Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Allan Larsen, overlege, Ph.D, Ortopedkirurg, Centro Sanum
Opprinnelig oppkalt etter kusken til en fransk lege på 1800-tallet som på grunn av arbeid i kaldt og fuktig vær utviklet krumme fingre, spesielt ring-...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet