Månedsmagasinet på Costa del Sol
Åpen for business etter coronakrisen

Åpen for business etter coronakrisen

Det Norske Magasinet har snakket med noen norske foretakseiere og forretningsledere for å høre deres tanker om situasjonen og fremtiden.


Christine Sollie Jensen – VOGT Advokatfirma

”Alle har blitt mer oppmerksom på at livet ikke alltid går som planlagt. Det har blitt viktigere å leve her og nå, ikke utsette drømmer.” 

– Christine Sollie Jensen – VOGT Advokatfirma 

Hvordan forberedte dere bedriften på å åpne igjen?

Denne pandemien har vært tøff for alle, så vi føler med de som har hatt utfordringer både privat og profesjonelt. I Vogt har vi lykkes med å holde åpent med redusert stab gjennom hele lockdown-perioden. Vi er takknemlig for de ansattes fantastiske innsats og for våre kunders forståelse av hvor utfordrende situasjonen har vært i Spania. Nå er de fleste ansatte tilbake i full jobb, og vi håper å være tilbake til å bistå klienter med å kjøpe og selge fast eiendom i Spania i løpet av kort tid.

 Hva synes du om den Spanske regjeringens plan for gjenåpning av landet?

Vi har full tiltro til at regjeringen holder seg løpende oppdatert på lokal smitterisiko med helse og sikkerhet i fokus. Vi følger uansett de nødvendige tiltak og retningslinjer som regjeringen iverksetter.

Den norske regjeringen har frarådet reiser til Spania. Hva mener du om det?

Til tross for at disse rådene gjør det svært utfordrende for oss og våre kunder å komme til Spania, så har vi forståelse for anbefalingen. Vi vet også at flere av våre klienter har funnet alternative løsninger for å reise, for eksempel gjennom lokale reiseforsikringer. På den 21. juni opphevet de spanske myndighetene innreiserestriksjonene for turister fra EU-land, land tilhørende Schengen og Storbritannia, så vi vet at mange av klientene våre allerede er her og vi ønsker dem velkommen.

Når tror du vi kommer helt ut av denne krisen?

Koronaviruset har snudd opp-ned på hvordan vi lever og forholder oss til hverdagslige ting. Smitterisiko, alvorlig sykdom og død har kommet svært tett på de fleste og resultert i at vi har helt andre rutiner, noe jeg ikke tror vil gå over med det første. Likevel ser vi at flere av våre kunder har brukt denne tiden til å bli mer bevisste i sine valg. Interessen for kjøp av fast eiendom har vært overraskende høy. Det kan jo ha noe med at alle har blitt mer oppmerksom på at livet ikke alltid går som planlagt. Det har blitt viktigere å leve her og nå, ikke utsette drømmer.

Har du noen forretningsråd til andre norske som driver bedrift eller forretning i Spania?

Jeg tror det vil være viktig å følge med på hva som skjer i Europa. EU kommer til å investere de største euro beløp vi har sett historisk, noe om kan åpne for mange nye muligheter for investeringer og forretnings muligheter.

Bjørn Abraham-Nilsen – Tannlege Clinica NorDental

”Vi er jo litt i faresonen og jobber med en kalkulert risk, så det er nå en hel del mer forberedelser enn før.”

– Bjørn Abraham-Nilsen – Tannlege Clinica NorDental

Hvordan forberedte dere klinikken på å åpne igjen?For oss har det vært litt annerledes enn andre bedrifter, for vi har holdt på hele tiden. Det var forventet at tannleger skulle forbli åpne for å håndtere nødsituasjoner under pandemien. I store deler av lockdown gjorde vi nesten bare akutte pasienttilfeller. Som andre i helsetjenesten, måtte vi ha spesialutstyr, som engangsfrakker, masker, visir og hetter. Vi er jo litt i faresonen og jobber med en kalkulert risk. Vi måtte plastlegge store deler av klinikken for å kunne desinfisere raskt, i tillegg til å lufte ut klinikken mellom klienter. Så det er nå en hel del mer forberedelser enn før.

Hva synes du om den Spanske regjeringens plan for gjenåpning av landet?For så vidt var det en grei plan med de forskjellige stadiene for gjenåpning, men man kan jo diskutere om det var nødvendig å stenge ned hele landet… Det er ikke over ennå og kan bli vœrre. Jeg synes det er spesielt ille med utesteder med en kombinasjon av høy musikk og alkohol, hvor folk står nœr hverandre uten masker. 

Den norske regjeringen har frarådet fortsatt reiser til Spania. Hva mener du om det?

Vi har ikke sett så mye til Corona sykdommen akkurat her, så jeg har følelsen av at det ikke er så mye større risiko her enn det er i Norge. Det er annerledes hvis man snakker om Madrid, så landet skulle derfor ha vært delt opp i regioner. Som situasjonen er nå, skjønner jeg ikke hvorfor de fraråder reising til Spania – iallfall ikke til her i syd Spania. 

Når tror du vi kommer helt ut av denne krisen? 

Jeg tror ikke det er over. Vi kommer nok til å kjenne litt på det iallfall i et år til. Vi får kanskje en eller to mindre bølger senere på året, som vil komme som en påminnelse for folk. Etter dette er vi nok bedre forberedt og rustet til å ta imot den neste bølgen, så jeg føler at det verste er over.

Har du noen forretningsråd til andre norske som driver bedrift eller forretning i Spania?Vi forsøker å tenke nøkternt. Man må bare jobbe trutt og ha som mål å prøve å holde salget oppe. Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre, og denne type krise vil nok dessverre komme igjen. Man må følge hva loven og sikkerhetstiltakene forplikter oss å gjøre. Heldigvis har informasjonsgangen blitt bedre igjennom denne tiden. Vi vet nå hvor vi kan finne informasjon og hvem vi kan henvende oss til for spørsmål. 

Lill Lamenza – Advokater i Spania

”Spania må komme seg opp økonomisk igjen og her er turismen den viktigste faktoren.”  

– Lill Lamenza – Advokater i Spania

Hvordan forberedte dere bedriften på å åpne igjen?Da vi ikke er avhengige av at klienter kommer inn døren, har det gått ganske greit. Vi har arbeidet en del hjemmefra med spredte besøk på kontoret med rydding og oppdatering i arkivet etc..  Nå som vi kan bevege oss fritt, har vi også reist hjem til klientene.

Hva synes du om den Spanske regjeringens plan for gjenåpning av landet?De kunne ha vært noe raskere med varsel om alarmsituasjonen, og jeg synes det var en del forvirrende opplysninger om reglene for hva vi kunne og ikke kunne gjøre. Ettersom de ulike fasene ble fastsatt, fikk vi noe å se frem til – selv om det også her har vært uenigheter i regjeringen og forvirrende og motsigende bestemmelser underveis. Spania må komme seg opp økonomisk igjen og her er turismen den viktigste faktoren. Jeg opplever at den spanske befolkningen tar sine forholdsregler og følger opp de hygieniske rådene. Og de fleste turister som kommer, det samme.

Den norske regjeringen har frarådet  reiser til Spania. Hva mener du om det?

Helt riktig at den norske regjeringen tar sine forholdsregler og at de som allikevel reiser gjør det på eget ansvar.

Når tror du vi kommer helt ut av denne krisen? Det vil nok hjelpe når det kommer en vaksine, men vi vil nok se det nye året innen det hele kommer opp å stå igjen.

Tore Line – Transport og flytteservice

” Å brenne på spare bluss – det tror jeg spanjolene er gode til. Vi bør være på plass når det skjer noe, og handle etter hva som skjer her og nå.” 

– Tore Line – Transport og flytteservice

Hvordan forberedte dere bedriften på å åpne igjen?Vi som driver med transport og flytting var ikke helt stengt, men private som skulle ha flytting kunne ikke være til stede på grunn av reise forbud. Det meste er satt på vent til kundene kan reise igjen, så de kan være på adressene når vi henter eller leverer ting. Flyttingene fra Gran Canaria og de Spanske øyene går som vanlig. Denne krisen ble som alle ander kriser for oss, mindre oppdrag, men ikke helt stopp. Akkurat nå er det mest varer som skal til Norge.

Hva synes du om den Spanske regjeringens plan for gjenåpning av landet?Det ser greit ut. Viruset vil nok alltid være her, men vi lærer mer om hvordan vi kan takle det på den best mulige måten.

Den norske regjeringen har frarådet reiser til Spania. Hva mener du om det?Det er så mange eksperter som gir råd, men klart regjeringen må passe på å ha ryggen fri. Jeg tror de som MÅ reise vil ta denne risikoen selv.

Når tror du vi kommer helt ut av denne krisen? Jeg tror det blir til neste år, når vi kan få tak i de rette medisiner. Nå som England går ut av EU, som også påvirker oss her, så du kan si at det blir en ekstra krise for Spania. Ellers vil det nok gå sakte og sikkert oppover i de neste årene.

Har du noen forretningsråd til andre norske som driver bedrift eller forretning i Spania?Vi har et ordtak som gjelder «Hvorfor være stor, når man er lykkelig som liten»Å brenne på spare bluss – det tror jeg spanjolene er gode til. Vi bør være på plass når det skjer noe, og handle etter hva som skjer her og nå.

Heidi Bråteng – Real Estate Segarra & Bråteng

”Karantene-tiden har ført til at fenomenet å JOBBE hjemme er mer enn anerkjent som et faktum og kan kombineres med mange fordeler for alle i arbeidslivet fremover.”  

– Heidi Brateng – Real Estate Segarra & Bråteng

Hvordan forberedte dere bedriften på å åpne igjen?

Siden Covid-19 rammet Spania i mars, prioriterer vi å jobbe med mest mulig sikkerhet. Vi har kunnet jobbe hjemmefra med tilgang til mail og telefon når myndighetene ikke tillot å holde bedrifter åpne. Nå når vi har kunnet åpne kontoret igjen, har vi fulgt rådene fra de spanske helsemyndighetene. Samtidig har vi innrettet nye regler for tiden fremover, mens vi arbeider i en situasjon som fortsatt har smitterisiko – 100% bruk av maske, avstand, desinfeksjon av våre lokaler, og strenge krav til rengjøring og lufting på kontoret. Vi kan ha møter med både kjøpere og selgere på vår terrasse og hage. Det fungerer perfekt!

