Månedsmagasinet på Costa del Sol

Kirkebussen
Kirkebussen går til El Campanario hver søndag.
Avgang:
Sjømannskirken i Fuengirola (ved Solbank) kl. 14.00
Dersom det blir gitt beskjed på telefon 679 595 834 kjøres også fra andre steder i rimelig nærhet. Kjøring til andre arrangement: Følg med på oppslag i kirken i Fuengirola.
Kirkebussen kjører også dagsturer og overnattingsturer. Informasjon om turene finner dere på sjømannskirken i Fuengirola og på El Campanario

Tidebønner hver dag kl. 13.00 og 17.00.
Tirsdag kl. 17.30 Barneklubben ”Liv og Røre” for 6 til 9-åringer. Juleferie til 12.1.
Onsdag kl. 17.00 Hverdagsmesse
Fredag kl. 18.00 – 20.00 ”Friends Downstairs”. Klubb for 10 til 13-åringer. Juleferie til 15.1.
Fredag kl. 20.00 – 22.00 ”After Eight”. Ungdomsklubb fra 14 år -. Juleferie til 15.1.
Konfirmantene begynner igjen mandag 11.1. kl. 18.00
Hver søndag kl. 16.00 Messe og kirkekaffe.

Kirkekafeen
Fram til 20.12. Lunsjtilbud hver dag. Lørdagsgrøt. Søndag serveres grilltallerken til 12 euro fra kl. 14.00-15.30 Påmelding på telefon 952 939 800 innen lørdag.

Veibeskrivelse
Fra Fuengirola og Marbella kommer du med buss 220. (Ca. 15 minutter)
Fra Fuengirola: Gå av på busstopp ”Sitio de Calahonda”. Gå opp trappen, følg venstre fortau 17 – 20 minutter å gå. Da står det El Campanario på hotellveggen. Følg blått skilt på trafikkøya til høyre. Da er det ca. 100 meter til kirken på venstre hånd.
Fra Marbella: Gå av på ”Sitio de Calahonda”. Gå gangveien over motorveien – følg videre beskrivelse som fra Fuengirola.

Julens program og åpningstider:
Det vil ikke være vanlig salg i kafeen i julen, bortsett fra 22.12. og 29.12.
Onsdag 16.des.kl.18.00:VI SYNGER JULEN INN!
Søndag 20.des.Kl.14.00: Lunsjgrill. Kl.16.00: Adventgudstjeneste
Mandag 21.12. Kirken er stengt
Tirsdag 22.12. Åpent fra 12 – 16. Vanlig kirkekafe
Onsdag 23.12. Lille julaften er kirken stengt
Torsdag 24.des. Julaften åpner dørene kl. 13.30 – Ikke salg i kafeen. Kl.14.00 og kl.16.00: Julaftengudstjenester.
Julaften om kvelden: Dette arrangementet er allerede fulltegnet
Fredag 25.12. Juledag åpner kirken 15.30. kl.16.00: Høytidsgudstjeneste og kirkekaffe
Lørdag 26.12. Kirken er stengt
Søndag 27.12. Kirken åpner kl. 15.30 kl.16.00: Familiesamling med juletrefest. Boller og kakao.
Mandag 28.12. Kirken er stengt
Tirsdag 29.12. Åpent fra 12 – 16. Vanlig kirkekafe
Onsdag 30.12. Kirken er stengt
Torsdag 31.des. Nyttårsaften: Kirken åpner kl. 19.30
Kl. 20.00: Middag med nyttårsfeiring. Påmelding til kirken.
Kl. 23.15: Midnattsmesse åpen for alle
Nyttårsdag 1.1. 2010: Kirken er stengt
Vanlig åpningstid kl.12 – 18 fra og med 2.1.2010

2010
Søndag 3.1. Kl.14.00: Lunsjgrill. Kl. 16.00: Gudstjeneste.
Søndag 10.1. Kl.14.00: Lunsjgrill. Kl.16.00: Gudstjeneste.
Søndag 17.1. Kl.14.00: Lunsjgrill. Kl.16.00: Gudstjeneste.
Søndag 24.1. Kl.14.00: Lunsjgrill. Kl.16.00: Gudstjeneste.
Søndag 31.1. Kl.10.00: Mandelblomstringsutflukt med gudstjeneste i det fri.
Se egne oppslag i kirkene
Fredag 5.2. kl. 18.00: Konsert med Helge Kleppe og band i forbindelse med golfturneringen. Billetter til salgs i kirkene og ved inngangen.
Lørdag 6.2. Golfturnering. Påmelding på El Campanario
Søndag 7.2. kl. 14.00 Lunsjgrill. Kl. 16.00: Golfgudstjeneste.


Jul i Portugal
Ett år er gått siden sist vi var her fra sjømannskirken. En del av dere var her da, en del av dere er her for første gang i år.
Det er noe med denne årstiden, og det skjer noe med oss når det nærmer seg jul. Julen er vel den mest populære av de kristne høytidene, ja midtvinter har vært feiret lenge før kristendommen kom inn i bildet, mange steder i flere religioner. Hva er det som gjør at de fleste av oss åpner litt opp og ønsker å feire julen? Og at mange av oss søker til kirke og gudstjenester i denne høytiden? Det kan være mange årsaker til det. Jeg skal stoppe opp ved to grunner som jeg tror er sentrale: nemlig lyset og barnet.
Lyset er helt sentralt for nesten alt liv. Tenk bare på lysets kraft når det gjelder vekst av planter til føde og hygge. Tenk bare på lyset vi trenger for å se, å arbeide, å lese, å orientere oss, å finne veien. Og tenk på nordlysets vinking en vinterkveld i nord, med himmelen strødd med stjerner. Eller sollyset en vinterdag over snekledde fjellvidder, for ikke å snakke om aftensolens brann en sommerkveld ved havet.
Eller tenk på lyset i ditt indre, gleden du kan kjenne når noe går godt, når du får gi vennskap og være glad i noen, som gir deg sitt hjerte tilbake. Eller når du kommer ut av en vanskelig situasjon, blir frisk av en sykdom, finner løsning på et problem du trodde var uløselig. Da er det som det lysner i oss, og det preger oss, i kropp og sjel..
Jesus sa om seg selv: Jeg er verdens lys,den som følger meg skal ikke vandre i mørke men ha livets lys. Han er det sanne lyset som opplyser hvert menneske, om vi lar ham slippe til. Det er dette lyset som kommer til oss i julen.

Så var det barnet. De fleste av oss har et forhold til barn. Egne barn, barnebarn, nieser nevøer, naboens barn. Og hos de fleste av oss gjør barna noe med oss. De vekker noe i oss: Ømhet, kanskje, beskyttertrang, de er jo så små og sårbare..
Gud kom til oss som et lite barn ved juletider, liten og sårbar la han seg i menneskers hender. Gud stolte slik på menneskene, at han overga seg i våre hender. Han ville ha med oss å gjøre, helt fra barnsben av, så å si. Det er unikt i kristendommen, at Guddommen kommer til oss i en unge. Gud er en baby- kommer så å si nedenfra… Vi kan legge hva vi vil i det, og vi ser det nok forskjellig, det med Gud og barnet…
Lyset og barnet- stjernen over stallen (Marokko) Begge deler er Guds handling
hans skaperkraft og frelsermakt. Han er det som gir lys på vår vei fra vugge til grav. Han gir stjernestøv på den enkle og den kompliserte livsvei- fra begynnelse til slutt. I julen kommer barnet i sentrum, Jesusbarnet, barnet i oss og hos oss, og forgylles og opplyses av stjerneskinn. Han er stjernen på vår vei, og kan skape tro og takk i våre hjerter slik at vi kan stemme i med englene på betlehemsmarkene en natt for to tusen år siden; Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har fått nåde hos Gud. Amen

 


To minutter med sjømannspresten

av Mette Buvik

Engler daler ned i skjul.
Da jeg var barn, satte alltid slike tekster fart i fantasien. Milde Jesus, du som sagde… for eksempel… Eller, for å holde oss til årstiden og den forestående høytiden; engler daler ned i skjul… Jeg så naturligvis for meg engler fra det høye som gikk inn for landing i et vedskjul. En slags Herrens hemmelige fallskjermtropp.
Det står mye om engler i forbindelse med juleevangeliet. Engelen kom til Maria med budskap om at hun skulle bli mor. Engler forberedte Josef på det samme, og englene viste seg for hyrdene i en himmelsk hærskare den natten over Betlehemsmarkene, da de kvad: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har funnet nåde hos Gud!
Engler i skjul- og fullt synlige engler. Er de her ennå? Går de ennå lønnlig iblant oss? Hva tror du?
Det finnes i hvertfall ”engler” blant oss. Mennesker som tenker mer på andre enn seg selv. Som bryr seg om at noen er ensomme og forfrosne, nedfor og gjenglemt. Mennesker som nekter å gi etter for vær-deg-selv-nok holdningen som dessverre ligger oss så altfor nær. Mennesker som blir til velsignelse for andre.
Kanskje du og jeg kan være en slik synlig ”engel” for et annet menneske når vi nå går inn i englenes høytid? For da blir det plutselig LITT mer fred på jorden med en gang.
Med ønske om en glad jul.

 

Av Norrbom

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.