Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Agnete Dale, LawfirminSpain
Ved salg av fast eiendom i Spania skal det etter spansk lov betales gevinstbeskatning til Spania. Skatteplikten gjelder både residenter og ikke residenter. Fra og...
Vi vil i denne fremstillingen gi en oversikt over den praktiske gjennomføringen av arveskifter i Spania, hvilket lands rett skiftet baseres på og til hvilket...
  I den senere tid har vi mottatt en strøm av henvendelser fra kjøpere som har foretatt en delbetaling i forbindelse med kjøp av leilighet...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet