Månedsmagasinet på Costa del Sol


Hvor omfattende er det? Skjer det oftere i Spania enn i Norge?

Vold mot partnere er et utbredt problem, både i Spania og i Norge. I Spania registreres over 400 anmeldelser for hustruvold daglig, mens undersøkelser viser at opp mot en halv million kvinner årlig er utsatt for overgrep, uten at det fører til anmeldelse. Kvinnens angst for mannens reaksjoner spiller en avgjørende rolle, og kan også føre til at kvinnen ofte velger å trekke anmeldelsen tilbake, noe som skjer i 11,4 % av tilfellene.
Er problemet større i Spania enn i Norge? Er det snakk om et mannssjåvinistisk fenomen? Har volden økt de siste årene? Hvordan og hvor hardt bør man straffe mishandlerne? Vi har spurt både spanjoler og nordmenn om hva de mener om saken.

Dori Gómez
Det er vanskelig å hjelpe disse kvinnene, faktisk har jeg selv dårlig erfaring med å gripe inn. Jeg har en venninne som ble mishandlet av mannen sin og da jeg forsøkte å hjelpe henne, førte det bare til at mannen ble enda sintere, noe som igjen gikk utover henne. Jeg tror det er viktig at begge parter får hjelp, for det er ofte psykiske problemer hos mannen som er årsaken. Men man må sette inn tiltak allerede under oppdragelsen dersom man skal forebygge. I familiene er det en tendens til at foreldrene er mindre opptatt av oppdragelsen av sine gutter enn jenter. F.eks. har guttene ofte færre plikter i hjemmet. Dermed får de raskt et feilaktig syn på forholdet mellom kjønnene. Men problemet er blitt mindre enn de har vært, for i dag er kvinner generelt mindre uavhengige av mannen, først og fremst økonomisk. Det har ført til at kvinnerollen også har endret seg. Vi finner oss i mindre fra mannens side.

José Antonio
Problemet er komplisert fordi kvinner som utsettes for konemishandling ofte ikke vil anmelde mannen, og det gjør det selvfølgelig vanskelig å hjelpe dem. Men hvis en person som jeg kjenner ble utsatt for vold fra partneren, ville jeg selvfølgelig prøve å hjelpe likevel. Jeg ville tilby henne økonomisk hjelp slik at det ville bli lettere for henne å frigjøre seg fra mannen. Jeg ville også prøvd å snakke med henne ved å snakke med henne. Det må gjøres mye mer enn det som blir gjort i dag. Tilbudet som kvinner kan få m overfallsalarmer, er ikke mye til nytte. For fra det tidspunkt kvinnen aktiverer alarmen og fram til hjelpen kommer, kan jo mannen rekke å drepe henne flere ganger. Jeg synes at regjeringen kunne gjøre mye mer for utsatte kvinner. Straffen for mishandling burde økes til mange års fengselsstraff. Dessuten bør det være flere krisesentre som kvinnene kan henvende seg til.

Isabel Zargo
Partnervold er et stort problem som jeg følger med på og som opptar meg mye. 70 kvinner ble drept i Spania i 2007, og det sier en hel del. Man må hjelpe kvinnene ved først og fremst å skille dem fra mishandleren, og det er mannen som må forlate hjemmet, ikke kvinnene. Dessuten må man hjelpe dem økonomisk, evt. med å finne arbeid. Ofte er problemet at kvinnene er for avhengige av mannen og derfor ikke har mulighet til å forlate ham. Mennene må også tilbys psykologisk hjelp, for jeg tror at flere av dem kan hjelpes, selv om det helt sikkert også er noen som ikke kan. Mange ganger er mennene svært manipulerende, og ofte er de også gode til å skjule det utenfor hjemmet. Da en i min omgangskrets ble utsatt for konemishandling, forsøkte jeg å hjelpe henne ved å snakke med henne og råde henne til hva hun burde gjøre. Her er det viktig at man ikke bare trøster og viser medlidenhet, men også står ved at det må gjøres noe, selv om vedkommende er redd og forsøker å bagatellisere saken. Det må gjøres mye mer fra regjeringens side. Det eksisterer nok mange lover, men de blir ikke overholdt.

Heidi Ch. Bråteng
Jeg følger mer med på hva som skjer i Spania enn i Norge. Her ser jeg på tv stort problemet er, og mitt umiddelbare inntrykk er at her i Spania er det mer vold i hjemmet enn i Norge. Ofte er det likevel andre utlendinger som er involvert, spesielt søramerikanere, marokkanere og østeuropeere. Vi har mer likestilling mellom kjønnene i Nord- og Vest-Europa der kvinnen står sterkere enn i andre deler av verden. Det tror jeg er grunnen til at det skjer mindre konemishandling. Jeg tror ikke at det nødvendigvis er mer vold i dag enn tidligere, men all den informasjonen og kommunikasjonen vi har i dag, gjør at vi hører mer om det. Myndighetene forsøker å løse problemet, men det blir ikke bedre. Det er vanskelig når menn er voldelige mot de mindre sterke, men også ungdomsgrupper som herjer i gatene kan være svært skremmende. Og slike tilfeller har vi også i Norge.

Keld Larsen
Jeg tror bestemt ikke at spanske menn er mer voldelige enn nordmenn. De kan kanskje på noen måter virke mer mannsjåvinistiske, men det er ikke det samme som at de er voldelige. Det er generelt tragisk når mennesker – i noen tilfeller er det jo kvinner som er voldelige mot mannen – tyr til vold for å få utløp for sine frustrasjoner, for å undertrykke partneren eller hva nå "unnskyldningen" enn måtte være. Myndighetene bør være langt bedre og raskere til å aksjonere og tilby beskyttelse til personer som utsettes for vold. Hvordan man skal kunne unngå at det overhodet skjer, er et langt vanskeligere spørsmål. Det tar kanskje mange år, før vi blir er så sivilisert rase at vi holder opp med å mishandle hverandre.

Sisel Solberg

Jeg har jobbet innen barnevernet i mange år, så jeg har vært med på mange saker. Jeg har sett små barn som har blitt slått eller neglisjert. Noen ganger skyldtes det narkotika- eller alkoholmisbruk, og det rammer ikke bare misbrukeren, men hele familien. Myndighetene har ikke ressurser til å ta problemet ved roten, for da må hele familien til behandling. I mange familier er det mannen som har mest inntekt, og da står kvinnen i utgangspunktet svakere. Mannen føler seg kanskje undertrykt på jobben, og lar det så gå utover kone og barn. Jeg tror det er mer vold i hjemmet i dag enn for f.eks. 50 år siden, det er ikke bare fordi vi hører mer om det. I familier der begge arbeider, kan volden også skyldes at man ikke kan takle det stresset det medfører.
 

Av Stine Mynster/Comunica.dk og Jette Christiansen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.