Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (september 2022)

Nytt fra Den Norske Skolen (september 2022)

Skolen er smekkfull! Skoleåret har startet med 140 elever, som er maks antall skolens lokaler er godkjente for. 60 av disse elevene er nye av året, og 80 er elever som har valgt å fortsette skolegangen på Den Norske Skolen, Málaga. Første semester og særlig nå de to aller første ukene, legges det til rette for å etablere vennskap som skal få gro og blomstre og videre danne en trygg og inkluderende grunnmur vi skal bygge læringsmiljøet vårt på.

Under sitt aller første foreldremøte utformet Trude Jahren (rektor) at det viktigste for oss her på denne skolen, og dermed også noe foreldrene skal kunne forvente av oss, er at:

● Alle elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø, bli inkludert og sett av både voksne og barn på skolen

● Alle våre elever skal oppleve en meningsfull skoledag der de får gode rammer og forutsetninger for å realisere sitt potensiale faglig og personlig, uavhengig av hvor lenge de skal være elever ved DNS Málaga.

● Alle elever skal oppleve at de får hjelp og støtte i sin utvikling, både personlig, sosialt og faglig

● Alle våre elever skal møte profesjonelle, engasjerte voksne som tar deres opplæring på største alvor

På vår lille skole møter vi nye venner, klassekamerater og kollegaer hvert eneste år. Det å bli kjent med nye mennesker og inkludere dem inn i vårt læringsfellesskap og vårt sosiale fellesskap, er noe av det viktigste vi gjør og noe alle kan og må bidra til – for på vår skole har vi 3 gylne regler:

-Jeg er her for å lære

-Jeg er her for å hjelpe andre å lære

-Jeg er her for å bidra til at alle skal ha det bra

Men det kan være litt vanskelig og derfor må vi trene, så vi legger vi inn noen sosiale, hyggelige og målrettede aktiviteter i første to skoleukene. Her forsøker vi å legge til rette for at elevene skal bli kjent med hverandre og med lærerne sine, og bli trygge på og ta vare på hverandre.       

– Vår visjon er at vi til enhver tid skal bestrebe å være den aller beste mulige skole for alle elevene våre, uansett forutsetninger, sa rektor Trude Jahren under lærernes planleggingsdager. Dette er de prioriteringer som vil ligge til grunn for de valg og beslutninger vi tar.

Søk skoleplass nå

På grunn av den store pågangen råder vi alle interesserte til å levere inn søknad om skoleplass fortløpende. Vi har allerede full skole også etter jul, men om det skulle oppstå kapasitet, fylles plassene etter ventelisteprinsippet. Søknad for skoleåret 2023/24 kan også sendes nå, men da er den ordinære søknadsfristen 1. februar. Søknader besvares senest to uker etter fristens utløp. Søkere som ikke får plass etter første inntaksrunde, få beskjed om at de står på venteliste og vil deretter bli kontaktet når/dersom de får tildelt plass.

FAU-kiosken blir drevet av foreldrenes arbeidsutvalg. Tirsdager er ‘bua’ åpen og det serveres vafler, pølser og is. Her møtes familiene for sosialt samvær. På starten av skoleåret er det godt med et fast samlingspunkt også for de voksne.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.