Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ditt spanske liv fra begynnelse til slutt, del 7: Å bli gift

Ditt spanske liv fra begynnelse til slutt, del 7: Å bli gift

Vielse på rådhus
Man må henvende seg på kommunekontoret. Fra første henvendelse og til vielsen kan finne sted, må man regne med at det går ca. 10 uker.
Begge må ta med dåpsattest, empadronamiento (bevis på at man er innskrevet i kommunen), pass og residencia (oppholdstillatelse). Dessuten må man ta med to vitner.
Har man vært gift tidligere, må man dessuten ta med bevis på at man er skilt eller den tidligere ektefellens dødsattest.
Det koster ikke noe å bli viet på rådhuset.
Borgerlige vielser kan utføres av dommere, ordførere og i visse tilfeller utstasjonerte diplomater.

Vielse i spansk kirke
Begge parter må være katolikker for at dette kan la seg gjennomføre.

Europas svar på Las Vegas
Alle kan gifte seg i Gibraltar som er Europas svar på Las Vegas.
Det er ingen krav om oppholdstillatelse, og man kan bli gift i løpet av 24 timer. Man må henvende seg til de lokale myndigheter og ta med dåpsattest og pass. Vielser foretatt i Gibraltar er godkjent i hele verden.
Vielsen kan foretas på fire forskjellige hoteller eller i f.eks. Alameda Gardens.
Les mer på: http://www.gibraltar.gov.uk/hol/WhatTo/getting_married.asp

Særeie
Er det ikke gjort avtale om særeie, anses de eiendelene som paret anskaffer seg etter inngåelsen av ekteskapet som felleseie.
Unntaket er eiendeler man måtte arve, skadeerstatninger, samt utstyr man anskaffer seg for å kunne utføre arbeidet sitt.
Man kan selv velge om man vil beskattes felles eller hver for seg.

Leve i synd
Samboende par er også beskyttet av lovgivningen. Man bør likevel registreres som par ”pareja de hecho”.
Registreres man, har man de samme rettigheter som gifte par.

Lovgivningen
Den spanske lovgivningen anerkjenner både ekteskap inngått i religiøse sammenhenger, samt ved borgerlige seremonier, så sant begge parter er over 18 år.
Etter vielsen får man utstedt en ”Libro de familia” som er et offentlig bevis på at man er gift.
Ønsker man å gifte seg med en person med utenlandsk statsborgerskap, må personen ha gyldig oppholdstillatelse i Spania.

Norsk bryllup på Costa del Sol
Sjømannskirken på Costa del Sol, har vigselsrett. Forutsetningen for å foreta vigsel er at den ene av partene er norsk statsborger og at den andre ikke har spansk statsborgerskap. Det skyldes at spanske myndigheter ikke anerkjenner vielsene i den norske kirken her i landet.
Sjømannskirken i Calahonda er både kirke og gjestehus. For noen kan det være aktuelt å leie rom her i forbindelse med bryllupet. For informasjon om gjestehus og overnattingsmuligheter; se www.elcampanario.no. Der finnes det også bilder av anlegget.
Det er bryllup torsdager og lørdager kl.15.00 og kl.16.30.
Før man kan bli viet, må det gjennomføres såkalt ”Prøving av ekteskapsvilkår”.
Prøvingen skjer på folkeregisteret der en av partene bor. For brudepar som er bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas der en av partene sist hadde registrert bolig i Norge. Prøving skjer ved at det sendes inn egenerklæringsskjema og forlovererklæring. Skjemaene finnes på www.kirken.no, under bryllup.
På bakgrunn av dette, utsteder folkeregisteret et dokument som kalles ”Prøvingsattest / melding om vigsel”. Denne tas med til kirken/presten som da kan foreta vielsen.
Paret skal deretter til samtale med presten en dag eller to på forhånd for å planlegge og øve.
Det koster 400 euros (450 euros fra 2010) for å gifte seg i kirken. Da vil det bli pyntet med hvite blomster på alteret. Kirken sender ut en liste til alle som skal gifte seg her med forslag til restauranter, fotograf, blomster.
Har du spørsmål, ta kontakt med Solveig på sol@sjomannskirken.no.

Vigsel ved ambassaden i Madrid
Det er et vilkår også for vigsel ved ambassaden at minst en av brudefolkene er norsk statsborger og at ingen av dem er spansk statsborger.
Partene må selv sørge for prøving av ekteskapsvilkårene før vigselen kan finne sted. Dette gjøres av folkeregisteret der brudefolkene er registrert bosatt i Norge.
Dersom partene er bosatt i Spania, skal prøvingen foretas av folkeregisteret på en av partenes siste registrerte bosted i Norge. Ekteskapsattest fra bostedslandet må fremlegges for prøvingsmyndigheten. For norske borgere som har utvandret før 1964, foretas prøvingen av Sentralkontoret for Folkeregistrering, Skattedirektoratet.
Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselbok" fra Folkeregisteret. Originaldokumentet må sendes ambassaden i god tid før vigselen.
Attesten er gyldig i 4 måneder.
Vielser foretas på fredager i ambassadens lokaler. Vielser foretas ikke i ferieperioder. Det er til tider lange ventelister, og man må i god tid på forhånd ta kontakt med ambassaden. Vielsen er gratis.
Tidspunkt for vielsen må avtales på forhånd med ambassaden (tlf. 914 363 840 / e-post: emb.madrid@mfa.no) og før prøvingen av ekteskapsvilkårene har funnet sted. Det bes opplyst om egne vitner medtas.
Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bestilling av hotell, frisør eller blomster og har ikke kapasitet til å svare på henvendelser vedrørende dette.
Pass for begge brudefolkene må medbringes vigselsdagen.
Vielsesseremonien holdes i utgangspunktet på norsk.
 

Av Jette Christiansen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.