Månedsmagasinet på Costa del Sol
Bor vi én time fra et skatteparadis?

Bor vi én time fra et skatteparadis?

Del

flugtentilskatteparadis
Formueskatt er et fremmed begrep, og reduksjonene i gave- og arveskatten er så store, at disse skatter reelt ikke eksisterer. Derfor har utallige spanske velstående mennesker skaffet seg boligadresse Madrid. Men er det også attraktivt for oss skandinaver? Det Norske Magasinet har snakket med tre skatterådgivere for å få belyst muligheten.
 
I skattetunge tider med økende skatter og økt kontroll, søker de hardest plagede skandinaviske skatteytere nye adresser. Noen har tatt turen til Luxembourg. Andre har til og med returnert til sine skandinaviske hjemland. Men nå er en ny, litt overraskende destinasjon dukket opp: Madrid. Reisen kan gjøres på bare én time med fly. Men er det virkelig ikke lenger til paradis?
 
Ingen formueskatt
Man kan synes at Madrid er en dyr by å leve i. Men rent skattemessig er det en billig by.
”Madrid har alltid vært en billig skatteregion. Men de siste årene har den blitt enda billigere. Spesielt for de velstående.” Ordene kommer fra Elizabeth Dover Petersen. Hun er advokat og har spesialisert seg på skatterådgivning til skandinaver i Spania.
”De spanske regionene og kommunene har svært frie hender til selv å sette takstene på en rekke skatter og avgifter, blant annet formues- og arveskatten. Derfor er det skattemessig stor forskjell på Andalucía, Madrid og de andre spanske regionene,” forklarer hun.
Kurt Tofterup som er jurist med eget advokatkontor i Fuengirola, utdyper: ”Det er et spørsmål om politikk og regionale budsjetter. Madrid kan tillate seg å redusere, eller nærmest avskaffe, arveskatten og slett ikke ha noen formueskatt, blant annet fordi regionen har en svært stor skatteinntekt fra industrien. Det har vi ikke her i Andalucía.”
 
De rikes klubb
Skatterådgiver Mette Skovby bekrefter at formueskatten slett ikke finnes i Madrid og at bunnfradraget på arveskatten ligger på mellom 90 og 99 prosent.
”Basert på formuens størrelse ligger formueskatten i Andalucía og nesten alle andre steder i Spania på én til tre prosent. Den sparer man i Madrid, forutsatt at man har vært skatteborger der i minst tre år.”
Mette Skovby forklarer at formueskatten rammer alle som har en formue på over 700.000 euro, og hun minner om at når en spansk bolig regnes inn i formuen, er det den høyeste verdien av kjøpsprisen og skatteverdien av boligen, ”valor catastral”, som det regnes ut fra og ikke boligens aktuelle salgsverdi. Denne verdien ligger oftest markant under den reelle verdien. Derfor kan man saktens bo i en praktvilla og ha en pen oppsparing uten å måtte betale formueskatt. Mette Skovby gir et eksempel med et spansk ektepar med en formue på rundt 15 millioner euro som pakket kofferten for å spare en årlig formueskatt på 331.000 euro. I Madrid betaler familien null formueskatt.
 
Rett ved – men også langt borte
Kurt Tofterup anbefaler at man ser grundig på regnestykket før man tar en beslutning. ”Det er ikke bare et spørsmål om hvor mange prosent man kan spare i skatt. Leveomkostningene i Madrid, både til bolig og daglige utgifter, er vesentlig høyere enn her i Sør-Spania. Det må man ta med i vurderingene, uansett hvor stor en del av året man vil tilbringe i hovedstaden.”
Og nettopp den tilknytningen kan i framtiden bli en varm potet.
«Du må være forsiktig med ikke bare å leie et hjem i Madrid, og tror at det går. Myndighetene ser på hvor man har sine interesser, og har man en stor selveiereiendom her på kysten og en liten leilighet til leie i Madrid, kan man lett få en forklaringsproblem, «advarer Mette Skovby som fortsatt ikke har sett de store kontrollene mellom regionene.
Samme beskjed kommer fra Elizabeth Dover Petersen som absolutt anbefaler at man gjør tingene riktig. Og hun blir ikke overrasket om det en gang i framtiden kommer endringer i skattelovgivningen.
”Den politiske situasjonen i Madrid er ikke lenger stabil, så lovgivningen kan bli endret. Langt fra alle synes det er fair med de store skattemessige forskjellene. Når det kommer til politikk og lovendringer vet man aldri hva som kan skje her til lands.” avslutter hun. Og Kurt Tofterup er helt enig: Man bør overveie sannsynligheten for at Spania vil utligne de skattemessige fordelene slik at befolkningen blir beskattet likt i hele landet. Jeg tror det blir slik i framtiden.» Avslutningsvis mener Mette Skovby også at man bør gjøre seg andre vurderinger enn bare de økonomiske.
”Hvis man er litt eldre og glad i livet her, hva skal man så gjøre i en pulserende storby som Madrid? Vel ligger Madrid bare en liten time i fly herfra, men det er et helt annet liv og en helt annen verden.”
 
Vi tok turen
Et skandinavisk ektepar i 60-årene med en solid formue har nettopp blitt skatteresidenter i Madrid.
”Her er vi fri for formues- og arveskatten. De øvrige skatteforhold og leveomkostninger er sekundære. Så fort Andalucía fjerner formueskatten, blir vi residenter i Estepona igjen.”
Paret var residenter der i 5-6 år, inntil de bestemte seg for å bli skattebetalere i Madrid. Paret pendler i dag mellom sine boliger i Madrid, Estepona og Skandinavia.
(Det Norske Magasinet aksepterer ekteparets ønske om anonymitet)
Av Henrik Andersen

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.