Månedsmagasinet på Costa del Sol
Politikorps – hvor mange trenger egentlig et land?

Politikorps – hvor mange trenger egentlig et land?

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
shutterstock 113953417
Spanias sære side
 
Guardia Civil. Policía Nacional. Policía Local. Guardia Urbana. Policía Municipal. Mossos d’Esquadra. Ertzaintza. Nafarroako Foruzaingoa. Policía Canaria. Bescal. Autonome.
 
De tre politikorpsens man oftest støter på er Guardia Civil, Policia Nacional og Policia Local. Men det avhenger av hvor i Spania man befinner seg, for i regioner som Katalonia og Baskerland, Navarra og Madrid skaper navnene på politiskiltene surr i begrepene.
For en spanjol er det sikkert svært enkelt og helt logisk, men man kan vist som en «guiri» (spanjolenes lett hånlige navn på utlendinger) fra et lite land med bare ett politikorps gjerne ha lov til å undre seg.
Hvilke korps er hvor? Og hvilke lov og rett har de? Vi har sett nærmere på de uniformerte señoras y señores.
 
Guardia Civil
Sivilgarden Guardia Civil er de som ligner et slags militærpoliti, og som er omgitt av størst respekt. Det er kanskje ikke uten grunn, for korpset ble grunnlagt i 1844 og har hatt tette forbindelser til forsvaret. Det båndet blev klippet av etter gjeninnføringen av demokratiet og grunnloven anno 1978, og selv om det stadig betegnes som et paramilitært korps, så hører det i fredstid ikke under forsvarsministeriet, men under innenriksministeriet.
Deres fremste oppgave er å beskytte innbyggernes sikkerhet, heter det.
Oppgavene er mange og inkluderer patruljering i landområder, kontroll med skytevåpen og sprengstoff, patruljering av motor- og landeveier, kyststrekninger, havner og lufthavner, håndheving av miljø- og bevaringslovgivningen, samt terrorbekjempelse.
 
Policía Nacional
Nationalpolitiet hvis fulle navn er Cuerpo Nacional de Policía, finnes i byer med flere enn 20.000 innbyggere. Korpset ble så sent som i 1986 opprettet i sin nåværende form ved en omlegging av bl.a. det tidligere Superior de Policía som var best kjent som et sivilkledd politikorps.
De ivaretar litt mindre seriøse oppgaver enn Guardia Civil. De håndhever generell lov og orden, bl.a. kriminalitet, immigrasjon og rettsmessige anliggender. Deres myndighet varierer litt fra region til region, og i noe steder hører de under de lokale myndigheter.
 
Policía Local, Municipal og Guardia Urbana
Nå innskrenker antallet korps seg slik at lokalpolitiet i noen regioner kalles for Policía Municipal, Policía Local eller Guardia Urbana. De tre uttrykkene dekker over det samme korpset som i det daglige hører under kommunene.
Uansett navn, så finnes de i byer med over 5.000 innbyggere, og de har mange av de samme arbeidsområdene som Policía Nacional. Det vil si kriminalitet, trafikk, parkering og ansvar for alminnelig ro og orden.
I byer under 5.000 innbyggere ligger dette ansvaret hos Guardia Civil, mens de i noen byer får hjelp av såkalte Vigilantes Municipales som er ansatte i kommunen som man putter i en uniform og gir noen begrensede oppgaver.
 
Mossos d’Esquadra
Katalonias helt spesielle politi, Mossos d’Esquadra, er faktisk det eldste, sivile politikorps i Europa. Korpset ble opprettet på 1700-tallet med det formål å beskytte borgerne mot kriminalitet. Korpsets navn kan oversettes med «tropper».
I tider med krig og diktatur har vært lagt på is, og korpset i dets nåværende form ble grunnlagt i 1983.
De erstatter både Guardia Civil og Policía Nacional i hele Katalonia. Men det var faktisk først i 2005 at de endelig overtok alle plikter i Barcelona. Enkelte betjenter fra Guardia Civil deltar likevel i arbeidet for å bekjempe terrorisme.
Mossos d’Esquadra hører under den katalanske lokalregjeringen, Generalitat de Catalunya, og de håndhever lovgivningen herfra.
 
Ertzaintza, Foruzaingoa og Bescal
Ertzaintza i Baskerland og Nafarroako Foruzaingoa (kalt Policía Foral på spansk) i Navarra, har omtrent samme bakgrunn, forpliktelser og regionale tilhørighet som sine kolleger i Katalonia.
På Kanariøyene kaller man dem – svært logisk – Policía Canaria, og dette korpset er det yngste, bare fra 2010.
I Madrid-regionen støter man på Bescal (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid) som likevel ikke utfører helt de samme oppgaver som det regionale politiet i Baskerland, Katalonia, Kanariøyene og Navarra, og de erstatter ikke, men støtter Guardia Civil og Policía Nacional, særlig på landområdene utenfor byene.
 
Og de autonome
Men andre regioner vil også være med. Derfor har myndigheten i Andalucía, Aragon, Galicia, Asturias og Valencia anskaffet seg et eget Policía Nacional, som man selv kan regjere over. Deres uniformer og utstyr er annerledes, men ansvarsområder er som det øvrige Policía Nacional som i resten av landet hører direkte under innenriksministeriet.
I Castilla og León har man i stedet for et Policía Nacional valgt å opprette et Policía Local, altså et sentralisert korps for hele regionen.
 
112
Heldigvis for de ikke så politikyndige er det, uansett hvor i landet man befinner seg, bare ett enkelt nummer man skal ringe til, hvis man trenger hjelp fra de uniformerte, og det er 112.
 
Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet