Månedsmagasinet på Costa del Sol

Årets julelotteri trosser krisen
”Alt er mulig når det er jul, selv lykkens gudinne kan komme på besøk.” Slik lyder sloganet for årets julelotteri i Spania. Og alt tyder på at spanjoler heller ikke i år holder seg borte fra å delta i det tradisjonsrike lotteriet. Slik tradisjonen foreskriver, kjøper spanjolene hvert år minst én tiendedel av et lodd til det årlige julelotteriet. Krise eller ikke. Spanias lotteritjeneste forventer til og med en svak økning på én til to prosent i forhold til i fjor da spanjoler i alt brukte 2,7 milliarder euro på loddsedler.
Lotteriet har trekning 22. desember, men i år flytter loddtrekningen til nye lokaler i Kongresspalasset i Madrid. De siste 50 årene har man trukket lodd om julepremiene i en separat bygning under Lotteritjenesten. Men lokalene i palasset har den fordelen at de kan romme opp til 2.000 personer. Den gamle bygningen hadde bare plass til 500 personer. Det forteller formannen for Lotteritjenesten, Juan Antonio Gallardo, til rtve.es. Man holder imidlertid fast på tradisjonene fra 1971 om at utvalgte barn med gode sangstemmer fra San Ildefonso-skolen synger vinnerloddene.
Hvert lodd koster 20 euro og består av 5 numre, og vanligvis er man flere om å dele et lodd. En undersøkelse viser at kvinner foretrekker like nummer som 0, 2 og 4, og menn ulike nummer som 5, 7 og 9. Fordelt på regionene er nummer 5 det fortrukne nummeret i Madrid, 7 i Barcelona og 9 i Valencia. Man kan naturligvis bare velge et visst antall av den samme nummerkombinasjonen, og den kombinasjonen som hittil i år har vært mest populær blant spanjolene, er datoen for Spanias seier i verdensmesterskapet i fotball: 11710.

Julelotteriets premiefordeling
Hovedpremien, El Gordo: 3.000.000 euro
2. premie: 1.000.000 euro
3. premie: 500.000 euro
4. premie: 200.000 euro
5. premie: 50.000 euro

Sean Connery mistenkes for boligsvindel
Der er ikke mye agent 007 over Sean Connery, etter at den tidligere James Bond-skuespilleren og hans kone Micheline Roquebrune trolig må betale bøter for skattesvik og hvitvasking av penger. Erstatningskravet har blitt satt fram av en Forundersøkelsesdomstol i Marbella som nå forlanger kompensasjon fra Connery-paret, om de vil unngå at politiet og skatterevisorer går dem ytterligere etter i sømmene. I mai beslagla det spanske politiet 30.000 dokumenter hos parets advokater. Papirene satte paret i forbindelse med boligkorrupsjon i området. Paret er under mistanke for skatteunndragelse på litt over 1,6 millioner euro, etter at de i 1998 hadde solgt strandvillaen Casa Malibu i Puerto Banús for knapt 6,7 millioner euro. I tillegg kommer en anklage om boligspekulasjon i forbindelse med oppføringen av luksusleiligheter i årene 2004-2005. Paret mistenkes for å ha kjøpt en ulovlig byggetillatelse til å bygge et boligkompleks med 72 luksusleiligheter på tomten ved Puerto Banús, selv om den gjeldende byplanen fra 1986 bare tillater utbygging av bare fem familieboliger.
I alt må de nesten 20 anklagede i saken betale mer enn 60 millioner euro i bøter. Det framgår av rettskjennelsen fra domstolen i Marbella, skriver Diario Sur. Åtte ansatte fra virksomheden ”By the Sea” har blitt dømt til bøter på 48 millioner euro.
Det er dessuten fastsatt en bot på cirka åtte millioner euro som kompensasjon for eventuelle tap for Marbella kommune. Foruten Sean Connery og Micheline Roquebrune, må regningen blant annet betales av Marbellas eksborgmester Julián Muñoz og den forhenværende formannen for teknisk utvalg, Juan Antonio Roca. Det eksakte beløpet som Connery-paret må betale er fortsatt ikke fastsatt. De vil bli informert om dette i en internasjonal rettsanmodning gjennom det lokale rettssystem i Nassau der paret nå bor.
Den 80 år gamle skotten var på grunn av sykdom og svekkelse ikke var istand til å vitne i retten i Marbella. Han har til gjengjeld planer om å anlegge en egen sak fordi beskyldningene, utover rent økonomiske tap, har skadet ham rent personlig.
Ransakningen og den etterfølgende rettssaken ble utført under kodenavnet Goldfinger, oppkalt etter James Bond-filmen med samme navn fra 1964.

Underskriftsinnsamling for innføring av fengsel på livstid
Foreldrene til Marta del Castillo Casanueva som ble drept i Sevilla i fjor, har via foreldresammenslutningen Todos somos Marta samlet inn 1,6 millioner underskrifter til det spanske parlamentet.
De krever en gjeninnføring av livsvarig fengselsstraff i forbindelse med særdeles alvorlige forbrytelser.
Deres 17 år gamle datter forsvant i januar ifjor, og man antar at hun er myrdet av ekskjæresten Miguel Carcaño som har innrømmet drapet. Men man har likevel aldri funnet liket av jenta, og politiet har nå innstilt letingen. Miguel Carcaño har blitt dømt til 52 års fengsel. Men de fire øvrige mistenkte i drapet, Javier Delgado, Samuel Benítez, María García og en mindreårig med klengenavnet El Cuco er nå igjen på frifot. Dommer Francisco de Asís Molina har valgt å løslate dem mot en samlet kausjon på 240.000 euro, selv om anklagen mot disse ikke er frafalt.
Miguel Carcaño har gitt skiftende forklaringer på omstendighetene rundt drapet, og han har flere ganger endret vitneforklaringen om hvordan liket har blitt dumpet. Til å begynne med sa han at liket ble dumpet i den 80 kilometer lange elven Guadalquivir, senere at de kastet liket i en avfallscontainer. Og hans siste forklaring går ut på at han begravde liket i en skog. Ettersom politiet har innstilt letingen etter liket, er oppgaven nå overlatt til familien og de som tilbyr sin hjelp. En multimillionær fra Córdoba har i den forbindelse utlovet en dusør på en million kroner til den som finner liket av Marta.
Fem tusen mennesker har demonstrert i Madrids gater for å vise sin støtte til familien. Og Zapatero har hatt møte med foreldrene for å kondolere, men minnet samtidig om at livsvarig fengsel ble avskaffet i 1978 i forbindelse med den spanske grunnloven.
Todos somos Marta har sendt et dokument sammen med underskriftene, et opprop til statlige institusjoner om å vedta effektiver represalier i forbindelse med særlig alvorlig kriminalitet. Spesielt blir drap, voldtekt og kidnapping av mindreårige og andre sårbare personer framhevet. Etter at alle kassene med underskrifter ble levert, mottok PPs leder Mariano Rajoy foreldrene på sitt kontor i parlamentet. Partido Popular har foreslått en reform av Straffelovgivningen, men dette forslaget ble avvist av sosialistene. Faren til Marta, Antonio del Castillo, stoler likevel på at Rajoy skal klare å få igjennom lovendring dersom han vinner neste valg.

Folkeregistret gir opp navnelov
Det spanske ministerrådet har godkjent en reform som er satt i verk av Folkeregisteret og som vil la foreldrenes etternavn stå i alfabetisk rekkefølge når det ikke oppnås enighet om hvilket etternavn som skal stå først. I henhold til den sist gjeldende navneloven fra år 2000, ble farens navn automatisk stilt først når man er uenige om rekkefølgen. Navnekonstellasjonen for den førstefødte ville dessuten bli bestemmende for barn som følger etter. Så fort barna blir myndige, vil det likevel være mulig å endre navnerekkefølgen.
Men selv om den siste navneloven tillater at morens navn blir stilt foran, er det de færreste familier som velger denne navnerekkefølgen. Ifølge justisministeriets statistikker utgjør disse bare 0,27 prosent. Dette tilsvarer 1.345 av i alt 492.931 spedbarn som ble født i Spania i 2009.
Eksperter advarer likevel mot konsekvensene ved å vedta en alfabetisk rekkefølge av etternavnene, ettersom denne løsningen innebærer en risiko for at navnene i den siste halvdelen av alfabetet med tiden vil forsvinne. Professor i sivilrett Patricia López Peláez påpeker blant annet at det vil være bedre å slå krone og mynt om hvilket av navnene som skal stå først.
Hvis reformen blir vedtatt, forventes den å træ i kraft i løpet av et par år. Initiativet møter imidlertid motstand fra Partido Popular, og partileder Mariano Rajoy vil kjempe for at forslaget ikke blir gjennomført.
På verdensplan er det bare Spania, Portugal og Latin-Amerika som benytter seg av både farens og morens etternavn. I Portugal kan man likevel velge mellom ett eller to etternavn, og hvis det er uenighet mellom foreldrene, bestemmer en dommer utfallet.

En million jobber i miljøbransjen
Spania vil skape en million jobber i miljørelaterte bransjer. Det var et av løftene som statsminister José Luis Zapatero presenterte for sine kolleger ved G-20 møtet i Seoul.
Han mener, og med rette, at Spania har blitt et foregangsland når det gjelder satsing på miljøvennlige tiltak, bl.a. sol- og vindenergi, uten at man likevel klarer å oppfylle de bindende løftene man ga da Kyoto-avtalen ble underskrevet.
Mens statsministeren ved utgangen av 2010 innrømmet at han ikke hadde mye å bygge sin optimisme på, insisterer han likevel på at regjeringens satsing på fornybare energikilder er det riktige, også for å skape arbeidsplasser.
I dag beskjeftiger miljøsektoren 200.000 personer. Zapatero vil altså øke dette tallet til en million, noe som bl.a. skal skje ved utvikling og produksjon av en el-bil.

Flamenco og middelhavsdietten sikret som kulturarv
UNESCO har nå anerkjent flamenco som spansk immateriell kulturarv. Spania søkte om å komme med på UNESCOs liste allerede i 2005, men ble avvist. Nå lyktes det altså å oppnå den lenge ventede anerkjennelsen, etter massiv oppbakking der blant annet mer enn 30.000 personer fra i alt 60 land på internett stemte for en bevaring av flamencoen. Her allierte Andalucía seg med naboregionene Murcia og Extremadura, i tillegg til at verdenskjente flamencokunstnere ga støttekonserter i Madrid.
Spania la fram i alt fem forslag for UNESCO som alle ble godkjent. Tre av dem er utelukkende spanske, mens de øvrige; Middelhavsdietten og falkejakten deler kulturarv med en rekke andre land. I tillegg til den andalusiske flamencoen, ble de katalanske mennesketårnene ”los Castells” og den tradisjonelle julesangen fra Mallorca ”Canto de la Sibila” godkjent.
Årets UNESCO-utvelgelse foregikk i midten av november i den kenyanske hovedstaden Nairobi, og i alt 47 kandidater fra 33 land søkte om å komme på Verdensarvlisten. Hele 46 kandidater ble anerkjent for sin immaterielle kulturarv.
UNESCOs anerkjennelse av spansk immateriell kulturarv 2010 lyder derfor:
Flamenco: Kunstform der fusjonerer sang, dans og spill.
Castells: De menneskelige tårnene fra Katalonia som er en festtradisjon med mer enn 200 års historie.
Cant de la Sibila: En sang som med røtter i middelalderens Europa, synges i alle Mallorcas kirker på juleaften.
Middelhavsdiett: En sosial praksis som er basert på blanding av kunnskap, ferdigheter og tradisjoner og som skaber en naturlig sammenheng mellom det omkringliggende landskapet og spisebordet.
Falkejakt: En jaktkunst fra den visigotiske perioden der jegeren benytter seg av trenede fugler.

Andalucías tomtepriser ligger over landsgjennomsnittet
I løpet av de to siste tiårene har prisene for landområder i Andalucía ligget over det nasjonale, spanske gjennomsnittet. Det gjør de fortsatt, viser den siste årsrapporten for landbrukssektoren i Andalucía, utarbeidet av andalusiske økonomer (Analistas Económicos de Andalucía).
Andalucía, Kanariøyene og Navarra er de eneste regionene der prisene har ligget over landsgjennomsnittet i perioden mellom 1990 og 2008. Bortsett fra Kanariøyene har prisene steget markant de siste ti årene. Årsaken til dette forklares med byggeboomen som særlig har ført til en økning av tomteprisene i rurale områder fordi det er mulighet for at disse jordområdene etter hvert utvikler seg tien utvikler sig til bysoner. Gjennomsnittsprisen ligger i dag på 20.763 euro per hektar – knapt 8.000 euro mer enn i 2000.
Mellom 2001 og 2008 steg jordprisene i hele Andalucía, men med betydelige prissvingninger mellom provinsene. For eksempel koster en hektar jord i Almeria 34.450 euro, mens man kan slippe unna med mellom 20.000-27.000 euro per hektar i Jaén og Córdoba.
På grunn av krisen har likevel den gjennomsnittlige prisen på et stykke jord i Andalucía falt med fem prosent i 2009. Olivenlundene er hardest rammet av den negative veksten.

Málagas metro stilles ut på María Zambrano
Nå kan pendlere og toginteresserte få en forsmak på den kommende metroen i Málaga. På stasjonen María Zambrano stiller man fram til 15. januar ut en prototype av de framtidige metrovognene. Vogndesignet er utformet spesielt for Málaga og er inspirert av Picassos arbeider. De er designet av den velrenommerte italienske vognskaperen Giorgetto Giugiaro som er verdensberømt for sin design av sportsbiler, bl.a. for Ferrari.
Interiøret er dekorert med linjer og sirkler i røde, gule og blå farger på en hvit bakgrunn med tydelig referanser til blomsterbildet Ramillete av Picasso. Vognens ytre sider er dekorert med stjernebildet Tyren og foran på vognen pryder et øye som henviser til det beskyttende øyet på Málagas fiskerbåter, som er et symbol hentet fra fønikisk tradisjon.
Prototypen er konstruert av metallbelagt tre og vinyl, og den har en lengde på 13,8 m, en høyde på 3,5 m og en bredde på 2,8 m. Vognene har plass til 221 personer, og hele metroen kommer til å bestå av 14 enheter som skal ankomme Málaga fra fabrikken CAF i april neste år. Den samlede prisen for metroen løper opp i 41 millioner euro.

Enda en Michelin-stjerne til Dani García
Dani García har blitt tildelt sin andre Michelin-stjerne for sitt innovative gourmetkjøkken på restaurant Calima på Hotel Gran Meliá Don Pepe i Marbella. ”Dette er en god nyhet for Marbella, Málaga og hele regionen,” poengterer Dani García med henvisning til hans andre restaurant La Moraga i Málaga by og på lufthavnen og som dessuten har planer om å åpne i Madrid og New York.
I 2007 mottok García sin første stjerne for sine kreative retter der det blir kjælt med de minste detaljer. Den 34 år gamle mesterkokken klarer å tenke nytt og innovere sin kokkekunster med respekt for sine røtter i tradisjonell, andalusiske gastronomi. Denne inngangsvinkelen har lagt grunnen for hans helt personlige kontrastrike kokkestil, hvilket uten tvil har banet vei for hans andre stjerne i Michelin-guiden.
Calima er likevel ikke den eneste restauranten i Andalucía eller Málaga- provinsen som har blitt tildelt Michelin-stjerner. Her en oversikt over andalusiske restauranter som er premiert med henholdsvis én eller to stjerner:
Én Michelin-stjerne:
El Café de París i Málaga, El Lago og Skina i Marbella, Abantal og Santo i Sevilla, Aponiente i El Puerto de Santa María (Cádiz), La Costa en El Ejido og Alejandro i Roquetas, som begge ligger i Almería.
To Michelin-stjerner:
La Alquería del Bulli på Hotel i la Hacienda Benazuza i Sanlúcar la Mayor (Sevilla) og Calima i Marbella.
I 2011-utgaven av Michelin-guiden for Spania og Portugal har 17 spisesteder fått sine første stjerner, mens 15 spanske og 1 portugisisk restaurant har mistet sin eneste stjerne.
I hele Spania er det sju restauranter med tre Michelin-stjerner, 12 med to stjerner og 120 med en stjerne.

PSOE Benalmádena til rådighet
Bor man i Benalmádena og trenger man hjelp i forbindelse med en kommunal sak, hjelper opposisjonspartiet PSOE gjerne.
Hver onsdag fra kl. 17.30 – 19.00 står dansk- og engelsktalende Preben Rueda Martín dessuten til rådighet. Man er naturligvis også velkommen til å avlegge kontoret et besøk dersom man har spørsmål angående PSOE.
Adressen er Av. Del Chorillo s/n (ved siden av Bar La Tapería), Benalmádena Pueblo.

FrP danner lokallag på Costa del Sol
I slutten av januar vil Fremskrittspartiet invitere til åpent møte i forbindelse med etablering av Malaga FrP lokallag.
FrP sentralt sender sin representant, men hvem det blir er ikke avklart (vi kan jo håpe på Siv Jensen).
Partiets representanter kommer tilbake med tid og sted i en annonse i Det Norske Magasinet i januarnummeret, men allerede nå ønsker vi å be interesserte ta kontakt med Eirik J. Petterson på tlf.: 675 622 312 eller 952 466 077, eller eirikjp@msn.com for å registrere seg som deltaker på møtet. Dette vil bestemme størrelsen på lokalet.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.