Månedsmagasinet på Costa del Sol
Velkommen til Det Norske Magasinets oktober-utgave 2019!

Velkommen til Det Norske Magasinets oktober-utgave 2019!

Sykemeldt? Nå kan du oppholde deg i Spania uten å miste sykepengene! Det var på høy tid at Norge anerkjenner sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. I realiteten skulle du ha kunnet oppholde deg i hvilket som helst EØS-land uten å miste sykepenger fra hjemlandet helt siden dette ble regulert gjennom en EØS-forordning i 2004, men i praksis har Norge tolket det slik at eget, nasjonalt regelverk er gjeldende fremfor lovverket som regulerer EØS-området. Nå skal jeg ikke her gå i dybden på det juridiske, men i Folketrygdlovens paragraf 8-9 står det; «Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge». Med bakgrunn i EØS-forordning 883/2004 art. 21 er vilkåret om at man må oppholde seg i Norge for å ha rett på sykepenger tilsidesatt med umiddelbar virkning. Det som også er interessant er om dette ikke bare vil ha umiddelbar virkning, men også tilbakevirkende virkning. Alt tyder på at det er tilfelle. Helt siden 2004 da EØS-forordningen trådte i kraft, og frem til i dag, 15 år senere, har Norge og NAV praktisert stans i utbetaling av sykepenger til personer som «har blitt tatt» i å oppholde seg i et annet EØS-land enn Norge. Vedtak om stans eller reduksjon i utbetaling av sykepenger i denne 15-årsperioden for personer som har oppholdt seg i EØS-området utenfor Norge er helt klart fattet med bakgrunn i feilt regelverk, så her kan og bør det komme noen krav mot NAV.
 
Personlig ser jeg ikke noen grunn til at man skal måtte oppholde seg verken i Norge eller i andre EØS-land for å motta sykepenger. Hvorfor kan ikke syke personer selv få bestemme hvor de vil være? Er det om å gjøre at de på død og liv skal ha det så dårlig som mulig? I tillegg til dårlig helse skal de også påtvinges dårlig økonomi, for de må i hvert fall ikke kose seg i solen, og kanskje bli friskere som en heldig bi-effekt. Nei, i alle år har det vært stilt krav om at sykemeldte skal oppholde seg i Norge og ha det mest mulig miserabelt! Hvorfor unner vi ikke mennesker med dårlig helse å ha det best mulig?
 
Nå har jeg selv vært så heldig å gå gjennom livet uten på noe tidspunkt å måtte ha kontakt med NAV. Måtte det fortsette slik. Men som alle andre har jeg hørt om, og kjenner til, personer som bruker store deler av sin ledige tid på å kjempe mot NAV. Utallige møter, krav om deltakelse på arbeidssøker-kurs, CV-kurs, rollespill, møter med leger og NAV, underkjennelse av lege-rapporter, osv. osv. Et sammensurium av mer eller mindre idiotiske påfunn og krav for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Kanskje er det på tide å tenke alternativt.
 
Hva med å legge ned hele NAV og la de kompetente ta avgjørelsen om sykdom og trygd, nemlig legene? Jeg kjenner ikke tallene, men det skulle ikke forundre meg om det koster mer penger å holde NAV i drift enn hva man betaler ut. Det er ikke morsomt å være sykemeldt, og antagelig er nettogevinsten ved å legge ned NAV formidabel. Tenk bare på hvor mye tid arbeidsledige hadde fått frigitt dersom de ikke måtte stille opp på alle mulige påfunn NAV kommer opp med – tid som de kunne ha brukt på å finne seg en jobb de trives med, og har mulighet til å gjennomføre. Finansieringen trenger vi ikke bekymre oss om. For å nevne bare noe av det Norge har kastet bort penger på de siste årene; 8 milliarder til bevarelsen av regnskogen i Brasil – helt bortkastet, 150 millioner årlig til India, som har eget romfartsprogram, og nylig 150 millioner til Gabon – nok en regnskog som skal reddes av Norge i samarbeid med en korrupt regjering. Norges gavmildhet kjenner ingen grenser – bortsett fra i eget land da.
 
God høst ønskes alle venner og lesere, og skulle du være sykemeldt; kom til oss på Costa del Sol! Sjansen er stor for at oppholdet kun vil gjøre deg godt, og nå har du til og med lov!
Tom Halvorsen
 
 
 
Av Tom Halvorsen, tom@norrbom.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.