Månedsmagasinet på Costa del Sol
Eldgamle tradisjoner, myter og symboler
 
web11
 
Odd Fellow-navnet er så gammelt at ingen vet sikkert hva ordene betyr. Og ja, innenfor Odd Fellow-losjen finnes det mye rart som kan virke fremmed for folk flest i 2014. Det innrømmer gjerne nordmannen Aage W. Hansen som er presseansvarlig for Broderloge Costa del Sol nr. 1.
 
– Nei, vi bruker ikke hodeskaller under våre seremonier! Presseansvarlig Hansen reagerer raskt, selv om han er klar over at det knytter seg massevis av myter og vrangforestillinger til hva det gamle losje-vesenet og frimureriet driver med. Men ett sted går altså grensen.
 
Drøyt ti år på kysten
Derimot handler det om andre hemmelighetskremmerier og ritualer som ikke har endret seg mye de siste 100 årene, om bind for øynene, passord, kjole og hvitt og hvite hansker, merkelige titler som «storsire», «skattmester» og «overmester», et «altseende øye» ¬– og en kiste, ifølge Hansen.
– Blir medlemmene lagt i en kiste!?
– Nei, nei! Vi bruker kisten i forbindelse med våre ritualer. Det handler om symboler og om at døden også er en del av livet, forklarer Hansen som siden starten for drøyt ti år siden har vært med i Broderloge Costa del Sol nr. 1. Til høsten avanserer han, og da kan smykke seg med «storlosjegraden».
 
Uklart opphav
Odd Fellow-losjer skal ha eksistert i England siden 1600-tallet. Til Norge kom losjen først i 1898. Ifølge leksika finnes det ingen helt klar oversikt over ordenens opprinnelse og heller ikke helt sikkert hva ordene «Odd Fellow» betyr. Men det er likevel mange som antar at navnet er utledet av «Oath Fellows» – edsvorne brødre.
Losjebrødrene stiller i kjole og hvitt på møtene, i alle fall når noe skal feires; nye brødre som blir tatt opp, medlemmer som rykker opp i gradene eller jubileer av ulike slag. Ellers er kleskoden mørk dress.
 
– For varmt for kjole og hvitt
– Tre ganger har vi søkt Den danske Storloge som vi er underlagt, om å få slippe kjole og hvitt. Disse klærne er jo rett og slett for varme her på kysten, sier Aage W. Hansen. Nå har han og Broderlogen på kysten endelig fått gjennomslag for at møter i perioden fra 15. april til 15. oktober kan kjole og hvitt byttes ut med mørk dress.
– Men hvorfor er det viktig med kjole og hvitt?
– Det bunner vel i en idé om at alle skal være like, samtidig som vi jo gjerne vil gjøre møtene våre mer høytidelige, svarer Hansen som legger til at egentlig kunne man likegodt valgt en kjeledress eller en tropedress som enkelte broderlosjer i Afrika benytter.
– Men ja, kjole og hvitt gjøre helt at mange helt sikkert oppfatter oss som gammeldagse. Det kommer ofte krav om å løse opp litt på tradisjonene, men det er veldig lite som skjer på den fronten, medgir Hansen.
 
Seks grader
Nøkkelordene for Odd Fellow-brødrene er «Vennskap», «kjærlighet» og «sannhet» og dette blir symbolisert i de tre ringene som ordenen bruker som sitt symbol.
For å bli tatt opp i losjen, må man være anbefalt av én som allerede er med i losjen. Så starter man med første grad og fortsetter videre til og med sjette grad. Hver grad har sine symboler og opptaksritualer, alle strengt hemmelige.
Aage W. Hansen har gjennom sine ti år i losjen gått hele veien og alle gradene og til og med vært såkalt «overmester». Til høsten får han sin storlosjegrad.
– Det kan kanskje høres litt rart ut for utenforstående, innrømmer Hansen.
– Men hvorfor en egen losje og egne ritualer og hemmelighold?
– Vi er en krets av mennesker som kommer veldig nær hverandre. Det handler om et nært og godt fellesskap og om at vi som losjebrødrene utvikler oss som mennesker. Våre nye brødre vet ikke alt om hva man går til som medlem, men de må stole på at de ikke blir utsatt for noe støtende. Våre ritualer er ment å være utviklende og dermed gjøre oss til mer tolerante og bedre mennesker, sier Hansen.
 
web10
 
Et demokratisk problem?
Kritikken er ikke ny, for innad i lukkede forum som Odd Fellow jo også er, blir tette kontakter knyttet og vennskap utviklet. En fare for demokratiet, har noen hevdet.
Aage W. Hansen mener Broderlogen her på kysten har medlemmer med bred bakgrunn fra ulike sider av samfunnet. Selv viser Hansen til at det finnes håndverkere og bl.a. kokker blant medlemmene. Selv drev Hansen som inspektør innenfor kjøl- og fryseanlegg. I dag er han for lengst blitt pensjonist.
– Tidligere var det nok slik at medlemmene representerte overklassen i samfunnet. I dag har vi en mye bredere dekning, hevder Hansen. Han viser til at ingen demokratiske samfunn har sagt nei til losjene. Derimot har flere diktaturer forbudt losjene, bl.a. gjaldt det under diktatoren Franco her i Spania og under det tyske nazistyret i Norge under krigen.
 
Kvinner og menn
Odd Fellows Broderloge på Costa del Sol er forbeholdt menn. Men kvinnene har et eget tilbud i Søsterloge Andalucía nr.1. For både menn og kvinner er det sosial og humanitære arbeidet viktig.
Ifølge Aage W. Hansen samler Odd Fellow-losjen inn rundt 4.000 € hvert år – bl.a. gjennom veldedighetsarrangementer, innsamlinger og utlodninger – som går videre til sosialt arbeid. Bl.a. driver Odd Fellow med matvareutdeling og støtte det kommunale Fuensocial-tilbudet i Fuengirola.
Vanligvis arrangerer Odd Fellow to møter i måneden for brødrene, og her er det plass til både sosial og rituelle handlinger. Møtene arrangeres på fast møtested i Los Boliches i Fuengirola. Møtene avsluttes med et felles kveldsmåltid.
– Vi vil gjerne ha med flere yngre mennesker. Det er ikke til å komme i fra at mange av medlemmene våre trekker på årene. Det er en overhengende fare for forgubbing, smiler pressesjefen. I dag har Odd Fellow-losjen 36 medlemmer her på kysten.
– Skriv nå at det likevel er viktigere med kvalitet enn kvantitet, avslutter presseansvarlig Aage W. Hansen som selv aldri har angret på sitt sterke engasjement i Odd Fellow-losjen.
 
Av Eldgamle tradisjoner, myter og symboler

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.