Månedsmagasinet på Costa del Sol
Ambassadøren på besøk

– Jaså, det er du som har æren for dagens fiskemåltid? Norges nye ambassadør til Spania, Johan Christopher Vibe, gjestet i november den norske kolonien på Costa del Sol og slo blant annet av en prat med kokk Anbjørn Lindland i Norsk forening.

– Ja, du skal gjerne få en smak, svarer Anbjørn, men ambassadøren takker høflig nei. Han kommer rett fra lunsj på Den norske skolen Málaga og har allerede drukket kaffe og spist kaker i foreningen. Nå er det straks på tide å komme seg videre til El Campanario der vaffelpressa trolig allerede er godt i gang.
Men aller først skal Det Norske Magasinet ha et intervju med Norges viktigste offisielle representant i Spania.

– 50.000 nordmenn i Spania
– Spania er viktig for Norge av flere grunner, sier Johan Chr. Vibe: – Særlig fordi så mange nordmenn – 1,1 millioner i fjor – besøkte Spania. Anslag forteller også at ca. 50.000 nordmenn bor mer eller mindre permanent i Spania.
Ambassadørens oppgave er bl.a. å holde kontakt med og bistå nordmenn i Spania og gi et godt bidrag til nordmenns omdømme her til lands.
– Mine opplevelser og tilbakemeldinger etter å ha snakket med spanjoler, er at nordmenn har et godt rykte. Nordmenn er populære, og spanjoler setter pris på at vi er her, sier ambassadør Vibe.

Flere bein
Men kontakten mellom Spania og Norge har også mange andre og viktige bein å stå på. Ambassadøren peker på at Spania representerer en stor og viktig økonomi innenfor EU og at tre firedeler av alt Norge produserer eksporteres til EU.
Derfor, om det går dårlig i Spania, er sjansene store for at det kan gå dårlig i Norge.
De såkalte EØS-midlene er viktige i samarbeidet mellom våre to land. I flere år har Spania, slik vi tidligere har omtalt her i magasinet, nytt godt av mange millioner kroner i norske EØS-bidrag, bl.a. til vern av kulturminner og for å utvikle et tettere industrielt samarbeid, bl.a. når det gjelder fornybare energiformer som vann-, vind-, sol- og bølgekraft.

Moderne industri
– EØS-midlene er viktige i samarbeidet mellom Norge og Spania og er sterkt med på å profilere Norge, bekrefter ambassadør Vibe som også peker på at eksporten av norsk laks til Spania øker sterkt, til tross for finanskrisen.
Spania har et livskraftig og moderne næringsliv og ikke alt er rammet av den pågående finanskrisen, ifølge Vibe. Som eksempel viser han til landets sterke satsing på høyhastighetstoget AVE.

Gjennomtrekk ved ambassaden?
Av en eller annen grunn har det vært stort gjennomtrekk ved den norske ambassaden i Madrid. Faktiske er Johan Chr. Vibe ambassadør nummer fire i løpet av seks år.
Vibe bekrefter at forholdet er riktig og viser til at fire-fem år er vanlig tjenestetid ved norske utenriksstasjoner. Han mener at det siste byttet av ambassadør, da Torgeir Larsen i fjor ble kalt hjem til en politisk stilling som statssekretær i Utenriksdepartementet, forklarer det siste byttet av ambassadør.

Sju år i Latin-Amerika
– Jeg vil gjerne bli i Madrid, sier ambassadør Vibe som har med kone og to av sine seks sønner da han flyttet til Spania i august i år.
Ambassadør Vibe har solid erfaring fra utenrikstjenesten og har bl.a. vært plassert i Costa Rica i tre år og på Cuba i fire. På Cuba var han også med på å etablere Norges ambassade i 2001.
Hvordan står det til med spanskkunnskapene?
– Både kona og jeg snakker bra spansk, svarer Vibe.
– Er det attraktivt å være norsk ambassadør i Madrid?
– Madrid er en spennende stasjon, og Spania er et fantastisk land med en fantastisk kultur. Her er det mange og sterke norske interesser, bl.a. hadde Statens pensjonsfond Utland ved nyttår plassert 133 milliarder kroner i Spania, svarer Vibe, – vel vitende om at det statlige fondet i år har redusert sine investeringer i EU. Et resultat av fondet trekker seg ut av Europa.

Hva med servicen?
– Nordmenn som bor langs den spanske Middelhavskysten er kritiske til at generalkonsulatet og NAV-kontoret på Costa Blanca nå er lagt ned. Mange føler at norske myndigheter ikke yter særlig god service. Har du noen forståelse for dette?
På diplomatisk vis svarer ambassadøren at han tror det er fullt mulig å holde vel så god kontakt med nordmenn i Spania ved andre og nye tiltak. Vibe viser til at Anne Normann er tilsatt som rådgiver for konsulære saker(”Asuntos Consulares”) ved ambassaden i Madrid. 40 prosent av jobben hennes består i å reise til de stedene der det finnes norske kolonier i Spania. Hun kan også utstede de nye, biometriske passene og vil bl.a. besøke Costa del Sol flere ganger i året.

Skal prioritere norske miljøer
– Jeg har fått beskjed om å prioriterer kontakten med de norske miljøene, sier Vibe. Han viser til at han i månedene som har gått siden han tiltrådte, har vært på reise til Costa Blanca og de norske koloniene der, til Bilbao, Barcelona, Mallorca, og nå også
Kanariøyene. I tillegg til altså Costa dl Sol.
Han peker også på at Norge har 14 konsulater i Spania, samtlige med gode kontakter inn mot ambassaden i Madrid, hevder han.
Vibe viser til at ambassadens ansvarsområde når det gjelder nordmenn i utlandet, knytter seg til passtjenester og god kriseberedskap. Derfor vil ambassaden holde god og tett kontakt med norske foreninger, skoler, sjømannskirker og organisasjoner i Spania.
Tsunamien i Asia i 2004 førte til oppvask i Utenriksdepartementet. Etter dette er kriseberedskapen ved de norske utenriksstasjonene skjerpet, samtidig som det jevnlig holdes kriseøvelser ved ambassaden i Madrid og kontakt med spanske myndigheter.

Egen blogg?
Vår tidligere utenriksminister Jona Gahr Støre drev igjennom sitt ”åpenhetsprosjekt” i Utenriksdepartementet. Det medførte blant annet at flere ambassadører ved en rekke norske utenriksstasjoner jevnlig skrev ”blogger”(personlige ytringer) på ambassadenes hjemmesider. Vår forrige ambassadør i Madrid, Torgeir Larsen, skrev jevnt og trutt om dagliglivet i Madrid, om reiser og ditto.
– Hva med deg?
– Jeg må tenke meg litt om. Jeg vurderer en ambassadeblogg, for vi har mange dyktige ansatte og medarbeidere. Men jeg vil gjerne oppfordre leserne av Det Norske Magasinet til å komme med innspill til temaer som de vil vite noe om, avslutter ambassadør Johan Christopher Vibe.

Johan Christopher Vibe
• Født 28.juni 1963
• Norsk diplomat og cand. jur.
• Tilsatt ved utenrikstjenesten fra 1990
• Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2007-09.
• Ministerråd ved ambassaden i Washington DC 2009-12
• Har arbeidet i sju år ved ambassadene i Costa Rica og Cuba
• Utnevnt til ambassadør i Madrid i april i år
• Begynte i jobben 27. august
• Akkreditering og formelt møte med spanskekongen 9. oktober
Kilde: Johan Chr. Vibe og Store norske leksikon

Av Arne Bjørndal

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.