På visninger må alle bruke maske. Vi har innført som ny regel som vil være viktig i fremtiden om at alle kjører i separate biler. Vi åpner boligen på forhånd og sørger for at kundene kan omvises med mest mulig sikkerhet. Så lenge boligen ikke er bebodd, er dette forholdsvis enkelt. Er den bebodd, setter vi strengere regler. 

Vi har også gjort en egen protokoll for visninger når eier med familie er tilstede. I praksis er dette alltid vanskelig. Vi forklarer nøye hvordan vi kan gjennomføre visningen. Vi ber eier om å samarbeide for at alle har maksimal sikkerhet – ta trapper og ikke heis, ikke flere personer i samme rom, og holde møter og samtaler mest mulig utendørs. Vi opplever at alle ønsker å samarbeide for å unngå smittefare. 

Som eiendomsmegler er det mye telefonmøter og mail som gjelder. I mitt tilfelle har jeg gjerne 30-50 samtaler i løpet av en arbeidsdag. Det er en stor fordel å kunne jobbe per telefon i en pandemi-situasjon. Mange møter kan utføres på telefon, selv om det er hyggeligere å kunne møtes personlig. Et nytt fenomen er avtalt tid for Face-Time, som er ideelt når jeg skal vise status på et byggeprosjekt for de som ikke har anledning til å komme personlig. Jeg har også brukt Skype og Zoom i karantene-tiden for samtaler med kunder, deltagelse i en direktesending på TV, samt for seminar, kurs, møter etc. Karantene-tiden har ført til at fenomenet å JOBBE hjemme er mer enn anerkjent som et faktum og kan kombineres med mange fordeler for alle i arbeidslivet fremover.  

Hva synes du om den Spanske regjeringens plan for gjenåpning av landet?

Spania åpnet faktisk grensene for flere EU land før de åpnet de siste spanske provinsene med større smittefare. Spanske myndigheter jobber for å prioritere sikkerhet, samtidig som de ønsker å åpne grensene. Det er en stor utfordring, og vi håper og tror dette kan realiseres for et land som er avhengig av turisme og investeringer fra utlandet. I skrivende stund er det mye usikkerhet rundt hotell-bransjen. Flere store 5-stjerners hotell i Marbella med over 50 års historie har avsatt hele deres personale og stab. 

Den norske regjeringen har frarådet reiser til Spania. Hva mener du om det?

Jeg kan bare si jeg har all respekt for hvordan den norske regjeringen har taklet situasjonen. Minimal smitte og et lavt antall frafall er resultatet å vise til.  

Når tror du vi kommer helt ut av denne krisen? Den dagen vi kan legge Covid-19 bak oss, kan vi igjen begynne å se mot en lysere fremtid. Det er ennå tidlig å vite langtidseffekten med tanke på økonomien. Costa del Sol opplever situasjonen på en helt annen måte enn andre steder. Etterspørselen etter feriebolig er like stor som før, og de som allerede har bolig ønsker å kunne komme tilbake så snart det er mulig. Vi forventer en situasjon som vil minne om andre økonomiske kriser som vi kan se tilbake på. 

Personlig føler jeg det kan påvirke prisene i markedet. De mest attraktive og best beliggende eiendommene vil ha minimal påvirkning når det gjelder prisfall. En unik eiendom uavhengig av prisgruppe holder seg alltid i flåte i min erfaring. Det forventer jeg også nå i denne nye virkeligheten vi går inn i. Derimot vil «overproduksjons» boliger i eiendomsmarkedet oppleve at prisreduksjon kan være nødvendig for å oppnå raskt salg.  

Som en ekstra service, vil vi tilby gratis markedsvurdering for alle som ønsker en verdivurdering av sine eiendommer på kysten i tiden som kommer. Vi vil kunne gi råd om det er rett tid til å vurdere salg eller bedre å vente. Samtidig vil vi kunne tilby et utvalg hastesaker med eiendommer hvor selger ønsker et raskt oppgjør. Vi jobber mot et internasjonalt marked og i slike situasjoner vil begrepet «cash is king» alltid være et faktum.  

Har du noen forretningsråd til andre norske som driver bedrift eller forretning i Spania?

Jeg tilbyr gjerne min erfaring om noen har interesse. Etter mer enn 30 år i bransjen og flere finanskriser bak meg, har jeg klart for meg hvor viktig det er å ha gode rådgivere og være forsiktig på alle måter, og alltid være målbevisst! Det er viktig å ta de rette beslutninger og ikke bare være en tilskuer, men ta tiltak. Bedrifter som har etablert seg her, har opplevd 3 måneder hvor nesten alt stoppet opp, her mye mer enn i Norge. Spania åpner nå gradvis opp for verden, og de som jobber mot det norske og internasjonale markedet vil oppleve at produktene og tjenestene vil ha sitt marked igjen.   

En ekstra utfordring i krisetider er å vise at akkurat DU og din bedrift er den profesjonelle eksperten som forbrukeren i markedet søker!

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.