Månedsmagasinet på Costa del Sol
Setter norske Spania-seniorer under lupen

Setter norske Spania-seniorer under lupen

Mari Fosse Styrkedal des. 2013 2
 
– Nordmenn på Costa del Sol har høy livskvalitet, er aktive og dyrker det sosiale livet. Men integreringen i det spanske samfunnet er så som så, sier student Mari Fosse Styrkestad. I to måneder har hun studert hvordan nordmenn over 60 år lever sine liv her på kysten.
 
Det var egentlig tilfeldig at det ble Solkysten og Fuengirola for Mari Fosse Styrkestad.
– En venninne som har en leilighet i Marbella mente at i Fuengirola fantes det et stort norsk miljø, og det er jo sant, sier Mari (25 år), oslojente som nå studerer «Interkulturell kommunikasjon med medier» ved Mediehøgskolen i Kristiansand. Dermed dro Mari til Fuengirola for å finne ut av hvorfor nordmenn på 60 år pluss gjerne havner her, hvordan de lever livene sine og om de er integrerte i sine spanske omgivelser. Nå har hun skrevet oppgaven «En uferdig oppdagelse av nordmenn i Fuengirola» som ledd i bachelor-studiet som hun avslutter til sommeren.
 
Trigget av krass Dagbladet-artikkel
– Vi kunne egentlig dra hvor vi ville i verden for å drive feltarbeid. Jeg valgte Spania fordi jeg for noen år siden leste en krass artikkel i Dagbladet om hvordan nordmenn lever i Spania. Det trigget meg til selv å finne ut av saken. Dessuten var det verken forsket på eller skrevet noe særlig om dette emnet tidligere, sier Mari som hevder hun stilte med blanke ark, friske øyne og var fri for fordommer da hun satte norske sydenfarere under lupen.
– Og hva fant du ut?
– Flere ting, bl.a. at helsemessige årsaker er den viktigste grunnen til at nordmenn over 60 år drar til Fuengirola for kortere eller lengre tid, svarer hun;
– Flertallet av de jeg har intervjuet er «trekkfugler» som ofte bor i Spania vinterstid og i Norge i sommerhalvåret. Svært mange oppgir at de blir dårligere av å være i Norge enn i Spania. De kan ha plager med Kols, hjerte- og lungesykdom eller astma.
Da Mari hadde bestemt seg for å dra til Fuengirola, tok hun kontakt med Norsk forening.
– Jeg var redd jeg skulle bli avvist fordi det jo er skrevet så mye negativt om norske miljøer i Spania. Men jeg ble tatt i mot med åpne armer, kaffe og vafler. Jeg ble også overrasket over å møte så mange friske og raske pensjonister på ett sted. Stemningen var god og glad!
 
Dybdeintervjuer og løselig prat
– En annen konklusjon i oppgaven er at en annen viktig grunn til at nordmenn nettopp drar til Fuengirola, er at de får anbefalt stedet av venner. Forbausende mange har også hatt familie boende her fra før, sier Mari.
I forbindelse med oppgaven har hun dybdeintervjuet åtte medlemmer i Norsk forening – fem kvinner og tre menn – og snakket mer løselig med mange flere.
Intervjuobjektene oppgir at de har et helt annet liv her i Spania enn de ville hatt i Norge, særlig vinterstid.
Mens mange eldre i Norge er redd for å gå ut i Norge om vinteren fordi de er redd for å brekke armer og bein, byr Sydenlivet på mange utendørsaktiviteter og et rikt, sosialt liv. Bare i Norsk forening er det Boule-turneringer tre ganger i uka, bingo og Alpingruppe, og dessuten serveres det norsk mat i foreningen.
– Nordmenn lever norsk i Spania, de har store nettverk og sier de lever et rikere liv i Spania, sier Mari Fosse Styrkestad som også mener at hjemmesiden til Norsk forening (www.norsk-forening-costa-del-sol.net) er en viktig rekrutteringskanal for eldre nordmenn som vil sydover om vinteren:
– Her kan de sjekke ut praktiske ting, få råd og vink og hjelp til å etablere seg her i Fuengirola, sier Mari.
 
