Månedsmagasinet på Costa del Sol
Fortvilte spanjoler okkuperer tomme hus

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

… og nå får de kanskje bli – i hvert fall i Andalucía

350.000 mennesker som har blitt kastet ut av boligene sine, minst én million tomme boliger, skyhøy arbeidsledighet og økende sosiale problemer, har satt fart i husokkupasjonene her til lands. Det Norske Magasinet har besøkt ett okkupert hus i Málaga.

– Her bor det 40 mennesker i alle aldre, fra fire måneder og oppover, flere av dem har blitt kastet ut av sine egne boliger og mange er arbeidsledige. Blant okkupantene er det 13 familier med til sammen ti barn, sier Fali eller Rafael Doblas (41) som han egentlig heter. Fali er talsmann for organisasjonen ”Stop Desahucios” (Stopp utkastelsene).

Vil okkupere flere gårder
Vi sitter i en av de okkuperte og svært sparsommelig møblerte og utstyrte leilighetene i bygården, midt i storbyen Málaga. Ifølge Fali står minst 25 andre familier og grupper av boligsøkende bare i Málaga by klare til å okkupere lignende bygårder, først og fremst her i den gamle arbeiderbydelen La Trinidad. Allerede i 2006 ble en lignende boligblokk okkupert i en av nabogatene. Nå har okkupantene der fått gårdeieren med på en leieavtale som fornyes hvert år.
Framtiden er usikker for husokkupantene. Foreløpig tror Fali at de i hvert fall kan bli boende fram til juli, om advokaten deres har rett.

Uventet hjelp
– Likevel ser vi i grunnen lyser på det nå, sier Fali. Han viser til at Junta de Andalucías (delstatsregjeringen i Andalucía) uventede utspill i begynnelsen av april om at de planlegger å bøtelegge gårdeiere, banker og kredittinstitusjoner som sitter på tommer boliger. Dessuten at offisielle myndigheter i visse tilfeller kan ekspropriere boliger i inntil tre år dersom leietakerne trues med utkastelse fordi de ikke kan nedbetale boliglånene på grunn av arbeidsledighet, og lignende.
Delstatsregjeringen som består av sosialdemokrater (PSOE) og kommunister (Izquierda Unida – IU), møter mostand fra bl.a. regjeringspartiet i Spania, Partido Popular. De bestrider lovligheten av
vedtaket i Andalucía.
Men for Fali og de 40 husokkupantene betyr det trolig at de ikke trenger å frykte utkastelse med at aller første.

Uten strøm og vann
I tre måneder har okkupantene bodd i den nye og moderne fireetasjes boligblokken som har stått tom i to år etter at utbyggeren fikk økonomiske problemer. Da husokkupantene flyttet inn, hadde de verken vann eller strøm tilkoblet.
Politiet prøvde tidlig å få kastet dem ut, men ga opp fordi verken banken som i dag eier blokken eller utbyggeren da krevde utkastelse.
Julia som har bosatt seg i en av leilighetene sammen med mannen sin, styrer rundt med vaskebøtta og vifter bort et par av hundene som er kommet for å lukte på oss:
– Det har til tider vært kaldt uten strøm, men for to uker etter at vi flyttet inn fikk vi koblet til vann. Det hjalp veldig, kommenterer hun.

 


De drømmer om leieavtaler som gjør at de kan fortsette å bo i boligblokken under rimelige og ordnede forhold, Julia (t.v.) og psykolog Teresa Pinazofor.

20 på gata hver dag
Ifølge Fali blir 20 mennesker hver dag kastet på gata bare i Málaga. Han forteller at flere tomme hus er okkupert i storbyen, men at okkupantene ofte har valgt å ligge lavt og være lite synlige slik at sjansen for å bli kastet ut er mindre.
Men i denne byblokka i bydelen La Trinidad er det ingen tvil om hva som skjer. Store bannere henger nedover fasaden og sier klart fra hva okkupantene mener: ”Verdig boliger til alle”, ”Stopp utkastelsene”, ”Vi redder folk, ikke bankene”.
Til tross for at okkupasjonen er ulovlig, er det en viss kontakt mellom banken som i dag eier bygningen, de lokale myndighetene, okkupantene og ”Stopp utkastelsene”.
Okkupantene ønsker leieavtaler som gjør at de kan fortsette å bo i boligblokken under rimelige og ordnede forhold. Men om det ikke oppnås enighet og banken krever utkastelse, garanterer Fali og husokkupantene både en stor fiesta og store demonstrasjoner: – Vi skal kjempe imot! Sier han.

Medhold fra EU
Organisasjonen ”Stopp utkastelsene” er godt fornøyd med at EU-domstolen kritiserer den spanske praksisen med å kaste folk på gata når de ikke klarer å betjene boliglånene. De blir straffet for hardt, hevder domstolen.
EU-domstolen mener at spanske dommere må ha rett til å stanse utkastelsene mens boligeierne får prøvd sin sak for retten.
– En klar støtte til våre krav og det vi har fordømt de siste årene, heter det i en uttalelse fra ”Stopp utkastelsene”.
Det har vært utallige demonstrasjoner over hele Spania mot politiets brutale aksjoner. Minst ti mennesker som skulle bli kastet ut av husene sin, har valgt å ta sine egne liv framfor å leve med fornedrelsen.

Organisering på grasrota
– Det er en sterk undergrunnsbevegelse på gang, hevder Fali. I takt med økende arbeidsledighet og sosial nød i kjølvannet av finanskrisa, tar en rekke frivillige organisasjoner og foreninger del i matvareutdelingene og gir hjelp til folk som sliter.
Organisasjonene ”Stop Desahucios” og ”Plataforma Afectados por La Hipoteca” (Hjelpegruppen for folk som er rammet av boliglånskrisa) har alt fra advokater og sosialarbeidere til arbeidsledige håndverkere og andre frivillige med på laget.
– Det er etablert flere sentra for matvareutdelinger her i Málaga, bl.a. Banco Bueno (”Den gode banken”) som har flyttet inn i lokalene der en vanlig bank tidligere holdt til, forteller Fali.

 


Andrés Cantero (31) har flyttet inn i andre etasje. Han bor alene og har en madrass, to små bord, to stoler og en liten gassbrenner for å lage varm mat. – Har dere ikke en jobb til meg i Norge, spør Andrés som har vært arbeidsløs i snart to år.

Fra finanskrise til sosial krise
Fali er ikke selv okkupant, men hjelper okkupantene og uttaler seg i media på vegne av okkupantene og ”Stopp utkastelsene”. De fleste okkupantene vil være anonyme.
Tidligere jobbet Fali som sjåfør med egen varebil, men i 2009 hadde han ikke lenger penger til å betale bilforsikring. Nå bor han hjemme hos sine gamle mor og får litt støtte av henne.
– Dagens finanskrise er i ferd med å bli en dyp sosial krise, mener Fali; – en dramatisk og grunnleggende sosial krise som ikke bare vil gå over av seg selv.

Klager på støy
Psykolog Teresa Pinazo har vært arbeidsledig i to år. Nå bruker hun tiden på å støtte og hjelpe husokkupantene i La Trinidad. Hun ser rart på meg når jeg spør hva som driver henne:
– Det dreier seg om å handle med hjertet, om solidaritet og støtte til dem som trenger det, forklarer hun: – Om jeg skulle trenge hjelp, håper jeg andre vil stille opp for meg, svarer hun mens hun viser meg gjennom de fire etasjene i boligblokken.
Ifølge avisene har det vært klager fra naboene på støy og høy musikk fra den okkuperte gården nattestid. Teresa bekrefter dette, men sier at de har tatt dette opp med okkupantene og at det nå har blitt bedre.
På den åpne takterrassen og i det tilstøtende store rommet i femte etasje, skal organisasjonen ”Stopp utkastelsene” innrede kontor og møterom for beboerne.

Finnes det ikke jobb i Norge?
I andre etasje i blokken har Andrés Cantero (31) flyttet inn. Han bor alene og har etablert seg med en madrass, to små bord, to stoler og en liten gassbrenner slik at han får lagd seg litt varm mat.
– Tidligere bodde jeg sammen med mine foreldre, forteller Andrés som har vært arbeidsledig bygningsarbeider i nesten to år. Han er helt avhengig av hjelp fra familie og venner for å få det til å gå rundt.
Akkurat nå har han fått en nakkeslengskade etter en trafikkulykke. Likevel fleiper og smiler han: – Finnes det ikke en jobb til meg i Norge?

Av Arne Bjørndal (tekst og foto) – arne@norrbom.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet