Månedsmagasinet på Costa del Sol
Den Norske Hjelpe/Støttegruppa Costa del Sol

Den Norske Hjelpe/Støttegruppa Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

I denne artikkelen opptrer en mystisk person som jeg ikke har fått vite navnet på. Det eneste jeg vet om ham er at han bor i Torremolinos, er i åtti-årene og at han for noen år siden uten noen forventning om gjenytelser stilte til rådighet startkapital til den institusjon som er nevnt i overskriften.

Nordmanns-Forbundet oppløses
Rundt tusenårsskiftet fantes det tre organisasjoner i Fungirola som tilbød hvert sitt samlingssted for nordmenn på Solkysten som ønsket å delta i forskjellige sammenkomster og aktiviteter til felles glede og nytte. Det var Den Norske Forening, Sjømannskirken og lokalavdelingen til Nordmanns-Forbundet. Det viste seg at befolkningsgrunnlaget var for tynt til å opprettholde alle disse organisasjoner og Nordmanns-Forbundet ble den tapende part. I 2004 valgte dette forbundet etter noe tvil og flere redningsforsøk å kaste kortene. Men under all møtevirksomhet i forbindelse med avviklingen dukket det opp en ny ide, et nytt tilbud til nordmenn her nede, et tilbud som skulle vise seg å ha livets rett.

En ide tar form
Det finnes mennesker som realiserer seg selv ved å hjelpe andre. En av disse er Ivar Johnsen som var president i Nordmanns-Forbundet i avviklingsåret. Etter hvert som håpet om å redde Nordmanns-Forbundet forsvant, fikk ideen om å starte en hjelpeorganisasjon fastere form. Ivar kjente godt det norske miljøet i Fuengirola og omkringliggende kommuner og at flertallet i dette miljøet var pensjonister. Og han visste også at noen av disse kunne få uventede utgifter på grunn av innkjøp av hjelpemidler etter uhell eller etter en helsemessig svikt av ett eller annet slag. Og ofte var det slik at behovet for hjelp kunne være av midlertidig karakter. Den tanke dukket da opp hos Ivar at om man kunne finne en ordning slik at de hjelpetrengende istedenfor å gå til innkjøp, kunne leie disse hjelpemidlene i en eller annen sentral, så kunne mange penger være spart hos de berørte. Men for å opprette en slik sentral trengte han startkapital til innkjøp av hjelpemidler, og det var her den personen som er nevnte i innledningen kom Ivar i møte ved å donere 100.000 norske kroner til tiltaket. I tillegg til dette store bidraget, ble generalforsamlingen i Normanns-Forbundet enig om å la pengene som stod igjen på Forbundets konto gå til det samme formålet. En annen viktig støttespiller i arbeidet med opprettelsen av denne hjelpesentralen var Ivar Brekke. Brekke er fremdeles aktiv i dette hjelpearbeidet og har blant annet vært gruppens kasserer og sjåfør.

Status i dag
I dag, etter seks år, lever denne hjelpe- og støttegruppen i beste velgående og er i full sving med å hjelpe våre landsmenn her i syden. Gruppen har godt gjennomtenkte arbeidsregler og de har alle papirer i orden slik at myndighetene har godkjent gruppen, og de har lov til å ha lotteri og å arrangere bussturer etc. Ivar Johnsen er formann i gruppen og ved siden av han er Ivar Brekke og Solveig Haakensen med i ledelsen. Disse tre er formyndere for gruppens bakkonto. I tillegg har de medarbeidere med spesielle kvalifikasjoner. Blant disse er en omsorgsarbeider med hjelpepleierutdannelse og en diakon. Og de har en omfattende telefonliste med hjelpere i forskjellige håndverksfag og andre tjenester som har sagt seg villig til å stille opp ved behov. Og i følge formannen er det stadig noen som trenger hjelp.

Gruppen er organisert som det vi i Norge vil kalle en stiftelse. Det er ingen som eier gruppen, så ingen kan ta ut gevinster dersom virksomheten går med overskudd. Prisene for leie av hjelpemidler (for eksempel rullestol, rullator, toalettstol, krykker etc.) og andre tjenester er lagt slik at inntektene bare skal dekke de løpende utgifter til enhver tid. Ingen i ledelsen tar ut lønn. Gruppen har ikke betalende medlemmer, men de har en løs tilknytning til noe de kaller en vennegruppe. Disse inviteres til såkalt vennetreff i den Norske Forenings lokaler kl. 16.00 den siste mandagen i vintermånedene fra oktober til april. På disse møtene er det ett eller annet tema som tas opp til diskusjon og det er allsang, lotteri og eventuelt andre innsalg. Noen ganger arrangeres det turer ut i det blå. Styret, som består av en representant fra hver av fem foreninger hovedsakelig for nordmenn på Solkysten, kommer normalt sammen to ganger i året. Rolf Berntsen er revisor.

Fra 1. mars 2010 startet gruppen med et lager for oppbevaring av kofferter, bager og pappesker for de som leier bolig deler av året og som ønsker å sette igjen personlige eiendeler mens de er i Norge. Lageret ligger like ved markedsplassen ikke langt fra Norsk Forenings lokaler i Fuengirola.
Av statuttene fremgår det at ledergruppen er pålagt taushetsplikt. Uttak av penger krever underskrift av to av lederne. En fornuftig regel synes å være at pengegaver ikke tillates og heller ikke utlån av penger. Har noen mistet eller blitt frastjålet alle pengene sine, forsøker man å hjelpe på annen måte.

Belønningen
Hvis den anonyme donator fra Torremolinos leser denne artikkelen kan han i dag være stolt av det som er oppnådd med pengegaven hans. Mange nordmenn har over flere år fått en enklere hverdag på grunn av bistand fra Den Norske Hjelpe/Støttegruppa Costa del Sol. Og disse bør sende en takknemmelig tanke til den gavmilde giveren for de pengene de sparer ved å leie utstyr i stedet for å kjøpe.


Hjelpetrengende kan ringe til Ivar Johnsen, tlf. 952 475 230, Ivar Brekke, tlf. 952 666 495 eller 61 61 88 481 (mobil) og Solveig Haakensen, tlf. 696 386 589. De forsøker å være tilgjengelige 24 timer i døgnet.

Det finnes mennesker som realiserer seg selv ved å hjelpe andre.

Hvis den anonyme donator fra Torremolinos leser denne artikkelen kan han i dag være stolt av det som er oppnådd med pengegaven hans.

Av John Einbu

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet