnetrinnet til og med tiende klasse på ungdomsskolen.

Spansk – populært fremmedspråk

Bortsett fra engelsk som er obligatorisk, er spansk det klart mest populære fremmedspråket i norske ungdomsskoler. Tallene gjelder for skoleåret 2008/2009:

8.klasse 9.klasse 10.klasse Til sammen
Spansk 20.948 19.200 16.799 56.947
Tysk 16.790 14.617 14.696 46.113
Fransk 8.701 8.699 9.080 26.480

(Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem)

Også på videregående skoler er spansk nå det største fremmedspråket. Tallene gjelder skoleåret 2008/2009 og for alle tre klassetrinn:

Spansk 22.985
Tysk 22.024
Fransk 13.871

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Spansk språk
• Spansk er det tredjestørste språket i verden. Bare engelsk og kinesisk er større
• Nesten 417 mill. mennesker snakker spansk, 352 mill. har det som morsmål
• Språket dominerer i Spania og Latin-Amerika
• Spansk er et språk i vekst. Økningen er størst i USA der 35 millioner mennesker har spansk som sitt førstespråk, foran engelsk
• Spansk er et romansk språk i likhet med fransk, italiensk og rumensk
• Mexico har det største antallet spansktalende i verden. Rundt 94% av innbyggerne har spansk som morsmål.

Her snakkes det mest spansk
1. Mexico (106 255 000)
2. Colombia (45 600 000)
3. Spania (44 400 000)
4. Argentina (41 248 000)
5. USA (41 000 000)
6. Peru (26 152 265)
7. Venezuela (26 021 000)
8. Brasil (19 700 000)
9. Chile (15 795 000)
10. Cuba (11 285 000)
11. Ecuador (10 946 000)
12. Dominikanske Republikk (8 850 000)
13. Guatemala (8 163 000)
14. Honduras (7 267 000)
15. Bolivia (7 010 000)

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.