– Dårlig integrert
Men om de fleste sidene ved nordmenns Sydenliv kan virke rosenrødt, er ikke Mari like entusiastisk når det gjelder integrering:
– Nordmenn er i svært liten grad integrert i det spanske samfunnet og i spansk kultur, mener hun: – Mange oppgir at de vil lære seg spansk, men faller raskt fra, trolig fordi de færreste trenger å snakke spansk for å klare seg i hverdagen. Få nordmenn sier de har spanske venner. Dessuten er det jo en kjempejobb å lære seg spansk og bli godt integrert. Mange eldre nordmenn oppgir at de ikke orker å gjennomføre det, sier Mari.
Hun er bestemt på at dersom man har et lengre perspektiv på Spania-oppholdet sitt, fra fem til 20 år, bør man sørge for å tilegne seg en viss mengde kunnskap om landet, om kulturen og menneskene og bør kunne gjøre seg forstått på spansk.
Men å hevde at når man stiller krav til norskkunnskapene blant innvandrere i Norge, må også norske seniorer kunne snakke spansk i Spania, er hun ikke helt med på:
– Innvandrere i Norge er gjerne folk i yrkesaktiv alder som ofte vil jobbe og etablere seg for godt i Norge. Da er språket ofte avgjørende. Det samme gjelder jo vanligvis ikke for norske pensjonister i Syden, mener hun.
 
Yngre nordmenn flagger ut
For Mari Fosse Styrkestad var det mest naturlig i oppgaven å ha fokus på eldre nordmenn på Solkysten fordi de har utgjort den største gruppen. Nå er dette i ferd med å endre seg, for stadig flere norske ungdommer og nordmenn i yrkesaktiv alder reiser ut og planlegger å leve og bo her på kysten permanent.
– Mener du at spanjolene selv er opptatt av integrering?
– Jeg kan verken svare ja eller nei på det, for jeg kjenner foreløpig ikke nok spanjoler. Men en spansk venn mente at spanjolene ofte er svært opptatt av familie, venner og jobb. Da er det ikke bestandig så mye tid igjen til å skaffe seg utenlandske og norske venner.
Selv har hun gode erfaringer fra møte med spanjoler. Hun opplever dem som åpne og hjelpsomme; – Jeg blir oppmuntret til å snakke spansk, selv om det foreløpig skjer på mitt enkle «overlevelsesspansk».
Men Mari skulle gjerne ha funnet ut hva spanjoler virkelig mener om alle utlendingene! Kanskje det blir hennes neste forskningsprosjekt?
 
Bør nordmenn dra til Spania?
Egentlig skulle Mari tilbake til Norge etter å ha gjort ferdig feltarbeidet, men nå satser hun på å bo i Málaga by og ta det siste halve året av studiet som privatist. Trolig fortsetter hun kommunikasjonsstudiene i Madrid. Målet er også å lære spansk.
– Helt til slutt: Kan du anbefale norske seniorer et opphold i Spania?
¬– Ja, man bør dra til Spania. Jeg anbefaler folk å prøve, men dra gjerne til steder utenfor de norske koloniene. Da kan man lettere sosialisere seg i det spanske miljøet.
 
 
 
Mari Fosse Styrkedal des. 2013 5
 
Seks kjappe
 
1. Hva er den største forskjellen på nordmenns liv i Norge og Spania?
– Det koker ned til et spørsmål om klima, svarer Mari Fosse Styrkedal.
2. Har nordmenn her nede sosiale problemer?
– Nei, det har jeg ikke opplevd.
3. Har du sett fulle nordmenn?
– Nei. Det er jo en helt annen drikkekultur her. Det er vel kanskje denne delen av spansk kultur som nordmenn tilvenner seg raskest?!
4. Hva er «hjemme» for nordmenn på Costa del Sol?
– De fleste svarer at Norge er hjemme. En jeg snakket med sa det slik: – Norge er «hjemme», men jeg har åpen returbillett til Spania.
5. Hva mener nordmenn om spansk helsevesen?
– I det norske miljøet omtales spansk helsevesen i positive vendinger, oppfatningen er at helsevesenet her er bra og fullt på høyde med det norske.
6. Har nordmenn på kysten økonomiske problemer?
– Nei. Krona rekker mye lenger her nede. På nesten alle måter er det rimeligere å leve i Spania. Det merker også jeg som lever på studielån!
 
Av Arne Bjørndal (tekst & foto)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.