Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Februar 2021)

For elevene på Den Norske Skolen, Málaga er det vanlig med noen utskiftninger både av lærere og venner. Selim Aghattas er avgangselev og har bodd i Málaga med familien i tre år. Han kommer fra Drammen, og har to yngre søsken på skolen. Frida Slaatsveen startet skolegangen her som førsteklassing og kjenner ingen andre skoler. Pappa er lærer på skolen, og mamma jobber lokalt i helsesektoren. Både Frida og Selim har opplevd utskiftninger både i lærerstaben og vennegjengen, og har reflekterte tanker rundt hvordan venner og lærere påvirker dem. 

Hvis Frida og Selim fikk velge seg en ny kontaktlærer utifra personlige og faglige egenskaper, ville de velge lærere som har humor og er gode på å bygge relasjoner til elevene sine.

-Det viktigste for meg er at læreren er god på å bli kjent med elevene sine, sier Frida. -Som lærer er det viktig å kunne kommunisere godt med andre. Vi elever setter stor pris på når lærerne tar humor inn i undervisningen, men for å få respekt, må de også tørre å sette oss litt på plass. Det viktigste personlighetstrekket for lærere må vel være positivitet, at de oppmuntrer oss, stoler på oss, og at de får oss i godt humør. Det setter hvert fall jeg stor pris på. Selim er enig. -En god lærer må kunne sette elevene i sentrum å kunne komme nærmere dem og deres arbeidsmåte. Læreren må kunne ha humor og sansen for å tulle, men samtidig kunne gjøre en god jobb. Jeg mener også at man skal føle seg trygg når man snakker med læreren og skal kunne tørre å si ifra om noe ikke stemmer. En god lærer må kunne klare å skille gruppearbeid og individuelt arbeid for å sette den karakteren du fortjener.

-Hvordan lærer du best? 

Frida: Med fag som samfunnsfag eller KRLE lærer jeg best av å snakke og diskutere med medelever. Høre forskjellige meninger og tanker om ting. I matte og norsk synes jeg det er best å sitte for meg selv å skrive og teste ut hva som funker og ikke. Når det kommer til språk funker muntlige oppgaver best. 

Selim: Jeg lærer best ved å produsere noe på egen hand eller i team. Jeg er veldig glad i å ha en muntlig presentasjon, lage podcast, lage en quiz og slike ting. Når jeg jobber alene liker jeg å høre på musikk for å konsentrere meg.

-Er det noen lærere på skolen vår gjennom årene som har satt spor hos deg?

Frida: Da jeg startet på skolen i første klasse fikk vi en kontaktlærer som var sammen med oss i 5 år. Jeg føler at hun la grunnlaget for vår læring. Hun brukte mye tid på å bli kjent med hver enkelt og hadde alltid morsomme oppgaver. Spansklærerne har også satt stort spor hos meg. Da vi var yngre brukte de sanger, danser og alt mulig morsomt for å lære oss å snakke. Jeg husker at vi i 2. klasse lærte oss kjøkkenredskapene med en sang som de hadde laget en dans til. Nå som vi blir eldre, er fokuset å lære å snakke med spanjoler. De pleier å si «for å lære et språk, må du bruke og snakke det». 

Selim: Det er mange flotte lærere på skolen, men én har utmerket seg som den beste læreren en elev kunne ønske seg å ha. Han er glad i elevene sine og hører på det vi har å si. Han er en lærer som klarer å se ting fra to vinkler, noe som er fantastisk.

Selim og Frida har interessante spørsmål som de synes bør stilles når nye lærerkandidater skal intervjues. Kanskje rektor velger å stille spørsmålene deres?

-Hvis du fikk lov å stille noen spørsmål til de nye lærerne i et jobbintervju, hva ville spørsmålene vært, og hvilke svar ville du ønsket deg? 

Frida: «Kan du beskrive dine tre beste egenskaper som lærer». Med det spørsmålet får du vite hva personen synes er viktig å gjøre som lærer. Og kanskje «Hva tror du elevene lærer best av?».

Selim: Jeg ville kanskje spurt om hvordan de ville vurdert elevene, utifra ferdigheter eller i forhold til andre medelever. Et annet spørsmål kan være hvordan de skal legge opp timene slik at det ikke blir for mye, men heller ikke for lite. 

-Tror du at du har høstet erfaringer fra å gå på en norsk skole i utlandet, som du ikke ville fått om du var en elev på en vanlig skole i Norge?

Selim: Jeg mener selv at jeg har gjort det veldig bra på norsk skole i utlandet. Mye bedre enn det jeg ville gjort i Norge. I Norge er det folk som diskriminerer, men her føler jeg at alle er likestilt. Det ikke lett å finne en så fin skole som denne.

Frida: Det å kunne bo i utlandet og fortsatt besøke Norge, gir også muligheten til å oppleve to forskjellige verdener. Siden vi har sol nesten hele året, er det flere muligheter for å ha gym ute og dra på turer og utflukter. Jeg har også fått mye sosial trening siden noen folk kommer og går. Jeg har mistet gode venner, men jeg får alltid nye. Det er kjempefint å gå på skole i utlandet. Nye elever er alltid spennende, men det er også alltid kjipt når de drar. Bestevenninnen min fra første klasse flyttet etter at vi hadde kjent hverandre i 4 år, og jeg husker at det var veldig rart, fordi vi kunne jo ikke besøke hverandre lenger.

-Hva synes du skolen vår er god på, og har du forslag til forbedringer? 

Selim: Jeg liker denne skolen veldig godt fordi elevene blir hørt, og vi får det vi trenger av bordtennisracketer, basketballer og slike ting som vi kan ha det gøy med i friminuttene. Dette er verdens beste skole og vil alltid være det! Det er ingenting jeg føler at skolen trenger eller må endre på. 

Frida: Jeg kan ikke sammenlikne med andre skoler, siden jeg kun har gått på en skole. Men skolen er veldig god på digital og kreativ læring. Jeg elsker å gå på skolen, og se alle de positive fjesene hos både lærere og elever. Det er nok det jeg setter mest pris på. Miljøet, og at skolen fokuserer på hvordan elevene har det best. 

Nå er tiden inne for å sende inn søknadene, om du drømmer om en lærerstilling eller ønsker å sikre deg elevplasser for neste skoleår.

Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.