Månedsmagasinet på Costa del Sol
Fysisk tilstedeværelse på skolene i høst, men med munnbind på!

Fysisk tilstedeværelse på skolene i høst, men med munnbind på!

Landets helsemyndigheter og undervisningsdepartementet har fremlagt et forslag for det kommende skoleåret. Forslaget inkluderer at de nåværende retningslinjer stort sett beholdes i sin helhet. For eksempel foreslås det at alle elever over 6 år skal fortsette med ha på seg munnbind på skolen. Dessuten skal ‘boblene’ som er skapt innenfor skolene, som forhindrer elever mellom forskjellige klassetrinn og grupper i å møtes, i tillegg til skolenes regler for forskjellige tidspunkter og innganger for forskjellige elevgrupper også skal forbli som de er. En foreslått forandring er at man vil se fysisk tilstedeværelse i alle klasser. Fra gymnasiet og videre vil det bety at avstanden mellom skrivebordene i klasserommene skal reduseres fra de nåværende 1,5 m til 1,2 m, slik at alle elevene kan få plass i klasserommet. Bare kommuner med en høy eller veldig høy smitterate (mer enn 150 infiserte / 100.000 innbyggere) har tillatelse til å innføre unntak for elever fra det tredje år på gymnasiet. Man kan da muligvis gjenoppta fjernundervisning. Myndighetene er imidlertid enige om at fjernundervisning bør være mer et unntak enn en regel, og oppmuntrer til å finne andre løsninger, slik som å flytte klassene utendørs. Årsaken er at man har sett at fjernundervisning ikke bare fører til dårligere skoleresultater, men også til dårligere trivsel for de studerende. Inntil videre ligger forslaget på bordet og venter på å bli behandlet av helsedepartementet og skolestyrelsen.

(Kilde: Diario SUR)

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.