Månedsmagasinet på Costa del Sol
Strenge kutt i annonseringsbudsjettet for Norges pengespillselskap

Strenge kutt i annonseringsbudsjettet for Norges pengespillselskap

ADVERTORIAL

Visste du at i august i fjor opplevde Norsk Tipping, en kjent aktør i spillbransjen, et dramatisk kutt i annonseringsbudsjettet sitt? De ble nemlig bedt om å stramme inn reklamekostnadene med hele 20 %!

Dette betydde en enorm nedskjæring på 45 millioner kroner fra deres budsjett i 2023 – et tall som tilsvarer rundt 4 millioner euro. Og det stopper ikke der. Norsk Rikstoto, som tilbyr veddeløp, måtte også stramme inn, med et kutt på omtrent 5 % av sine annonseutgifter. For dem utgjorde dette en reduksjon på 3,4 millioner kroner. Disse tiltakene signaliserer en betydelig endring i hvordan Norges spillindustri håndterer markedsføring og budsjett.

Med norske gamblingsider så tilgjengelig vil det likevel være vanskelig å beskytte forbrukeren mot skjult reklame. Her ser vi nærmere på ulike pengespill i Norge anmeldt av teamet bak online-gambling.com.

Slik kan Lotteritilsynet påvirke gambling Norge

Nylig satte Lotteritilsynet (Lottstift) foten ned og introduserte nye regler som satte en stopper for markedsføring av ulovlige pengespill på norsk TV. Som et direkte svar på dette, gjorde Norsk Tipping et modig trekk – de sluttet helt å annonsere sine sportsspilltjenester på TV!

Lotteritilsynet er faktisk ganske fornøyde med utviklingen. Atle Hamar, direktør i Lottstift, uttalte at ifølge norsk lov skal pengespill kun markedsføres i den grad det er nødvendig for å opplyse om tilbudet.

Målet er å kanalisere spillelysten i samfunnet mot ansvarlig og trygt pengespill. Han la til at Lotteritilsynet er tilfreds med at både Norsk Tipping og andre aktører har redusert presset i sin markedsføring.

Dette er et viktig skritt, fordi reklame og markedsføring av gambling[1]  kan være skadelig, spesielt for de som sliter med spilleavhengighet.

Hvordan har lovendringene hatt innvirkning på spilleavhengige?

Norge har nå gjennomført flere tiltak for å sikre et tryggere spillmiljø. De har innført et omfattende prosjekt som er ment til å beskytte mot pengespillmonopol. Blant de strenge tiltakene har bankene i Norge nå forbud mot å håndtere transaksjoner fra ulisensierte spillaktører.

Og ikke nok med det, regjeringen har nylig lagt frem planer om å blokkere nettsider som tilbyr ulisensierte gamblingtjenester. I fjor ble de fem største TV-distributørene i Norge faktisk nødt til å kutte ut all reklame fra utenlandske gamblingselskaper. Dette ble muliggjort gjennom kringkastingsloven av 2021, som gir Medietilsynet autoritet til å sette ned foten.

Rapport viser en positiv effekt på spilleavhengige

En undersøkelse utført av Spillforsk ved Universitetet i Bergen i juni avdekket at antallet nordmenn som sliter med spilleproblemer har mer enn halvert siden 2019. Nå er det omtrent 23 000 personer som lider av problematisk gambling, sammenlignet med 55 000 for bare fire år siden.

(Source: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samfunnsokonomiske_kostnad_final_corr.pdf)

Men en rapport fra Medietilsynet publisert i juli viste at 63 % av barn og unge mellom 13 og 18 år hadde blitt eksponert for gamblingreklame. Selv om dette er en nedgang fra 71 % i 2020, er det fortsatt grunn til bekymring.

Norsk Rikstoto berømmes for å følge Norges forskrifter

Norsk Rikstoto, som har monopol på å tilby spill på hesteveddeløp, fikk lisensen sin forlenget med ti år i desember. Det har daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen uttrykt som positivt. Hun mener at Norsk Rikstoto forstår sin rolle og er på linje med regjeringens mål.

Norsk Tipping har eneretten til pengespill i Norge, mens Norsk Rikstoto holder styringen på hesteveddeløp. Dette unike monopolsystemet har en viktig grunn: Regjeringen mener at det beskytter mot spilleproblemer. Spillene som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto tilbyr, har nemlig høy omsetning og risiko for avhengighet.

Men det handler ikke bare om å forhindre spilleproblemer. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen understreker at det også handler om å støtte idrett og gode formål. Overskuddet fra Norsk Rikstotos spill går nemlig rett tilbake til industrien innen norsk hesteveddeløp.

Trettebergstuen peker på at forebygging av avhengighet er topp prioritet i Norges pengespillpolitikk. Likevel er det også viktig å huske på at pengespill bidrar til samfunnsgode, og det er en balanse regjeringen ønsker å opprettholde.

Men ikke alle er fornøyde med Norges monopolsystem. Internasjonale operatører som Unibet-eieren Kindred har lenge hatt en dragkamp med norske myndigheter. I september trappet Lotteritilsynet opp konflikten ved å true med dagbøter på hele 1,198 millioner kroner dersom Kindred fortsatte å operere i Norge.

Kindred svarte først med å si at de ville ta imot norske spillere passivt, men Lotteritilsynet var ikke overbevist. De gjenopptok bøtene fordi de mente Kindreds tilbud fortsatt var rettet mot nordmenn. Kindred har siden anket disse bøtene.

Dette er en spennende tid i norsk pengespillhistorie, hvor balansen mellom å beskytte forbrukere og støtte samfunnsgode utfordres og debatteres.

Alltid en risiko for sårbare grupper

Seniorrådgiver Monica Kjelsnes fra Lotteritilsynet har uttrykt alvorlig bekymring angående eksponeringen av spesifikke aldersgrupper, spesielt barn og unge, til slike pengespillannonser. Myndigheten søker offentlig hjelp til å identifisere og rapportere ulovlig markedsføring av pengespill i Norge. Dette understreker det kritiske behovet for offentlig bevissthet og deltakelse i bekjempelsen av ulisensiert pengespillmarkedsføring.

Begrenset markedsføring av spill mot det norske folk

Fra januar 2023 innførte Norge  strengere pengespillforskrifter. Loven gjør at det nå er ulovlig å markedsføre eller delta i markedsføringen av pengespill som er ulisensiert. Med denne loven viser det at Norge er engasjert i å regulere pengespillindustrien. Og da spesielt med fokus på å beskytte forbrukeren samt sørge for at pengespillet går ansvarlig for seg.

Ringvirkninger for spillmarkedet

Norges nye forskrift representerer et viktig skritt i fremme av ansvarlig pengespill og beskyttelse av sårbare grupper mot de potensielle skadene av ulisensiert pengespillreklame. Imidlertid indikerer den pågående tilstedeværelsen av slike annonser at mer må gjøres for å effektivt håndheve disse forskriftene. Det krever en kollektiv innsats fra myndigheter, offentligheten og medieplattformer for å sikre at lovens intensjon fullt ut realiseres.

Vi oppsummerer

Norge har gjennomgått strenge kutt i annonseringsbudsjettet for pengespillselskapene. Her er noen av de sentrale punktene vi har sett på:

  • Norges spillindustri har gjennomgått betydelige endringer det siste året, med strenge restriksjoner på markedsføring og annonsering. Norsk Tippings betydelige nedskjæringer i annonseutgiftene og Norsk Rikstotos tilpasninger til de nye forskriftene understreker en nasjonal bevegelse mot ansvarlig spill. Det nye regelverket, som begrenser markedsføringen av ulisensierte pengespill, viser en klar intensjon fra regjeringens side om å beskytte forbrukere og redusere risikoen for spilleavhengighet.
  • Med et monopol på pengespill, søker Norge å kontrollere og kanalisere spillaktiviteter på en måte som støtter sosiale og idrettslige formål, samtidig som det forhindrer spilleproblemer. Dette balanserte tilnærmingen gir inntekter til gode formål og sikrer samtidig at spillmarkedet opererer innenfor trygge og ansvarlige rammer.
  • Konflikten med internasjonale aktører som Kindred, og den pågående debatten rundt Norges monopolsystem, viser imidlertid at det fortsatt er utfordringer som må håndteres. Forbrukerbeskyttelse og forebygging av spilleavhengighet forblir høyeste prioritet, men det krever fortsatt en kollektiv innsats fra myndigheter, offentligheten og medieplattformer for å sikre effektiv håndheving av loven.

Med økt offentlig bevissthet og et tydelig rammeverk på plass, er Norge på vei til å skape et mer ansvarlig og bærekraftig spillmiljø. Fremover vil vi se at både samfunnsgoder og forbrukernes sikkerhet står i fokus.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.