Månedsmagasinet på Costa del Sol

Norge som nasjon holder demokratiet høyt. Medbestemmelse og retten til å delta og bli hørt gjelder alle – også barna våre. Temaet er obligatorisk i den norske skolen, og Den Norske Skolen, Málaga knyttet i år læringsmålene opp mot det norske kommunevalget og elevrådsvalget i september.

Ekskursjon til det spanske rådhuset

Ungdomstrinnet flettet også inn det spanske kommunestyret og besøkte Sala de Plenas i Benalmádena Pueblo. Vår nyvalgte ordfører, Juan Antonio Lara og flere av hans medarbeidere guidet elever og lærere. Lara understreket at ordførerens kontor er ‘folkets kontor’. -Jeg er valgt av folket og skal representere alle i Benalmádena, sa ordføreren og slo ut med armene. -Alle i kommunen er hjertelig velkommen innom om de har ideer til hva som bør gjøres eller måtte trenge hjelp til noe, understreket han.

Ungdomsskoleelevene simulerer et kommunestyremøte i Benalmádena kommunes møtesal, satt i regi av ordfører Juan Antonio Lara. Foto: Cedida por el Ayuntamiento de Benalmádena, Canal Digital Costa del Sol.

Rollespill i Sala de Plenas

Sala de Plenas er navnet på salen der kommunestyremøtene foregår. Her fikk elevene informasjon om hvordan kommunestyremøtet jobber og lærte at representantene fra de fire store partiene har faste plasser. Så fikk elevene fylle de 25 representantplassene, og ordføreren hadde planlagt et rollespill der de skulle simulere et kommunestyremøte.

Elevrådsvalg

For de yngre elevene ble elevrådsvalget et viktig tema i flere klassetrinn. Gjennom dette valget fikk elevene lære at også alle barn har rett til å si sine meninger, bli hørt og tatt på alvor i alle saker som angår dem.

Valget ble foretatt med høytidelige, konfidensielle rammer. Før de fikk stemme, tenkte elevene gjennom viktige saker om skolemiljø og trivsel. De valgte om de ville stille til valg og gjennomføre valgkamp, fremførte appell, og til slutt stemte de bak lukkede dører eller tykke gardiner.

Elevrådsvalg. På DNS Málaga får man være med i elevrådet allerede fra 3. trinn. Skolen har elevråd fordi alle barn har rett til å si sine meninger, bli hørt og tatt på alvor i alle saker som angår dem. Øverst fra venstre: Emma, Sofie, Emmie, Erik, Daniel, Edvard, William. Foran Alexia og Charlotte. Foto: Linda Sakseide

Den beste mulige skole for alle

Den Norske Skolen, Málaga ønsker å være den aller beste mulige skole for alle elever som legger til kai i havnen og favnen vår. Vi tenker at kvaliteten på undervisningen vi leverer og tilpasningene vi gjør for elevene våre er like viktige uansett om elevene skal være her bare dette skoleåret eller hele skoleløpet sitt. Da er sosial- og faglig tilrettelegging viktig. 

For å best mulig kunne tilpasse undervisningen, kartlegger vi hvordan elevene våre ligger an i basisfagene, slik at vi kan tilpasse undervisningen til de elevene som er her akkurat nå. Funnene er med å forme undervisningen for elevgruppene samlet og hjelper oss å tilrettelegge for individuelle behov. Trivselen og det psykososiale læringsmiljøet spiller også en stor og viktig rolle, og er et kontinuerlig fokuspunkt på lærernes møteagenda.

Søk skoleplass: Innsøkingen for neste skoleår (2024/25) åpner 1. november. Søknadsfrist: 1. februar 2024.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.