Månedsmagasinet på Costa del Sol
Elektroniske sigaretter – Hva er det og hvilke regler gjelder?

Elektroniske sigaretter - Hva er det og hvilke regler gjelder?

Siden røykeforbudet ble innført i januar 2011, har markedet for avvennings- og erstatningsprodukter blitt større. I dag finnes det en lang rekke alternativer til de giftige sigarettene; tradisjonelle nikotinprodukter som plaster og tyggegummi, munnspray og sugetabletter. Men også nikotindrikkevarer og nikotingodterier vil snart kunne finnes på hyllene.

Elektroniske sigaretter
Et produkt som skiller seg ut fra mengden og som har oppnådd en eksplosiv popularitet, er den elektroniske sigaretten. E-sigaretten, som den også kalles, selges som et alternativ til tradisjonelle sigaretter. Den selges primært over internett, men e-sigaretten kan også fås på barer og klubber, og nå er det også åpnet butikker i Fuengirola som har spesialisert seg på e-sigaretter.
Den elektroniske sigaretten består av tre deler. I den ene enden sitter en beholder eller en ampulle med olje som inneholder forskjellige oppløsningsmidler som i visse tilfeller inneholder nikotin. I den andre enden sitter det et oppladbart batteri samt en fordamper. Når brukeren suger, fordamper oljen som deretter absorberes gjennom munnen og ned i lungene og ut i blodet sammen med eventuelt nikotin.
De fleste e-sigarettmodeller avgir så mye damp at det gir den samme følelsen som å røyke en vanlig sigarett. Dampen som først inhaleres og så blåses ut, ligner røyk og det hevdes ikke å skade miljøet og omgivelsene. De forskjellige oljene (kan inneholde nikotin) kan kjøpes med et bredt utvalg av smaker, alt fra sjokolade, karamell, jordbær og bringebær til sigarettsmak som Camel, Prince og Marlboro.

Et regulert og uregulert marked
De elektroniske sigarettene er ikke omfattet av røykeforbudets rammer. Detaljhandlerne og produsentene bruker det som et av de mest framtredende argumentene for e-Sigaretten. Det er WHO (World Health Organization) oppmerksom på. Organisasjonen mener at e-sigaretten burde omfattes av røykeforbudet.
I Spania finnes det i dag ikke en lov som forbyr røyking av elektroniske sigaretter, verken i det private hjem eller i det offentlige rom. I Danmark er e-sigaretten heller ikke omfattet av dansk røykelov. Både i Spania og i Danmark er det opp til hver enkelt restaurant, arbeidsgiver, sykehus, flyselskap, osv., om det kan røykes e-sigaretter eller ikke. Dessuten er det i Spania lovlig å selge de elektroniske sigarettene med tilhørende oljer med unntak av dem som inneholder nikotin, for i forhold til nikotin er markedet regulert. I Danmark er nikotinsalget forbudt. Nikotinoljene betegnes nemlig som en medisinsk anordning og hører under legemiddelloven som gjelder i de fleste europeiske land. I Spania er det lovlig å importere nikotinoljer til personlig bruk, men de kan ikke selges uten tillatelse. I Danmark må man for eksempel ha godkjenning fra Sundhedsstyrelsen før man kan selge nikotin til e-sigaretter.
De fleste luftfartsselskaper har forbud mot å røyke e-sigaretter ombord på flyet. Her er Ryanair et unntak. Flyselskapet krever at den reisende kjøper sine elektroniske sigaretter ombord på flyet, men det er ikke tillatt å ha med sin egne.

Manglende forskning
Til tross for den stadig økende populariteten rundt elektroniske sigaretter er forskningen på området fortsatt mangelfull. Årsaken er at e-sigarettene er så nye på markedet at det er umulig å peke på noen langtidseffekter eller eventuelle bivirkninger. Inntil vitenskapen kan se resultatene etter mange års bruk, kan vi ikke vite om produktet gjør mere skade enn gavn. Det britiske helsevesenet appellerer til at man må være forsiktig med å bruke elektroniske sigaretter på grunn av den manglende, langsiktige forskningen. Naturligvis hevder produsentene og detaljhandlerne at sigarettene er uskadelige, og at det man inntar bare er litt vanndamp og nikotin, eller i noen tilfeller et nikotinsubstitutt. Andre er litt mer tilbakeholdne i sine opplysninger og sier at elektroniske sigaretter er sunnere enn vanlige sigaretter der det inhaleres tobakk, tjære, karbonforbindelser og tusenvis av andre giftstoffer.
Uansett selgernes utsagn består usikkerheten, og WHO uttrykker bekymring overfor de nye e-sigarettene og setter spørsmålstegn ved hva sigarettene egentlig inneholder utover nikotin, i tillegg til at organisasjonen er bekymret for hvilke effekter det har å røyke og inhalere e-sigarettene, selv om man bruker nikotinfrie oljer. Men WHO vil ikke komme med anbefalinger omkring bruken før detaljerte undersøkelser er foretatt.

Hva betyr det for helsa?
Faktum er at det ikke er funnet bevis for at e-sigarettene kan skade miljøet. Så det er ikke snakk om passiv røyking. Det er likevel usikkert om vanndampen som blir utåndet inneholder små mengder av de partiklene som innåndes. Det har vist seg at folk føler at det er lettere å trekke pusten når de røyker en elektronisk sigarett fram for de vanlige sigarettene. Dessuten har undersøkelser blant andre folk vist at folk føler de har mer energi og at de får en penere hud etter at de har begynt å bruke e-sigaretter.
Debatten rundt de elektroniske sigarettene og deres påvirkning på helsen handler først og fremst om produkter med nikotinolje, og de tilfellene det ikke er mulig å unngå de negative virkningene av nikotinen. Det er blant annet nikotinavhengighet, dårlig hygiene i munnen der særlig tannkjøttet påvirkes, effekten på blodkarene og økt risiko for forhøyet blodtrykk og åreforkalkning. Tester har dessuten vist at den mengde nikotin som er angitt, sjelden svarer til den som i virkeligheten inntas, og at nivåene kan variere, og at det er forskjellig for hvert sug. I tillegg til nikotinen er produktenes kvalitet og renhet tvilsom fordi de fleste er framstilt i Kina der det ikke er særlig streng kontroll. Forhandlerne unnskylder seg med å henvise til virksomheter som er så små at de ikke har råd til å utføre noen grunnleggende tester.
På grunn av dette kommer det flere anbefalinger om at brukerne bør holde seg til de mer testede produktene som nikotinplaster og –tyggegummi. Effekten i forhold til nikotinavhengigheten er den samme som den elektroniske sigaretten med nikotinolje.

Kreftrisiko
Det private firmaet Health New Zealand avviser likevel alle påstander om at elektroniske sigaretter skal være ufarlige. Firmaet har gjennom undersøkelser funnet kreftfremkallende kjemikalier i produktene. Men de har slått fast at elektroniske sigaretter er mindre skadelige enn vanlige sigaretter.
I USA har ”Food and Drug Administration of Pharmaceutical Analysis” gjennomført et stort antall tester på flere forskjellige elektroniske sigaretter med oljer og funnet fram til at de fleste inneholder kreftfremkallende tobakkspesifikke nitrosaminer. De har også funnet spor av nikotin i en del oljer som ellers skulle være nikotinfrie. Det er likevel viktig å vite at helsevesenet i USA har sagt at elektroniske sigaretter kan minske tobakksrelaterte sykdommer med inntil 99,9 prosent.

Direktiv fra Europa-kommisjonen
Fra Europa-kommisjonens direktorat for helse- og forbrukerpolitikk framgår det tydelig at det ikke finnes et generelt forbud mot elektroniske sigaretter. En del medlemsland klassifiserer de elektroniske sigarettene som inneholder nikotin som medisinske produkter, og det betyr at de ikke kan selges, før sikkerheten og kvalitet er testet. Men i andre medlemsland klassifiseres produktene som en forbruksvare, uansett om den inneholder nikotin eller ikke, og derfor blir de ikke kontrollert. Det er altså opp til hver enkelt medlemsstat å avgjøre hvordan reglene skal være rundt de elektroniske sigarettene.

Fornuft og etikette
Selv om reglene rundt e-sigaretten ikke er så stramme som for de tradisjonelle sigarettene, kan det være en god idé å ta hensyn til omgivelsene når man puster ut ”røyk” fra en elektronisk sigarett. Hos noen mennesker kan det vekke stor forargelse når folk kommer gående med en sigarett i hånden. Fordi e-sigarettens røyk kan forveksles med ekte røyk, kan det oppstå misforståelser på for eksempel restauranter. I noen tilfeller kan personer kanskje finne på å tenne en ordentlig sigarett hvis de ser røyken fra e-sigaretten, fordi de dermed tror at det er tillatt å røyke. Det kan gi en bøter til både privatpersonen og restauranteieren.
Damian Scott, salgssjef i Skycig, en av mange virksomheter som selger elektroniske sigaretter på internett, anbefaler at man må være diskret på offentlige steder når man røyker sin e-sigarett, og at man må be om tillatelse til å røyke på kafeer og restauranter for å unngå eventuelle konflikter.

Lokker mindreårige
Det er bevist at ikke alle e-oljer inneholder nikotin, og de er derfor tillatt. Det er disse som i stor grad bekymrer motstanderne av e-sigaretter, fordi de er redd for at de mange forskjellige smaksvariantene vil lokke mindreårige til å røyke e-sigaretter. Selv om man begynner med de nikotinfrie, kan man kanskje gå over til å røyke oljer med nikotin. Det er også bekymringer for at det kan normalisere noe som ligner røyk, og dermed øke den alminnelige røykingen i samfunnet.

Historien kort
Den første elektroniske sigaretten ble utviklet i 1963, men det ble ikke noen stor produksjon fordi de komponentene som måtte brukes var dyre, og det var vanskelig å komme inn på markedet. Først i 2003 ble den elektroniske sigaretten kommersiell, og i 2007 ble det for første gang tatt patent på e-sigaretten. Den første elektroniske sigaretten med suksess ble utviklet av Hon Lik i Kina, og det var stor etterspørsel etter produktet på verdensplan.

Av Sara Laine

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.