Månedsmagasinet på Costa del Sol

Hospitalet Carlos Haya slår nye rekorder
Hele 201 organtransplantasjoner ble gjennomført på sykehuset Carlos Haya i Málaga i 2012. Det er enda flere enn i 2011da alle rekorder ble slått siden man begynte å foreta organtransplantasjoner på sykehuset i 1990. Antallet transplantasjoner i Andalucía i 2012 var 734 fordelt på fem sykehus, der Carlos Haya er godt tilfredse med de mange transplantasjoner som på deres sykehus er det største i regionen.

Flesteparten av transplantasjonene som ble foretatt var nyre-, hjerte- og bukspyttkjerteltransplantasjoner.
Samtidig er Andalucía den regionen i Spania der flest personer donerte organer. Tallet ligger på 36,1 donorer per 1.000.000 innbyggere. Det er mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet for den europeiske unionen.

Store mengder narkotika stjålet nyttårsaften
Mens hele landet feiret det nye året, brøt en gruppe smarte tjuver seg inn i et lager for beslaglagte og ulovlige varer i Huelva. Her stjal de over et tonn hasj som tidligere var blitt beslaglagt av politiet. Sikkerhetsvaktene hadde forlatt sine poster for å skåle for det nye året. De maskerte tyvene brøt seg inn på lageret få minutter før midnatt og forsvant igjen i to kjøretøyer der de hadde lastet de 30 pakker med marihuana før sikkerhetspersonalet var på plass.
Det er ikke første gang at det har forsvunnet narkotika fra politiets lagre. Tidligere er det blitt stjålet forskjellige former for narkotika fra lagre i både Málaga, Sevilla og Cádiz.

Framtiden usikker for temaparken Isla Mágica i Sevilla
Rundt 600 ansatte i temaparken Isla Mágica går en usikker framtid i møte. Sesongen er over og parken er stengt som vanlig for å åpne igjen for publikum i mars måned. Men i år åpner parken sannsynligvis ikke. Det er simpelthen ikke penger til å forsette driften av temaparken som er en del av Expo 92 i Sevilla. Hvis driften skal kunne fortsette, må det foretas store nedskjæringer som kan bety avskjedigelsen av en stor del av medarbeiderstaben. I verste fall legges temaparken ut til salgs, og alle de ansatte vil miste arbeidet sitt. Ledelsen forsøker å unngå denne situasjonen og har bedt CaixaBank som er temaparkens hovedaksjonær, om å ta alle midler i bruk slik at Isla Mágica igjen kan åpne i mars.

Banco Santanders sparerunde truer 237 arbeidsplasser i Málaga-provinsen
Landets største bank, Banco Santander, har som så mange andre funnet fram sparekniven. Ønsket er å spare 420 millioner euro, men måten å gjøre det på kan komme til å koste 237 arbeidsplasser i Málaga-provinsen. De 237 arbeidsplassene finnes i de 53 eksisterende Banesto-bankfilialene i provinsen som siden 1994 har vært en del av Banco Santander. Det vites fortsatt ikke med sikkerhet hvilken skjebne Banesto vil lide, men mye tyder på at navnet Banesto helt vil forsvinne fra kartet. Hvorvidt de 237 ansatte hos Banesto i provinsen vil bli inkorporert i Banco Santander, eller om de vil bli avskjediget, er også uklart. På landsbasis vil 700 filialer som tilsvarer 15 prosent av alle Banco Santanders filialer, inkludert Banesto bli lagt ned, men hvordan fordelingen av stengningene vil bli er inntil videre uklart, men det vil primært være snakk om bankfilialer som ligger i områder med få klienter. Også Banif med kontorer i Marbella og Málaga som tar seg av Private Banking, vil bli inkorporert i Banco Santander.

Spania starter det nye året med fortsatt resesjon
Den spanske økonomien forventes igjen å ha skrumpet inn i fjorårets fjerde kvartal, kunngjør den spanske nasjonalbanken Banco de España som likevel ikke kjenner de eksakte tallene for oktober til desember før flere uker inn i det nye året.
I årets tredje kvartal krympet økonomien med 0,3 prosent i forhold til andre kvartal. Samtidig falt forbruket med 5,3 prosent, noe som er vesentlig mer enn EU-gjennomsnittet som endte med en tilbakegang på 1,6 prosent.
Det er lignende negative tall som er i sikte for siste kvartal 2012.
Det lavere forbruket tilskrives momsøkningene i september der den generelle momssatsen økte fra 18 til 21 prosent, en rekke ekstra skatter på bl.a. eiendommer, avskaffelsen av den ekstra månedslønnen til offentlig ansatte i desember og annulleringen av dyrtidsreguleringen av pensjonene.
Nasjonalbanken mener likevel at årsaken til at økonomien ikke har krympet enda mer, er pene tall fra turistsektoren, selv om økningen i omsetningen beskrives som ”moderat”, samt en økning i eksporten som bare i oktober steg med 8,6 prosent i forhold til måneden før.
Kjøpekraften har dessuten falt, ettersom prisene på flere basisprodukter steg ved inngangen til det nye året. F.eks. har elektrisiteten steget med tre prosent, mens bensin og diesel har steget med mellom tre og fem cent per liter. Prisene på gass har foreløpig ikke gått opp.

Flere i arbeid i 2013
På tross av den krympende økonomien og nedgangen i forbruket, forventer Spanias økonomiminister, Luis de Guindos (PP), at det i det nye året vil bli mer fart i hjulene og at det derfor igjen vil bli skapt flere arbeidsplasser.
I begynnelsen av året uttalte han i et intervju med radiostasjonen Cadena Ser, at han forventer at det i årets fjerde kvartal igjen vil komme tilstrekkelig vekst i økonomien slik at flere vil komme i arbeid. Han begrunnet optimismen med den arbeidsmarkedsreformen som regjeringen innførte ifjor. Med den er det bl.a. blitt enklere og billigere for virksomhetene å avskjedige overflødige medarbeidere.
Regjeringen fastholder tross økonomiministerens optimisme, sin utsikter om at bruttonasjonalproduktet vil falle med 0,5 prosent i løpet av året, mens det internasjonale valutafondet IMF og Europakommisjonen mener at BNP vil falle med nesten 1,5 prosent.
For øyeblikket er over 5,7 millioner spanjoler arbeidsløse, noe som svarer til over 25 prosent av arbeidsstyrken. Flere eksperter mener at dette tallet i løpet av året blir til over seks millioner arbeidsledige og en arbeidsledighetsprosent på 26.
Økonomiministeren sa dessuten at regjeringen fortsatt ikke har bestemt hvorvidt man på et tidspunkt vil takke ja til tilbudet om enda en hjelpepakke fra EU, som er Unionens krav for at denne vil kjøpe opp spanske statsobligasjoner.
”Beslutningen må være riktig, og den må tas på det riktige tidspunktet. Det er mange implikasjoner, og regjeringen er nødt til å overveie disse implikasjoner for å gjøre det som er best for Spanias interesser,” sa den fortrøstningsfulle Luis de Guindos.

Sinne over UEFAs dom over Málaga CF
Det er sinne blant fotballklubben Málaga CFs spillere, ledere og tilhengere over UEFAs harde dom over klubben.
Det er på grunn av den oppsamlede gjelden at den europeiske fotballorganisasjonen UEFA har ekskludert Málaga CF fra neste års internasjonale turnering som førstelaget måtte kvalifisere seg til i løpet av de neste fem årene. Og det mener mange altså er en urimelig hard straff, og ingen andre klubber er da blitt straffet så hardt som Málaga.
Dessuten har klubben fått en bot på 300.000 euro og er også blitt truet med ytterligere ett års eksklusjon dersom klubben ikke innen utgangen av mars får styr på økonomien.
Men UEFA står inntil videre fast på vedtaket fordi den sørspanske klubbens ubetalte regninger til både skattevesenet og leverandører og ubetalte lønninger til spillere går imot organisasjonens regler.
Hvor stor gjeld Málaga CF egentlig har, har klubbens direktør, Vicente Casado, ikke villet offentliggjøre. I en uttalelse på klubbens hjemmeside siteres han på at klubben skylder mindre beløp til fire andre spanske klubber og to utenlandske klubber og som samlet sett ikke utgjør mer enn 300.000 euro, mens man ”har en avtale” med skattevesenet, men mer presis er ikke direktøren.
Málaga klarer seg flott denne sesongen i Champions League der laget i februar og mars har mulighet for å tjene premier i åttendedelsfinalen.

Nytt kjempe ferie- og golfkompleks på vei i Marbella
Marbellas ordfører Ángeles Muñoz (PP) har kunngjort at byrådet har gitt grønt lys til byggingen av et nytt, enormt ferie- og golfkompleks i kommunen.
Det er avsatt en tomt på 3,5 millioner kvadratmeter til prosjektet som skal ledes av Golf Reserva de Marbella og som skal inkludere både et hotell, en fornøyelsespark og fasiliteter til en rekke sportsgrener.
Anlegget skal bygges i Elviaria og Las Chapas, i den østlige delen av kommunen.
”Dette initiativet beviser interessen i den private sektoren for å investere i kommunen,” sa Muñoz som gleder seg over de arbeidsplassene som prosjektet vil generere.

Død mand funnet partert og med skuddsår i Istán
Guardia Civil er nå i gang med å undersøke omstendighetene rundt et makabert funn i skogen ved Istán.
Det dreier seg om liket av en mann med flere skuddsår og som dessuten har blitt partert. Liket ble funnet delvis i skogbunnen og delvis i en plastsekk som var begravd et sted i skogsområdet rundt byen, nærmere bestemt ved vannreservoaret La Concepción.
Det var en av byens innbyggere som i begynnelsen av januar gjorde det uhyggelige funnet på en vandretur i området – først fant han en fot, så et kranium. Deretter kontaktet han myndighetene.
Politiet antar ifølge avisen Diario Sur ikke uventet, at det er snakk om et mord, og at den avdøde var begravd i posen, men at kroppsdelene ble skyllet fri under de siste ukenes regnskyller.
Den avdøde var ved deadline for Det Norske Magasinet fortsatt ikke identifisert.40 omkom på veiene i løpet av jule- og nyttårsfeiringene

40 personer omkom i forbindelse med 37 ulykker i løpet av jul og nyttår på spanske veier.
Dessuten ble 22 personer hardt kvestet, mens 15 andre kom lettere til skade.
Helligdagenes svarteste dag ble 23. desember da 13 personer mistet livet, mens seks ble hardt kvestet i tilsammen 12 ulykker.

Pensjonsalderen på vei mot 67 år
En pensjonsalder på 65 år er allerede en del av historien. Regjeringens beslutning om gradvis å heve pensjonsalderen til 67 år har trådt i kraft, og det betyr at man i år må være 65 år og en måned for å kunne motta folkepensjon. Ett dette stiger alderen gradvis fram til 2027 da pensjonen vil bli utbetalt når man har fylt 67 år.
Samtidig stiger antallet år man må ha bidratt til sosial- og helsevesenet, Seguridad Social, for å få full pensjon. Det er ut fra antallet år man har betalt at Seguridad Social beregner pensjonens størrelse. Før het det 16 år, men fram til 2027 stiger antallet år gradvis til 25 år for altså å være berettiget til fulle pensjonsytelser.
Det er enkelte unntakelser fra reglene, f.eks. at om man har bidratt til Seguridad Social i 38 og et halvt år, kan man fortsatt i 2027 få folkepensjon som 65-åring.

Kasino på veddeløpsbanen i Mijas
Flere spanske såvel som internasjonale selskaper har vist interesse for å etablere et kasino på veddeløpsbanen i Mijas, Hipódromo Costa del Sol.
Det er veddeløpsbanens direktør, Antonio Maldonado, som tidligere var ordfører for PSOE i Mijas som på grunn av stedets skrantende økonomi har lagt fram ideen om et kasino. Og det er det ifølge avisen La Opinión de Málaga allerede interesse for hos flere virksomheter.
Planen er at kasinoet skal oppføres inne på veddeløpsbanens område der man også håper å kunne bygge et hotell, i tillegg til at til- og frakjøringene til området skal forbedres, bl.a. med en mer direkte adgang til motorveien A7.
Også Mijas’ nåværende ordfører Ángel Nozal (PP) bekrefter ifølge avisen at det er forhandlinger på gang.

Zara-eier øker formuen – nå er han god for 57,5 milliarder dollar
Mens det ikke går så bra med andre spanske selskaper og deres eiere, har Amancio Ortega, mannen som eier Inditex som er selskapet som driver Zara og flere andre motekjeder, økt formuen sin betraktelig i 2012, informerer det amerikanske finans- og økonomimediet Bloomberg.Fra å ha knappe 35 milliarder dollar, har Ortega det siste året økt formuen til 57,5 milliarder dollar, noe som svarer til over 43 milliarder euro. Grunnen til Amancio Ortegas ekstra inntjening er at Inditex i 2012 ble registrert på børsen. Han eier selv fortsatt 59 prosent av aksjene.
Det betyr at han nå er verdens tredje rikeste person, bare forbigått av Carlos Slim Helú med en formue på 75,2 milliarder dollar og Bill Gates med 62,7 milliarder dollar.

20 antatt pedofile arrestert
Guardia Civil arresterte i to større operasjoner i begynnelsen av januar 20 menn som er mistenkte for pedofili. Dessuten er 15 andre under mistanke.
De er anklaget for å ha hatt pornografiske bilder og videoer av mindreårige på et internettside.
Politiet foretok de to operasjonene, kalt Principales og Lobo, i 20 forskjellige provinser, blant annet Málaga, Madrid, Barcelona og Mallorca. De arresterte er mellom 21 og 69 år.

Iberias piloter må regne med 40 prosent mindre i lønn
Mens Iberias ledelse forhandler med pilotenes fagforening, Sepla, for å unngå flere streiker som lammer en stor del av landets flytrafikk, heter det at nye piloter nå må regne med lønninger som tilsvarer 40 prosent av det som dagens piloter tjener.
Det er Jaime Montalvo som den konservative regjeringen i april i fjor utpekte til å lede forhandlingene mellom Iberia og selskapets ansatte etter en rekke streiker på grunn av lanseringen av Iberias eget lavprisselskap, Iberia Express, som har truffet den endelige beslutningen om de nye og lavere lønningene. Det gjelder både piloter som ansettes i selve Iberia og i datterselskapet Iberia Express.
Det betyr at framtidens piloters startlønn vil være 34.400 euro i året, i motsetning til de nåværende pilotenes årslønn på 88.906 euro. Etter 13 år ved spakene, vil lønningene øke til 91.803 euro, mens de nåværende pilotene med samme ansiennitet tjener 146.128 euro i året.
Foreløpig har ikke Jaime Montalvo beordret lønnsnedgang for de 1.441 nåværende og ansatte pilotene, selv om Iberias morselskap IAG ønsker å redusere deres lønninger med mellom 25 og 35 prosent, i tillegg til at man planlegger å avskjedige 4.500 av de ansatte, hvorav 537 er piloter.
På grunn av de forventede avskjedigelsene truer også kabin- og bakkepersonalet med å streike, noe som i desember såvidt ble avverget, men som svært lett kan bli realiteter i begynnelsen av året.

Atomkraftverk stengt i all hast
Nuclenor som er det selskapet som driver Spanias atomkraftverk, har uventet stengt atomkraftverket Garoña de Santa Maria som ligger i Burgus. Garoña er landets eldste, og planen har vært å stenge det i juli 2013.
Den raske stengningen har skjedd på grunn av den konservative regjeringens planer om å øke energiavgiftene ved årsskiftet. For atomkraftverkene vil det bety en avgift på 2.190 euro per kilo uran som blir brukt.
Det er de to selskapene som eier Garoña, Iberdrola og Endesa, mens altså Nuclenor står for driften, som har regnet ut at den økte avgiften vil bety en merutgift på 153 millioner euro fram til juli 2013, hvilket vil gjøre driften av kraftverket ulønnsom.
Garoña de Santa Maria har operert siden mars 1971, hvilket forøvrig var samme år som Japans Fukushima ble innviet.
Det var inntil stengningen åtte atomreaktorer i gang i Spania, som i tillegg til Garoña er Almaraz I og II, Ascó I og II, Cofrentes, Trillo I og Vandellós II.
Bare ett atomkraftverk har hittil blitt stengt, Zorita, som stengte i 2006 etter negative rapporter fra det nukleære sikkerhetsrådet, kalt CSN.
Atomkraftverkene har produsert rundt 20 prosent av Spanias samlede energiforbruk, mens Garoña likevel kun har levert en enkelt prosent.

Mubaraks eiendommer i Marbella beslaglagt
De spanske myndighetene har beslaglagt den tidligere egyptiske presidenten Hosni Mubaraks eiendommer i Spania.
Det skjedde etter at den nye ledelsen i Egypt hadde anmodet den spanske regjeringen om å iverksette en undersøkelse av mulige eiendommer og konti tilhørende den avsatte presidenten og dennes familie og andre tett på ham, en liste som teller rundt 100 personer.
Deretter ble Policia Nacional satt på saken.
Politikorpset har foreløpig kommet fram til at Mubarak og hans venner skulle ha hatt sju eiendommer ved stranden i Marbella, bl.a. to i Playa Esmeralda på Golden Mile, og også to i La Moraleja-bydelen i Madrid som nå har blitt beslaglagt, og det samme gjelder flere biler og bankkonti.
Innenriksministeriet har oppgitt den samlede verdien til rundt 18,4 millioner euro.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.