Månedsmagasinet på Costa del Sol
Virkeliggjør gründerdrømmen i Málaga – innovasjonssenteret BIC Euronova hjelper deg på vei

Virkeliggjør gründerdrømmen i Málaga - innovasjonssenteret BIC Euronova hjelper deg på vei

Mange nordboere har sikkert lekt med tanken om å starte egen virksomhet i Spania, men språkbarrierer, byråkrati og mangel på kunnskap om spansk lovgivning klipper ofte vingene av entreprenørenes drømmer. Mange av skandinavene som bor her på kysten kjenner trolig heller ikke til nærings- og innovasjonssenteret, BIC Euronova, som hjelper gründere med å starte egen virksomhet i Spania. Det Norske Magasinet har besøkt innovasjonssenteret i El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) for å spørre dem om oppskriften på suksessfullt entreprenørskap i Sør-Spania.

Nordvest for Málaga by, i Campanillas, ligger Europas motstykke til USAs Silicon Valley – det var i hvert fall de assosiasjonene som Andalucías regjering ønsket å gi da de gav teknologiparken tilnavnet Málaga Valley, bedre kjent som El Parque Tecnológico. Om parken kan måle seg med prestisjen og ”hypen” som jo er kjennetegnet for det amerikanske innovasjonssenteret må være opp til den enkelte å bedømme. Men noe tyder på at den andalusiske teknologiparken så smått har begynt å vise muskler. Det gode klimaet og de forholdsvis lave lønningene sammenlignet med nord-europeiske land er et trekkplaster for mange multinasjonale virksomheter. Virksomheter som IBM, Alcatel, Oracle og Siemens er bare noen av parkens tech-virksomheter. I alt 60 selskaper har installert seg i det europeiske innovasjonssenteret BIC Euronova.

Der jeg sitter, rett overfor administrerende direktør for BIC Euronova, Don Álvaro Simón, som også er formann for den spanske og europeiske sammenslutningen av nærings- og innovasjonssentre, forestiller jeg meg at han må være ansvarlig for så mye og mangt at det vil være vanskelig å kokke senterets målsetting ned i én setning. Jeg får likevel et klart og entydig svar:

– BIC Euronova hjelper små og mellomstore virksomheter og mikrovirksomheter med mindre enn 10 ansatte med å internasjonalisere seg, innleder Don Álvaro Simón, og supplerer:

– Vår visjon er å skape et globalt marked for disse virksomhetene.

Så selv om teknologiparken blomstrer med tech-giganter som Oracle og IBM, så er det altså de mindre virksomhetene som BIC Euronova hjelper i gang. Med andre ord skal dagens monopolmarked ifølge Don Álvaro Simón suppleres med et annet marked der det er plass til de små og mellomstore virksomheter. For det er de som trenger gode råd og støtte før de beveger seg ut på de internasjonale markedene. Men uansett hvor multinasjonale eller globale de andre teknologiske kjempene i parken kan skryte av å være, så har mange av dem vært en tur innom BIC Euronova før de stod på egne ben. Det har vært nødvendig for å konsolidere seg som en virksomhet som kan operere selvstendig i det spanske samfunnet ved hjelp av et bredt nettverk innen for deres respektive sektorer med den innovative tverrbjelken som felles bærebjelke.

 


På BIC Euronova er det rik mulighet for å møte andre iverksettere som man kan diskutere sine prosjekter med.

Innovasjon innenfor teknologi og bærekraft
– BIC Euronova er tenkt som hjelp til utenlandske entreprenører som vil starte et foretak i Málaga, samt spanske virksomheter som tenker på å starte en virksomhet i utlandet. Vi stiller lokaler til rådighet og hjelper til med å realisere idéen ved å bidra med administrativ og juridisk hjelp, forklarer Don Álvaro Simón og tilføyer at – på grunn av den innovative overbygningen – beskjeftiger flesteparten av virksomhetene hos BIC Euronova seg hovedsakelig med nye teknologier, bæredyktige energiformer og andre miljøsektorer som alle baserer seg på nytenkning og på den gode ideen.

Don Álvaro Simón påpeker at man ikke behøver å være fysisk tilknyttet senteret for å være medlem. Man kan også inngå et såkalt virtuelt samarbeide som utelukkende foregår via digitale medier. For å bli medlem av BIC Euronova må den aktuelle virksomheten bare sende inn en forretningsplan til senteret som deretter vurderer om det er en plan med potensiale.

– Der er forholdsvis enkelt å starte en virksomhet i Spania. På tre uker kan vi etablere et S.L. (såkalt ”anpartsselskap”), som ikke behøver koste mer enn 3.000 euro. Når en virksomhet først har blitt medlem av BIC Euronova, har de deretter mulighet for å melde seg på vårt nye program SoftLanding som er særlig rettet mot innovasjonsvirksomheter i oppstartsfasen, sier Don Álvaro Simón.

Flest finner innoverer i Sør-Spania
Som utgangspunkt er det hovedsakelig europeiske virksomheter som drar nytte av hverandres viten og erfaringer, men Don Álvaro Simón nevner også et par medlemmer utenfor Europa:

– Vi har assosierte i Nord-Afrika, Chile og Mexico, men det er mest et europeisk nettverk. På årsbasis har vi 200 besøkende entreprenører, hvorav 20 prosent kommer fra utlandet. Der kommer særlig mange franskmenn, englendere og finner, forteller han.

Særlig de sistnevnte, de teknologisk avanserte finnene, har vært senterets største kontaktflate mot de nordiske landene, men det er også fire svenske medlemmer og en enkelt danske. Don Álvaro Simón tror og håper å se flere nordiske entreprenører hos BIC Euronova:

– Vi vil med glede bistå nordiske virksomheter i oppstartsfasen som kommer til Málaga, og tilby fasiliteter og et miljø med andre innovasjonsvirksomheter som kan gi det nettverket som skal til for å overleve som en liten eller mellomstor virksomhet.

Støtte er det masse av, så det gjenstår bare å sette ord på den gode ideen og sende inn en forretningsplan.

I neste nummer av Det Norske Magasinet bringer vi et intervju med et medlem av BIC Euronova som forteller om samarbeidet med BIC Euronova, og om det at starte en virksomhet i Spania.

 


”Det er forholdsvis enkelt å starte en virksomhet i Spania. På tre uker kan vi etablere et S.L. som ikke behøver koste mer enn 3.000 euro”, ifølge Don Álvaro Simón, administrerende direktør, BIC Euronova.

BIC Euronova
Nærings- og innovasjonssenteret BIC Euronova åpnet i 1991, og det er finansiert av offentlig – og privat kapital, fordi det er en sammenslutning av Andalucías regjering, Málaga kommune og Unicaja.
BIC står for ”Business & Innovation Center”, og på europeisk plan samles de forskjellige landenes BICs under paraplyen, ”European Business & Innovation Centre Network”. Nettverket ble dannet på initiativ fra EU-kommisjonen for å støtte framveksten av innovative, små og mellomstore virksomheter, samt styrke oppstarten av nye, innovative aktiviteter i eksisterende og offentlige administrasjoner. BIC Euronova har i dag 150 medlemmer, hvorav cirka 50-60 virksomheter bruker senteret daglig. Det er plass til 80-90 virksomheter i alt, avhengig av plassbehovet for den enkelte virksomhet. I alt disponerer de forskjellige sentra for handel og innovasjon (BIC) over 2.500 rådgivere med forskjellig ekspertise.

Les mer om senteret på www.bic.es eller følg dem på Facebook og Twitter.

Av Lajka Birkedal Hollesen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.