Månedsmagasinet på Costa del Sol
Britene og Costa del Sol ved et veiskille

”Skandinavene kjøper eiendommer som i de glade 00-årene”. Slik lød den oppmuntrende overskriften i en artikkel om eiendomsmarkedet i skandinavisk presse. Samme overskrift kan dessverre ikke brukes om britene. Salget har falt og tvilen rundt Brexit har økt – men nettopp nå er det mange grunner til igjen å være optimistisk om britenes fremtid på Costa del Sol. Det mener de både hos flere skandinaviske og britiske meglere, samt på kommunekontorene. 


Vel er det en del arbeid som gjenstår, men de siste par års uvisshet ble forrige måned snudd til klarhet, da Storbritannia omsider trakk seg ut av EU. Noen ler, andre gråter – men det definitive exit skaper nå et langt klarere bilde av fremtiden for britene, som uten sidestykke utgjør den største utenlandske kolonien på Costa del Sol. De lokale kommunene har planen klar. Det samme har Junta de Andalucía i Sevilla. De lokale meglerne har klare holdninger. Nå er det kun Mr. & Mrs. Storbritannia som skal bestemme seg – og de har helt nøyaktig frem til 31. desember. Som en viktig del av Brexit-avtalen har de britiske borgerne i Spania året ut til å redegjøre for sitt tilhørighetsforhold. Tusenvis av briter som bor her skal nå bestemme seg for om de vil være residenter eller ei. Eller sagt på en annen måte; de skal bestemme seg for om de vil bo her eller ikke. Det er naturligvis en beslutning av stor betydning for hele Costa del Sols næringsliv. 

”Jeg har aldri vært så redd for konsekvensene av Brexit. Britene har alltid hatt et godt øye til Costa del Sol, og for mange briter er det bedre å være resident i EU enn i UK.”

– Per Mønsted, Mojo Estates

Akkurat som de britiske borgerne skal ta et valg har Spania og Storbritannia også valgt å inngå en individuell avtale om deres borgeres oppholdsrettigheter og plikter. Også her er fristen årsskiftet. Utgangspunktet for en ny avtale er den gamle 90-dagers regelen, som betyr at en britisk ikke-resident i fremtiden kun kan oppholde seg i Spania i 90 dager for året. Denne type begrensninger oppmuntrer kun de færreste. Allikevel er det optimisme og lettelse som preger stemningen på kystens kommunekontorer og hos eiendomsmeglerne.

”Det politiske klimaet mellom Spania og Storbritannia har i mange, mange år vært veldig bra. Det ses bl.a. på Gibraltar. Derfor tror jeg også på en myk landing for de mange britene som oppholder seg i Spania, og omvendt. Det blir ingen klappjakt.”

– Finn Wissenberg, Wissgar Estates

Fra uvisshet til visshet

”De siste par årene har unektelig vært preget av tvil og usikkerhet – både blant våre mulige kjøpere og tidligere kjøpere, som overveide å selge. At vi nå omsider er ute av EU skaper en ro og klarhet som vi ikke har hatt på lenge.” Ordene kommer fra Jack Cheshire fra eiendomsmegleren Team España i Nerja. Langt størstedelen av selskapets kunder har alltid vært briter. ”Alene det faktum at en brite i fremtiden fritt kan kjøpe, selge, leie og leie ut en bolig i Spania gir ro. At man så nå skal beslutte om man vil være resident eller ikke, er ikke grunn til uro. Etter mitt syn er det et luksusvalg,” sier Jack Cheshire, som mener at stedet hvor skoen trykker ligger et helt annet sted i Brexit-debatten for de fastboende britene. ”Det kommende valutasamarbeidet mellom det britiske pundet og euroen får stor innflytelse på all handel mellom Storbritannia og EU – også britenes lyst og mulighet for å kjøpe og leie en bolig i Spania. Et fast kurs-spenn, som vi f.eks. har mellom den danske kronen og euroen, vil være bra for all business på Costa del Sol. Med frie kurser kan man med god grunn frykte et svakt pund i fremtiden, som givetvis vil gjøre det for dyrt for mange briter å bli her. – Og tilsvarende dyrt å kjøpe for fremtidens potensielle boligeiere,” forklarer den britiske megleren.

”Jeg er litt bekymret for de meglerne som utelukkende har satset på det britiske markedet. I fremtiden vil mange givetvis leie fremfor å kjøpe en bolig. Når det er sagt, så tror jeg at 2020 blir et godt år, for de britene som vil kjøpe, de kjøper nå. Britene får i fremtiden neppe bedre vilkår enn det de har i dag.”

– Sven Källström, Alamo Real Estate

Tross uklar fremtid har Team España i 2019 kun registrert en minimal nedgang i boligsalget. Virksomhetens utleie har steget med 38 prosent, og det nye kontoret i Málaga sentrum har fått en fin start. ”Vi har omstilt oss og er ikke redde for å gå nye veier. Slik blir det også i fremtiden, for markedet endrer seg hele tiden.” Nettopp begrepet omstilling benyttes flittig av Sven Källström, når praten dreier seg om konsekvensene av Brexit. Han bekymrer seg for de meglerne, som hittil utelukkende har satset på det britiske markedet. Omvendt mener han at 2020 blir et godt år. ”Britene har året ut til å kjøpe på samme betingelser og vilkår som hittil. Og det er gunstige vilkår. Derfor tror og håper jeg at de slår til nå. Det blir neppe lettere for dem i fremtiden,” vurderer den svenske megleren, som i det hele tatt ser optimistisk på inneværende år.

”Jeg vet at markedet generelt har det litt tyngre enn tidligere, men det er ikke noe vi merker noe til her hos Alamo. Vår start på 2020 har vært bedre enn i fjor.” Samme synspunkt og optimisme deler Per Mønsted fra Mojo Estates: ”Britenes rettigheter som residenter i Spania er virkelig gode. Derfor tror jeg at de blir her, og flere vil til og med tilbringe enda mer tid her fremover,” mener den danske megleren, og utdyper: ”Costa del Sol er i dag blitt et så attraktivt sted å bo at man ikke bare flytter herfra. Her er plass til alle, og man kan skape seg en god tilværelse selv for et lite budsjett.”

”Det snakkes mye om en hard eller myk Brexit. Her går diskusjonen ut på om man skal være resident eller ei. Men etter mitt syn blir den fremtidige valutaavtalen avgjørende for britenes lyst og mulighet for å besøke og kjøpe bolig på Costa del Sol.”

– Jack Cheshire, Team España

Finn Wissenberg fra Wissgar Estates følger opp: ”Britene har alltid vært vill etter Spania, og deres iver for å komme til Costa del Sol går mer enn 50 år tilbake i tid. Det skal mye mer til enn nye regler og lover for å holde dem unna. Noen vil i fremtiden komme oftere – andre litt mindre,” mener Wissenberg, som dog ikke glemmer å holde seg til fakta. ”Det britiske boligmarkedet falt i fjor, men de siste par årene har da også vært bra,” slutter han. 

Uansett hvilken vei utviklingen går har både Junta de Andalucía og kommunene gjort seg klar til kampen om britene.     

”Jeg fornemmer klart at de som ville flytte, allerede har flyttet. I fremtiden blir det bestemt ikke færre briter enn hva det er i dag.”

– Anette Skou, Utlendingskontoret i Mijas

Det offentlige går offensivt ut

Det gjelder blant annet i Mijas kommune, hvor Anette Skou på utlendingskontoret har fulgt utviklingen på nært hold. ”De siste par årene har vi annonsert og oppfordret alle utlendinger til å bli residenter og å skrive seg inn i deres kommune. Det er fair for alle. Kun på den måten sikrer en utlending seg sine fulle borgerrettigheter, mens vi som kommune oppnår fullt tilskudd fra stat og fylke til blant annet renovasjon, mer politi og lokale initiativer,” forklarer Anette Skou, som ikke nøler med å rose det britiske konsulatet for deres arbeid med å informere og veilede de britene som har stått, og kanskje fortsatt står, ved et veiskille. ”Alle steder har vi brukt mange ressurser på å informere. Mitt klare inntrykk er at de som ville flytte, har allerede flyttet. De fleste har valgt å bli, og flere nye britiske residenter er på vei. Bekymringenes tid er over. Nå gjelder det å se fremover.” Og nettopp å se fremover er det man gjør hos Junta de Andalucía. Fylket har for 2020 økt sitt markedsføringsbudsjett med 1,8 millioner euro. Pengene er øremerket det britiske markedet, hvor man i år gjør mer enn noensinne før. Hverken Andalucía eller Costa del Sol må forsvinne fra britenes radar.

Av Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.