Månedsmagasinet på Costa del Sol
Europaseminar for felles vekst og samhold

Europaseminar for felles vekst og samhold

Del

Et tidsaktuelt seminar med fokus på felles vekst, samhold og faglig påfyll er avviklet. De norske friskolene i utlandet samler seg årlig og avholder et europaseminar for felles erfaringsutveksling og opplæring. Det er Godkjente Norske Skolers Forening (*GNUF) som leder an dette samarbeidet, og skolene selv som plukker aktuelle saker og foredragsholdere. Slik får hele undervisningspersonalet ved de norske skolene et årlig, felles løft.

Konkret og nyskapende

I år var det Den Norske Skolen, Malaga som har invitert til seminar, og programmet var fullspekket med viktige og interessante temaer og foredrag. Første seminardag stod Mona Røsseland klar med et praktisk og engasjerende foredrag om regning i alle fag, og Trygve Svensson hadde med seg spennende tanker om retorikk og muntlige ferdigheter. Fysiske læringsaktiviteter er spennende og nyttig både for elever og lærere, så Geir Kåre Resalands mangfoldige og konkrete tips om sådanne aktiviteter var kjærkomne og veldig inspirerende.
 
En gruppe elever og lærere fra den internasjonale skolen i Sotogrande hadde med seg temabaserte aktiviteter for iPad, gode råd om spennende læringsapper og et utvalg «hands on» teknologi som deltagerne fikk prøve ut parvis. Her var elevene lærere for en dag, og viste stor faglig trygghet og viste tålmodighet med de norske lærerne som blant annet fikk prøve seg som industridesignere og robotprogrammerere.

Sammen mot Mobbing

På seminardag nummer to er det Fylkesmannen i Oslo som har fått tildelt taletid. Nye regler og plikter for oppfølging av mobbesaker står på agendaen.
 
Representantene Trine Andresen og Jan Petter Nielsen fra fylkesmannens kontor har i oppdrag å veilede friskolenes ansatte gjennom endringene i elevenes egen «arbeidsmiljølov». Det har kommet noen lovendringer (i §9A-3) som stiller tilspissede aktivitetskrav for å sikre praktisering av nulltoleranse mot mobbing. Skolenes tidligere vedtaksplikt er endret. Heretter er det Fylkesmannen som skal fatte vedtak, men skolenes aktivitetsplikt er betydelig skjerpet.
 
-På hvilken måte sørger din skole for at barn blir hørt i skolemiljøsaker? Foredragsholder Trine Andresen henvender seg til publikum, som danner «summegrupper» på tvers av skolene og diskuterer rutiner og erfaringer med sidemannen. Erfarne lærere deler synspunktene sine til hverandre, og setter ord på det vanskelige.
 
I loven står det at man plikter å oppdage alle avvik og se at alle har det godt og trygt på skolen. Det er elevenes egen opplevelse av situasjonen som er avgjørende, og alle skolens ansatte har plikt til å se det, følge med, gripe inn og varsle. Så skal skolene undersøke og sette inn tiltak.
 
-Vi ser at samarbeidet med de andre utenlandsskolene er nyttig, sier Bjarte Buen, rektor ved Den Norske Skolen i Malaga. Skolene er i tilsvarende situasjon og kan dra nytte av hverandres erfaringer. Skolene har detaljerte planer for hvordan vi håndterer mobbesaker, og vi hjelper hverandre med å justere rutiner og samle ideer for hvordan vi kan bli enda bedre.

Godkjente Norske Skolers Forening (*GNUF), er friskoler i Europa som tilbyr norsk skole til norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. Skolene mottar statsstøtte og forholder seg til norske lover og retningslinjer for opplæring. Fem av medlemsskolene i GNUF kommer fra Spania; Den Norske Skolen på Costa Blanca, Malaga, Gran Canaria, Rojales og Albir. De norske skolene i London, Frankrike, og to skoler i Brussel, Belgia er også med i samarbeidet. GNUF har i tillegg til seminaret et årlig ledermøte der man sammen kan diskutere aktuelle saker og dra nytte av hverandres kompetanse.

Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.