Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Februar 2023)

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Rent vann, er det en selvfølge?

Den norske skolen i Benalmádena, Málaga jobbet tverrfaglig en hel uke i januar, der all undervisning på alle trinn dreide seg om temaet vann. Via ulike innfallsvinkler som vannets kretsløp, fordeling av vann i verden, forurensning, og klimaendringene med uttørking og oversvømmelser lærte elevene masse om vann. At alt liv på jorda faktisk er avhengig av at vi mennesker verner om denne viktige ressursen, er viktigere enn noen gang å ta litt innover seg. 

Kreativt, via fagene samfunnsfag og kunst- og håndverksfaget, lagde elevene plakater og veggaviser om vann i verden og vannets kretsløp. I matematikken regnet elevene ut hvor mye vann som brukes på skolen, og noen lagde statistikk. Mellomtrinnet besøkte lokale vannkilder og ungdomstrinnet dro ut og intervjuet spanjolene om deres vannforbruk. Flere trinn sammenlignet vannforekomstene i Spania og Norge, og noen samlet fakta og skrev samfunnsnyttige artikler. Det ble vist film om vann i verden på engelsk i engelsktimene som elevene noterte stikkord fra, og som de videre lagde engelsk kahoot (quiz) fra og mye annet. 

Mellomtrinnet har vært på ekskursjon til El Chorro og ble kjent med hvor lite vann det faktisk er i demningene. Her tar elevene bilder av vannstanden til et prosjekt de skal jobbe videre med på skolen.
Gjennom granskning av egne vaner og globale utfordringer fikk alle elever et betydelig forbedret kunnskapsgrunnlag til å selv kunne ta gode valg rundt eget vannforbruk, og kanskje de på sikt gjøre en forskjell i verden? Dette samtidig som elevene forserte læringsmål i de fleste fag, fikk samarbeide på tvers av trinn og dra på ekskursjoner.

Leselyst

Hvert år i januar og februar får lesetreningen litt ekstra tid både i klasserommet, men også i samarbeid med hjemmene. Leselyst er en konkurranse der elevene kan vinne priser, både klassevis og individuelt. Nå er konkurransen i full gang, og de ivrigste starter hver eneste time med å spørre om tid til å lese, og flere sitter i gangene og leser i friminuttene.

En gjeng med ivrige lesere sitter musestille i gangen. Elever som har opplevd leseglede, lengter inn i bøkene sine og benytter enhver anledning til å forsere sider som noteres ned på blader og festes til et lesetre i biblioteket. Lesetreet vitner stolt om alle sidene og bøkene som elevene har lest. Konkurransen skal vare i hele februar. Fra venstre: Johanna, Lise og Sophie.

Søk skoleplass så tidlig dere kan

Ved søknadsfristen for skoleplass den 1. februar hadde skolen allerede flere søkere enn ledige skoleplasser. For skoleåret 2023/24 er skolen dermed allerede i prinsippet fylt til randen, og i disse dager får elever som har kommet inn et skriftlig tilbud om skoleplass, som bekreftes med betaling.

Eventuelle restplasser etter frist fordeles fortløpende etter ventelisteprinsippet, så om dere er blant dem som kunne tenke dere en skoleplass neste år, er det lurt å søke plass så fort som mulig. Det pleier alltid å være litt omfordeling før vi lander med en endelig elevliste, så det er fortsatt håp. Les mer om søkeprosessen på: https://dnsmalaga.com/sokskoleplass/soknadsprosessen/

Mellomtrinnet har begrepsstafett på tur, og får frisk luft i lungene, roser i kinnene og tilegner seg samtidig viktig kunnskap om bærekraft.
Lesetreet i biblioteket spirer. Snart er det fullt av blader!

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet