Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Grøn & Andersen Konsulentbyrå i samarbeid med spansk advokat Javier Toro Díaz
Som mange lesere allerede vet, innebærer det å eie en eiendom i Spania en rekke forpliktelser, både av skattemessig karakter hos det nasjonale skattevesenet (Ikke-resident-skatt,...

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet