Månedsmagasinet på Costa del Sol
artikler skrevet av Agnete Dale, norsk jurist i Lawfirminspain www.lawfirminspain.com
Spansk rett gir kjøper visse rettigheter i form av reklamasjon mot selger ved mangler på eiendommen. Disse tar utgangspunkt i situasjonen etter overtakelse av eiendomsretten....

Siste Artikler

Søk på Det Norske Magasinet